На головну

Медико-соціальна допомога залежним від ПАР

  1.  III. Рішення логічних задач за допомогою міркувань
  2.  VV Тестування реальності за допомогою кнопки на масці DreamLink'а
  3.  А н я т і е 12.3 ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДИКИ заучування ДЕСЯТИ СЛІВ
  4.  А - з безпосереднім підключенням, б - через резисторно-ємкісний пристрій, в - за допомогою трансформатора і дроселя
  5.  А - за допомогою подільника, б - через резистор, в - фіксованим струмом
  6.  А - емітерна за допомогою ООС по току, б - колекторна з ООС по напрузі, в - комбінована з ООС по току і напрузі
  7.  Акушерська допомога при неправильних позиціях і положеннях плода

Традиційний, що склався десятиліттями досвід терапії та соціально-психологічної реабілітації алко- та наркозалежної передбачає комплексну програму по відновленню життєвих функцій індивіда.

Реабілітаційна програма включає заходи на декількох рівнях:

правовий захист і соціальна підтримка (Включення в соціальну групу, юридичний захист, працевлаштування, вирішення житлової проблеми);

психологічна реабілітація (Психологічна підтримка ремісії, розширення особистісних ресурсів);

медична допомога (Зняття абстинентного синдрому, противорецидивная терапія, лікування супутніх соматичних і нервово-психічних розладів).

Психологічна допомога є обов'язковою в усіх випадках. При відносно початкових стадіях залежності широко застосовуються різні види консультування та психотерапії. Особливо добре зарекомендували себе когнітивно-поведінкова індивідуальна (короткострокова) і особистісно-реконструктивна групова психотерапії. По суті, наближаються до останньої заняття в суспільних групах і організаціях (анонімні алкоголіки, анонімні наркомани).

Допомога людині, яка досягла рівня системного захворювання (фізичної залежності), є найбільш складною і тривалою. В даному випадку адекватної є комплексна реабілітація за провідної ролі медичного втручання на початкових етапах.

У найбільш загальному вигляді можна говорити про наступну схемою комплексної реабілітації залежного від ПАР.

Спочатку проводиться консультування або психотерапія з метою прийняття рішення про лікування (Усвідомлення хвороби, відчуття неможливості так далі жити, підвищення готовності лікуватися), вибір найбільш адекватної форми лікування. Етап може бути тривалим. Нерідко залежні погоджуються на лікування тільки в ситуації катастрофи - звістці про невиліковне захворювання, загрози судимості, реальну загрозу життю з боку делинквентного оточення, переживанні стану клінічної смерті.

Після прийняття рішення про лікування доцільно проведення медикаментозної детоксикації - Звільнення організму від токсичних речовин.

На наступному етапі комплексної реабілітації реалізується програма супроводу ремісії - підтримки тверезості. Світовий досвід свідчить про доцільність проведення даної роботи не менше, ніж протягом одного-двох років. Забезпечення ремісії може включати медико-психіатричну допомогу, Наприклад, призначення антидепресантів; противорецидивную терапію або «хімічний захист» у формі введення препаратів, що дають реакцію на алкоголь (наркотик), а також у формі кодування. Медико-психологічна допомога також може здійснюватися в різних напрямках і формах, наприклад, стресова психотерапія; гіпноз (класичний і еріксоніанський); індивідуальна і групова психотерапія, орієнтовані на позитивні особистісні зміни і, перш за все, формування установки на тверезість; спеціальні лінії телефону довіри. Практика показує, що ефективність допомоги зростає в умовах спеціалізованих центрів.

У міру зменшення ролі медико-психологічної реабілітації зростає роль соціальної допомоги. Широке поширення отримала така форма соціально-психологічної допомоги залежним як діяльність громадських організацій анонімних алкоголіків (АА) і анонімних наркоманів. Дані організації реалізують програму «12 кроків». Головне завдання членів цих груп - залишатися тверезими і допомагати іншим досягати тверезості. За підтримки групи учасники програми мають можливість усвідомити кожен крок духовного відродження та пройти його в індивідуальному темпі. Крім такого емоційного, близького до релігійного, впливу в практиці роботи АА широко використовуються прямі поради, рекомендації, ускладнюються в міру збільшення тривалості участі хворих у роботі товариства.
 Соціальна робота з профілактики аморальної поведінки і проституції |  визначення проституції |  Проституція - сфера знеособлених емоційно, позашлюбних, безладних, здійснюваних за плату статевих відносин. |  Форми проституції і типи повій |  Теорії, що пояснюють причини проституції |  психологічні концепції |  соціологічні концепції |  Основні напрямки соціальної роботи |  Сутність і наслідки алкоголізму і наркоманії |  Макрорівневі детермінанти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати