На головну

Основні погляди на розвиток вищих психічних функцій

  1.  Fast Ethernet і lOOVG-AnyLAN як розвиток технології Ethernet
  2.  I. Основні проблеми народонаселення Росії
  3.  I.2.2. Розвиток джерел в системі цивільного права
  4.  II. Використання внутрішніх функцій, периферійних блоків ...
  5.  II. Основні завдання Гостехкомиссии Росії
  6.  II. Основні правила ведення бухгалтерського обліку
  7.  II. Основні принципи

Наука про психічному розвитку зародилася як гілка порівняльної психології в кінці XIX в. Точкою відліку для систематичних досліджень психології дитини служить книга німецького вченого-дарвініста В. Прейера «Душа дитини», за одностайним визнанням психологів, він вважається засновником дитячої психології.

Немає практично жодного видатного психолога, який займався проблемами загальної психології, який би одночасно, так чи інакше, не займався б проблемами розвитку психіки. У цій області працювали такі всесвітньо відомі вчені, як В. Штерн, К. Левін, 3. Фрейд, Е. Шпрангер, Ж. Піаже, С. Л. Рубінштейн, Л. С. Виготський, А. Р. Лурія, А. Н. Леонтьєв, П. Я. Гальперін, Д. Б. Ельконін та ін.

розвиток, Перш за все, характеризується якісними змінами, появою новоутворень, нових механізмів, нових процесів, нових структур. Л. С. Виготський та інші психологи описали основні ознаки розвитку. Найбільш важливі серед них: диференціація, розчленовування раніше колишнього єдиним елемента; поява нових сторін, нових елементів в самому розвитку; перебудова зв'язків між сторонами об'єкта. Кожен з цих процесів відповідає перерахованим критеріям розвитку [1].

Сьогодні існує досить теорій, що пояснюють розвиток вищих психічних функцій.

· Культурно-історична концепція Л. С. Виготського, згідно з якою интерпсихическая стає интрапсихическим.

· Теорія діяльності А. Н. Леонтьєва: будь-яка діяльність виступає як свідома дія, потім як операція і в міру формування стає функцією.

· Теорія формування розумових дій П. Я. Гальперіна: формування психічних функцій відбувається на основі предметного дії і йде від матеріального виконання дії, а потім через його мовну форму переходить в розумовий план. Це найбільш розвинена концепція формування [6].

· Концепція навчальної діяльності - дослідження Д. Б. Ельконіна і В. В. Давидова.

· Концепція розвитку інтелекту Ж. Піаже.

· Епігенетична концепціяЕ. Еріксона.

· Психоаналітична теоріяЗ. Фрейда.

· Погляд на розвиток психіки В. С. Мухіної.
 Культурно-історична концепція Л. С. Виготського |  еклектичний підхід |  бібліографічний список |  Психоаналіз як науковий напрям |  психологічні захисту |  Психоаналітична теорія З. Фрейда |  неофрейдізм |  Аналітична психологія К. Юнга |  Соціокультурна теорія К. Хорні |  Теорія Вільгельма Райха |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати