На головну

Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  II. Методичні вказівки для студентів по виконанню індивідуальних завдань
  3.  III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  4.  IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВОГО РОЗРАХУНКУ
  5.  Аналіз вихідних даних і розробка технічного завдання
  6.  Аудиторський звіт за спеціальними аудиторським завданням
  7.  Бальні оцінки часу і точності виконання завдання

1. Вивчіть теоретичний матеріал за запропонованими літературних джерел і розробкам, підготовленим викладачем (інформація міститься в розділі «Додаткові матеріали», представленому на CD-диску).

Уважно прочитайте запропоновані матеріали кілька разів, зверніть особливу увагу на визначення основних понять.

2. Спираючись на вивчений теоретичний матеріал, виконайте в зошиті кілька завдань.

· Дайте визначення:

а) діяльності,

б) активності,

в) суб'єктності,

г) особистого сенсу.

Зверніть увагу на те, що при виконанні даного завдання Ви зустрінетеся з визначеннями різних авторів, обов'язково вкажіть сутнісну відмінність даних характеристик.

· Схематично уявіть:

а) структуру діяльності,

б) покажіть етапи розгортання діяльності.

Для виконання даного завдання необхідно буде згадати (або взяти з відповідного розділу «Додаткових матеріалів) будь-якої приклад знайомої Вам діяльності і розібрати його з точки зору структури і етапів.

· Наведіть приклади:

а) видів діяльності, дій, операцій;

б) особистісних смислів.

Вам необхідно не просто навести приклад, але й обґрунтувати вибір матеріалу, описати сутність всіх структурних характеристик.

3. Поміркуйте на тему «Діяльність». Відобразіть свої роздуми в зошиті.

· Чому, на ваш погляд, дана теорія називається психологічна теорія діяльності?

· Чому одна сторона діяльності називається мотиваційно-потребностной, а інша - операційно-технічної?

· Чому категорія суб'єктності грає таку важливу роль в теорії діяльності?

· Яку людину, з Вашої точки зору, можна назвати суб'єктом життєдіяльності? Наведіть приклади прояву суб'єктності.

рекомендована література

1. Гамезо М. В. Атлас по психології: информ.-метод. посібник з курсу «Психологія людини» / М. В. Гамезо, І. А. Домашенко. - М., 2001..

2. Гіппенрейтер, Ю. Б. Введення в загальну психологію: курс лекцій / Ю. Б. Гіппенрейтер. - М., 2006.

3. Маклаков, А. Г. Загальна психологія: навч. для вузів / А. Г. Маклаков; під заг. ред. Е. Строганова. - Спб., 2005.

4. Рубінштейн, С. Л. Основи загальної психології / С. Л. Рубінштейн. - СПб., 2002..

5. Слободчиков, В. І. Основи психологічної антропології. Психологія розвитку людини. Розвиток суб'єктивної реальності в онтогенезі / В. І. Слободчиков, Є. І. Ісаєв. - М., 2000..

Самостійна робота № 4
 «Свідомість і самосвідомість»

Освітні завдання:

- Зрозуміти ключові ідеї психології свідомості і самосвідомості.

- Усвідомити роль соціальних процесів і праці в походженні вищих психічних функцій.

- Засвоїти основні поняття психології свідомості.

- Усвідомити роль несвідомого в життєдіяльності людини.
 стилі лідерства |  Процес прийняття групових рішень |  Ефективність групової діяльності |  Поняття великою соціальною групи |  Психологічні особливості етнічних груп |  Типи стихійних груп |  Коротка характеристика соціальних рухів |  глосарій |  Рекомендації щодо виконання самостійної роботи |  Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати