Головна

Оцінка радіаційної обстановки

  1.  I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови.
  2.  I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови.
  3.  IV. Оцінка злочину і подвигу
  4.  Аварійне та довгострокове прогнозування хімічної обстановки
  5.  Аналіз зовнішнього середовища і оцінка конкурентоспроможності
  6.  Аналіз і оцінка ОВС
  7.  Аналіз і оцінка організації і забезпечення ОВС

Під радіаційною обстановкою розуміють масштаби і ступінь радіоактивного зараження місцевості після аварії на АХ або іншому радіаційно -небезпека об'єкті, що роблять негативний вплив на здоров'я персоналу об'єкта, ліквідаторів аварії та населення заражених районів. Оцінка радіаційної обстановки - З'ясування ступеня впливу іонізуючого випромінювання на людей і вибір різних варіантів їх захисти, при використанні яких повинні бути виключені радіаційні ураження.

Оцінка радіаційної обстановки проводиться методом прогнозування і за даними радіаційної розвідки.

До вихідних даний для оцінки радіаційної обстановки при аварії на АЕС відносяться: координати реактора, його тип і потужність, час аварії і реальні метеоумови, перш за все, напрямок і швидкість вітру, хмарність, температура повітря і ого вертикальна стійкість, а також ступінь захисту людей від іонізуючого випромінювання.

При оцінці радіаційної обстановки методом прогнозування вирішують такі основні завдання:

- Визначення рівнів іонізуючого випромінювання і розмірів зон радіоактивного зараження, нанесення їх на карту (схему) після приведення рівнів іонізуючого випромінювання на I годину після аварії;

- Визначення часу підходу радіоактивної хмари до даної точки на місцевості і зміна характеристик радіоактивного зараження;

- Розрахунок площ зон радіоактивного зараження, в межах яких можливе нищівну силу іонізуючого випромінювання на людей;

- Оцінка ступеня інтегрального зараження середовища і щільності зараження найнебезпечнішими радіонуклідами (цезій, стронцій, плутоній і ін.);

- Визначення радіаційних втрат серед персоналу АХ, ліквідаторів та інших контингентів в зоні аварії;

- Визначення порядку можливих дій населення на території, зараженій РР, допустимого часу початку роботи рятувальників, формувань служби медицини катастроф та тривалості їх роботи.

В основних висновках, Які формулюються в результаті оцінки радіаційної обстановки, для формування служби медицини катастроф має бути відповідь на наступні питання:

а) число людей, які постраждали від іонізуючого випромінювання;

б) найбільш доцільні дії персоналу АЕС, ліквідаторів, особового складу формувань служби медицини катастроф;

в) додаткові заходи захисту різних контингентів людей.

Другий метод оцінки радіаційної обстановки - за даними радіаційної розвідки - використовується після аварії на АЕС або іншому радіаційнонебезпечних об'єкті. Він заснований на виявленні реальної (фактичної) обстановки шляхом вимірювання рівнів іонізуючого випромінювання і радіоактивного зараження місцевості і об'єктів. Крім вищезгаданих вихідних даних, при використанні цього методу обов'язково враховують дані вимірювання рівня іонізуючого випромінювання і радіоактивного зараження місцевості.

 
 Засоби профілактики інкорпорації радіоактивного йоду. |  Засоби профілактики та купірування первинної реакції на опромінення |  Засоби профілактики психоемоційного напруження |  Засоби профілактики ранньої скороминущої недієздатності |  Засоби симптоматичної терапії |  Засоби ранньої патогенетичної терапії |  Засоби підвищення неспецифічної резистентності організму |  Поразок при ліквідації наслідків радіаційних аварій в період короткочасної стабілізації обстановки |  Глава 8. КОШТИ ТА МЕТОДИ РАДІАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ ТА КОНТРОЛЮ |  Методи вимірювань іонізуючих випромінювань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати