На головну

Теорія когнітивних контролю

  1.  A) Природно-правова теорія
  2.  I. ЛОГІКА А. Теорія пізнання
  3.  I. Теоріяли? с?ра?тар
  4.  VI. Теорія адекватного харчування. Уголев А. М.
  5.  А) Феномен і теорія. природний реалізм
  6.  А. Л. Єрьомін. Ноогенезе І ТЕОРІЯ ІНТЕЛЕКТУ
  7.  А. Л. Єрьомін. Ноогенезе І ТЕОРІЯ ІНТЕЛЕКТУ

Поняття когнітивного контролю було розвинене співробітниками Менінгер-
 ської клініки Р. Гарднером, Ф. Хольцманом, Г. Шлезінгером, Г. клей-
 ном та ін. Вони намагалися відшукати деякі структурні константи в ко
 нітівной сфері особистості, які виступали в якості посередників
 між афективними станами і зовнішніми впливами. ці пси
 хіческого освіти отримали назву когнітивних контролюючих
 принципів (когнітивних контролів).

Когнітивні контролі - це індивідуально-своєрідні способи
 сприйняття, категоризації та інтерпретації того, що відбувається. У рамках
 даного напрямку були описані 6 когнітивних контролів (когнітів-
 них стилів у сучасній термінології): діапазон еквівалентності, ши-
 рота категорії, ригідний
гнучкий пізнавальний контроль, толерантність
 ність до нереалістичного досвіду, що фокусує контроль, згладжування

загострення [Gardner, Holzman, Klein, Linton, Spence, 1959].

Згідно традиційної психоаналітичної точки зору, індивіду-
 альні відмінності в пізнавальній діяльності - це «викривлене» від-
 ражение реальності, оскільки потреби (афекти, потяги) непо
 средственно проектуються на основні пізнавальні процеси, порож-
 дая тим самим ефекти психологічного захисту. З точки зору перед-
 ставителей Менінгерской школи, когнітивні контролі відрізняються від
 психологічного захисту за своїми функціями і джерел свого роз-
 ку. Зокрема, когнітивні контролі - вільні від конфлікту про-
 процеси. Вони забезпечують реалістично адаптивні форми відображення і


Глава 10. Когнітивні стилі

відповідно найбільш оптимальний для даної особистості тип интеллек-
 туальной адаптації в певній життєвій ситуації.

Гарднер і його співавтори підкреслювали, що по одному певному ко
 нітівному контролю ще не можна судити про особу. Слід брати до
 увагу комплекс когнітивних контролів, який і був позначений ними
 терміном «когнітивний стиль». Таким чином, тільки знання когнітивно
 го стилю особистості як індивідуально-своєрідного поєднання різних кон-
 тролей забезпечує основу для передбачення індивідуальної поведінки.
 Операційна теорія інтелекту |  соціокультурний підхід |  Процесуально-діяльнісний підхід |  Глава 9. Інтелект |  Дослідження інтелекту в контексті проблеми навченості |  Експериментально-психологічні теорії інтелекту |  Структурно-рівнева теорія інтелекту |  Регулюючий підхід |  Експериментально-психологічні теорії інтелекту |  Глава 9. Інтелект |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати