На головну

Психологічні підходи до проблеми самосвідомості

  1.  IV. Фашизм: психологічні і соціальні коріння
  2.  VII. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-психологічні методи дослідження МИСЛЕННЯ І МОВИ
  3.  Безпека: підходи до визначення поняття, основні об'єкти національної безпеки. Система об'єктів і видів національної безпеки. Ознаки класифікації безпеки.
  4.  Квиток 8 Типологія культури: основні підходи систематизації культури
  5.  біологічні підходи
  6.  Біолого-психологічні взаємодії і психічні розлади
  7.  Богословсько-теологічний та науковий підходи до питання генезису релігії

Проблемі самосвідомості присвячено чимало досліджень у вітчизняній психології. Ці дослідження сконцентровані в основному навколо двох груп питань. У роботах Б. Г. Ананьєва, Л. І. Божович, А. Н. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна, І. І. Чеснокова, А. Г. Спиркина в загальнотеоретичному і методологічному аспектах проаналізовано питання про становлення самосвідомості в контексті проблеми розвитку особистості. В іншій групі досліджень розглядаються більш спеціальні питання, перш за все пов'язані з особливостями самооцінок, їх взаємозв'язком з оцінками оточуючих.

Зазвичай розглядають 3 основні концепції, представлені на рис. 10.3.

Мал. 10.3. Компоненти самосвідомості і підходи до його дослідження

Процеси самопізнання і самооцінки взаємопов'язані в цілісному акті самосвідомості і визначаються умовами діяльності і спілкування.

самопізнання - Складний багаторівневий процес, розгорнутий у часі. Умовно можна виділити 2 стадії: пізнання своїх особливостей через пізнання особливостей іншого, звірення і диференціацію; на 2-й стадії підключається самоаналіз.

самооцінка - Ставлення до себе до свого образу "Я". Це стійка система уявлень про себе, на основі яких будуються взаємини з іншими.

саморегуляція –це сукупність прийомів і методів корекції психофізіологічного стану, завдяки яким досягається оптимізація психічних і соматичних функцій.
 бібліографічний список |  Мозок і психіка. Будова нервової системи |  блоки мозку |  Робота нервової системи людини. Рефлекторна діяльність мозку |  Динаміка нервових процесів |  Виникнення і розвиток психіки в філогенезі |  розвиток психіки |  бібліографічний список |  Функції і властивості свідомості |  Вищі психічні функції людини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати