Головна

Глава 13. Заходи захисту населення і територій

  1.  Chapter One (глава перша) The Eve of the War
  2.  D) найбільш страждають від акціонерної спекуляції є недостатні класи населення, що несуть торговому справі свої останні заощадження (Г. Ф. Шершеневич).
  3.  I. ГЛАВА Про самадхи
  4.  I. Основні проблеми народонаселення Росії
  5.  II. ГЛАВА Про ДУХОВНОЇ ПРАКТИЦІ
  6.  III. ГЛАВА Про НЕЗВИЧНИХ ЗДІБНОСТЯХ
  7.  IV. ГЛАВА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

Підготовка населення по ГО і НС. Забезпечення постійної готовий-ності сил і засобів ГО. Забезпечення сталого функционирова-ня економіки і виживання населення у воєнний час. Моніторинг та оповіщення. Евакуація населення. Надання населенню переконатися-жіщ і ЗІЗ. Життєзабезпечення населення і підтримання порядку.

Аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи

Підготовка населення з цивільної оборони

надзвичайних ситуацій

Основними заходами з цивільної оборони, здійснювала-вляемимі для вирішення завдання, пов'язаної з навчанням населення в галузі цивільної оборони, є:

• розвиток нормативно-методичного забезпечення функціонує-вання єдиної системи підготовки населення в області ГО і за-щити від НС природного і техногенного характеру;

• планування та здійснення навчання населення в області

ГО;

• створення, оснащення і всебічне забезпечення навчально-методичних центрів по ГО і захисту від НС в суб'єктах Російської Федерації, інших освітніх установ додаткової професійної освіти посадових осіб та працівників

Навчання працюючого населення:

• проведення занять за місцем роботи;

• участь в навчаннях і тренуваннях;

• індивідуальне вивчення способів захисту.

Для проведення занять в структурних підрозділах органі-зацій і навчальних закладах створюються навчальні групи.

З керівниками занять (навчальних груп), призначеними наказами начальників ГО організацій, перед початком нового навчального року проводяться дводенні збори на базі навчально-методичних центрів по ГО.

В організаціях навчання здійснюється за робочим програм-мам в обсязі 14 год.

Навчання непрацюючого населення здійснюється за ме-сту проживання шляхом:

• проведення занять у навчально-консультаційних пунктах (14 навчальних годин);

• проведення пропагандистських і агітаційних заходів (бесіди, лекції, вечори запитань і відповідей, консультації, показ навчальних фільмів та ін.), Що проводяться за планами посадових осіб ГО і РСЧС;

• читання пам'яток, листівок і посібників, прослуховування радіопостів-дач і перегляду телепрограм з тематики ГО і захисту від над-чайно ситуацій;

• участі в комплексних навчаннях по ГО і НС.

Навчання учнів і студентів освітніх установ

ний здійснюється в навчальний час за програмами курсу «Осно-ви безпеки життєдіяльності» та дисципліни «Безпека життєдіяльності», а також шляхом участі в проведенні «Дня за-щити дітей», в навчаннях і тренуваннях по ГО і захисту від НС.

На всіх рівнях плануються і проводяться польові табори «Юний рятувальник» та змагання учнів «Школа безпечно-сти».

Навчання здійснюється:

• в загальноосвітніх установах за програмою курей-са «Основи безпеки життєдіяльності» для учнів 5-11 класів (в обсязі 336 ч);

• в установах вищої професійної освіти за приблизною програмі дисципліни «Безпека життєдіяльності сті» (в обсязі 60 год).

відповідно до вимог будівельних норм і правил осу-ня інженерно-технічних заходів ГО;

• Розробка та проведення заходів, спрямованих на підвищення ефектив-шення надійності функціонування систем і джерел газо-, енерго- і водопостачання;

• Розробка та реалізація в мирний і воєнний час інженерно-технічних заходів ГО;

• планування, підготовка і проведення аварійно-рятувальних

• інших невідкладних робіт на об'єктах економіки, які продовжують роботу у воєнний час;

• завчасне створення запасів матеріально-технічних, продовольчих, медичних та інших засобів, необхідних для збереження і (або) відновлення виробничого процесу;

• створення страхового фонду документації;

• підвищення ефективності захисту виробничих фон-дів при впливі на них сучасних засобів ураження (табл. 13.3).

Таблиця 13.3

 
 Додаткові патрони до цивільним фільтрує протигазів |  Протигаз промисловий фільтрувальний малого габариту ПФМГ-96 |  протиаерозольні респіратори |  Протигазові і універсальні респіратори |  саморятівники |  Система засобів захисту шкіри |  Машини спеціальної обробки |  Технічні засоби повної санітарної обробки |  Методи реєстрації іонізуючих випромінювань |  Розподіл дозиметричних приладів за функціональним призначенням |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати