Головна

Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  II. Методичні вказівки для студентів по виконанню індивідуальних завдань
  3.  III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  4.  IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВОГО РОЗРАХУНКУ
  5.  Аналіз вихідних даних і розробка технічного завдання
  6.  Аудиторський звіт за спеціальними аудиторським завданням
  7.  Бальні оцінки часу і точності виконання завдання

1. Вивчіть теоретичний матеріал за запропонованими літературних джерел і розробкам, підготовленим викладачем (інформація міститься в розділі «Додаткові матеріали», представленому на CD-диску).

Уважно прочитайте запропоновані матеріали кілька разів, зверніть особливу увагу на визначення основних понять.

2. Спираючись на вивчений теоретичний матеріал, письмово дайте відповідь на питання:

· Як визначається поняття "особистість" у вітчизняній психології? Які необхідні і достатні критерії склалася особистості?

· Що таке "спрямованість особистості"? Як, на ваш погляд, пов'язані між собою спрямованість особистості і рівень особистісної зрілості людини?

· Як співвідносяться поняття "особистості", "індивідуальності" і "суб'єктивності"?

3. Самостійно складіть глосарій по темі «Особистість. Самосвідомість особистості ». Іншими словами, постарайтеся підібрати максимальну кількість ключових слів, які позначають і визначають змістовно простір даного поняття; дайте коротке тлумачення цих ключових слів - термінів. Щоб вирішити цю принципово нову задачу, необхідно добре вивчити матеріал по темі «Особистість» і зрозуміти, які ключові слова необхідні для побудови поняття. Перевірте себе: постарайтеся усно розкрити поняття особистості, самосвідомості і переконайтеся, без яких термінів (ключових слів) це неможливо в принципі, а без яких Ваше опис перестає бути науковим, стає життєвим, а, значить, спрощується і збіднюється.

рекомендована література

1. Гіппенрейтер, Ю. Б. Введення в загальну психологію: курс лекцій / Ю. Б. Гіппенрейтер. - М., 2006.

2. Гамезо М. В. Атлас по психології: информ.-метод. посібник з курсу «Психологія людини» / М. В. Гамезо, І. А. Домашенко. - М., 2001..

3. Маклаков, А. Г. Загальна психологія: навч. для вузів / А. Г. Маклаков; під заг. ред. Е. Строганова. - Спб., 2005.

4. Немов, Р. С. Психологія: навч. для студ. вищ. навч. закладів: у 3 т. / Р. С. Нємов. - М., 2005. - Т. 1: Загальні основи психології.

5. Рубінштейн, С. Л. Основи загальної психології / С. Л. Рубінштейн. - СПб., 2002..

6. Слободчиков, В. І. Основи психологічної антропології. Психологія розвитку людини. Розвиток суб'єктивної реальності в онтогенезі / В. І. Слободчиков, Є. І. Ісаєв. - М., 2000..

Самостійна робота № 6
 «Пізнавальна сфера особистості»

Освітні завдання:

- Освоєння системи теоретичних знань про сутність і природу пізнавальних психічних процесів.

- Усвідомлення місця і ролі пізнавальних психічних процесів в житті людини.
 Ефективність групової діяльності |  Поняття великою соціальною групи |  Психологічні особливості етнічних груп |  Типи стихійних груп |  Коротка характеристика соціальних рухів |  глосарій |  Рекомендації щодо виконання самостійної роботи |  Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання |  Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання |  Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати