Головна

Глава 8. КОШТИ ТА МЕТОДИ РАДІАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ ТА КОНТРОЛЮ

  1.  Chapter One (глава перша) The Eve of the War
  2.  I. ГЛАВА Про самадхи
  3.  I. Методи перехоплення.
  4.  I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  5.  II. ГЛАВА Про ДУХОВНОЇ ПРАКТИЦІ
  6.  II. Методи несанкціонованого доступу.
  7.  II. Методи патогенетичної і етіологічної (особистісно орієнтованої) психотерапії

Радіаційна і розвідка є одним з важливих заходів у забезпеченні радіаційної та хімічної безпеки медичних підрозділів, частин і установ в умовах застосування зброї масового ураження та впливу чинників радіаційної і хімічної природи при аваріях (руйнуваннях) на підприємствах атомно-енергетичного циклу та об'єктах з виробництва, зберігання або транспортуванні токсичних хімічних речовин.

Вона проводиться з метою своєчасного встановлення рівня радіації на місцевості, виявлення типу і виду отруйних і високотоксичних речовин і часу дії його небезпечних концентрацій, оповіщення особового складу про радіоактивне і хімічному зараженні і необхідності проведення заходів захисту. Складовими частинами радіаційної і хімічної розвідки є радіаційне і хімічне спостереження, що дозволяє забезпечити безперервність і своєчасність зміни радіаційного фону і виявлення ОВТВ, а також радіаційний і хімічний контроль, дані якого використовуються для оцінки боєздатності військ і визначення обсягу заходів щодо ліквідації наслідків радіоактивного або хімічного зараження.

Забезпечення радіаційної безпеки в зонах радіоактивного зараження місцевості досягається безперервним веденням радіаційного спостереження і розвідки, контролем доз опромінення особового складу, а також проведенням радіометричного контролю в зоні зараження і по виходу із заражених районів.

Для виявлення та вимірювання іонізуючих випромінювань використовуються дозиметричні прилади, які поділяються на вимірювачі потужності дози (індикатори радіоактивності, рентгенометри, радіометри) і вимірники дози (дозиметри).
 Глава 6. МІСЦЕВІ ПРОМЕНЕВІ УРАЖЕННЯ |  Місцеві променеві ураження слизових оболонок |  Засоби профілактики гострої променевої хвороби радіопротектори |  Засоби профілактики інкорпорації радіоактивного йоду. |  Засоби профілактики та купірування первинної реакції на опромінення |  Засоби профілактики психоемоційного напруження |  Засоби профілактики ранньої скороминущої недієздатності |  Засоби симптоматичної терапії |  Засоби ранньої патогенетичної терапії |  Засоби підвищення неспецифічної резистентності організму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати