На головну

Г л а в а 8

_________________________________________________________________

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ОСНОВНОЇ І ДОПОМІЖНОЇ АПАРАТУРИ

_________________________________________________________________

загальні положення

Завданням технологічного розрахунку є визначення розмірів апарату, які забезпечують задану продуктивність, і кількості всіх апаратів, що становлять схему виробництва.

Принципи розрахунків обладнання періодичної і безперервної дії різні, хоча кінцева їх мета зводиться до знаходження, переважно, обсягу апарату або поверхні теплообміну.

Геометричні розміри, наприклад, реактора - це висота (H) І діаметр (D). При цьому діаметр реактора можна визначити з співвідношення

де V0 - Об'ємна продуктивність, м3/ С;

w - Швидкість руху реакційної суміші, м / с;

f - Площа перерізу реактора, м2.

Довжина робочої зони реактора дорівнює

де Vp - Обсяг реактора, м3;

t - середній час перебування реакційної суміші в апараті, с.

Обсяг реактора дорівнює

Вихідними даними для технологічного розрахунку хімічної апаратури є:

- Попередня аппаратурно-технологічна схема, що передбачає характер обраних апаратів і їх взаємозв'язок в матеріальному потоці;

- Обсяги сировини, що переробляється, напівпродуктів і готового продукту на кожній технологічній стадії виробництва (на добу, на годину, в секунду). Кількості переробляються продуктів, отриманих в матеріальному розрахунку, переводяться до відповідних об'ємні величини;

- Тривалість кожної стадії технологічного процесу.

При визначенні оптимального технологічного часу студент не повинен просто переносити в дипломний проект параметри, зазначені в регламенті виробництва, з якими він познайомився під час проходження переддипломної практики. Необхідно врахувати можливість тривалості окремих стадій за рахунок удосконалення процесу: введення більш ефективно діючого ініціатора або каталізатора, зміна співвідношення реагуючих компонентів, підвищення ефективності перемішування, обігріву і т. Д .;

- Швидкість протікання реакційної маси через апарат в м / с або в інших одиницях для реакторів безперервної дії. Ця величина залежить від кінетики хімічної реакції, тривалості аналогічній стадії періодичного процесу, в'язкості реакційної суміші і, нарешті, заданого ступеня конверсії вихідних продуктів;

- Можливі співвідношення довжини (або висоти) апаратів «ідеального» витіснення до їх поперечного перерізу. Для апаратів «ідеального» змішання і комбінованих типів необхідно заздалегідь припускати характер передачі реакційної суміші з одного апарату (або секції) в інший.

Після завершення технологічного розрахунку кожного апарату необхідно дати обґрунтований вибір конструкційного матеріалу для його виготовлення. Види конструкційних матеріалів розглянуті в розділі 9.
 паралельні реакції |  Комбінація реактора змішування з реактором витіснення |  Ескізна конструктивна розробка основної хімічної апаратури |  реактори |  Оптимізація процесів хімічної технології |  стехіометричні розрахунки |  Рівновага хімічної реакції |  Розрахунок складу рівноважної суміші |  Загальне рівняння балансу маси |  Практичний матеріальний баланс |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати