Головна

Вивчення процесу фотосинтезу

  1.  Case study: «глибинна» технологія отримання інформації про латентних процесах на соціальних об'єктах
  2.  II. Порядок ПРОВЕДЕННЯ ідентифікації ПОТЕНЦІЙНО ШКІДЛИВИХ І (АБО) НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ
  3.  II.1.4. Вивчення джерел права в класичний період
  4.  III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ (ВИПРОБУВАНЬ) І ИЗМЕРЕНИЙ ідентифікувати ПОТЕНЦІЙНО ШКІДЛИВИХ І (або) небезпечних ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ
  5.  V. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ПРОЦЕСУ соціалізації НЕПОВНОЛІТНІХ В СІМ'ЯХ ГРУПИ РИЗИКУ
  6.  А) калькулювання за замовленнями та процесам
  7.  А) Читання і слухання Слова Божого, вивчення і напечатленіе в розумі істин Божественного Одкровення

Фотосинтез є основним процесом перетворення сонячної енергії в енергію хімічних зв'язків, процесом накопичення біомаси та продукування кисню.

Фотосинтез йде при наявності в рослинах хлорофілу а. Хлорофіл вловлює кванти світла і під їх впливом випускає електрони з високою енергією. Ці електрони в результаті передачі по електронно-транспортного ланцюга уловлюються молекулами - переносниками електронів. При цьому утворюються нові хімічні зв'язки, в яких акумульована сонячна енергія. Потім утворюються речовини беруть участь в процесах зв'язування СО2, Тобто віддають енергію своїх зв'язків на залучення СО2 в процес синтезу органічних сполук.

Завдяки фотосинтезу на Землі виникає щорічно понад 100 млрд. Т. Органічних речовин, споживається, акумулюється енергії в багато разів більше, ніж використовується людиною у всій його діяльності.

Забруднення природного середовища призводить як до прямого (вплив гербіцидів) придушення процесу фотосинтезу, так і до його порушення через пошкодження листя (озоном, оксидом сірки), зменшення прозорості і закупорки устьиц (сажею, промислової пилом).

Все живе на Землі залежить від фотосинтезу - або безпосередньо, або, як у випадку з тваринами, побічно. Фотосинтез робить енергію і вуглець доступними для живих організмів і забезпечує виділення кисню в атмосферу, що необхідно для всіх аеробних форм життя. А людство залежить від фотосинтезу ще й тому, що воно використовує викопне енергетичне паливо, яке утворилося за багато мільйонів років.

Процес фотосинтезу зазвичай описують рівнянням:

 
 


Такого з'єднання, як СН2О, не існує, але ця формула відбиває склад вуглеводів.

У дослідах з міченими атомами було встановлено, що джерелом кисню в даній реакції служить вода: з кожної молекули води виділяється один атом кисню. У збалансованому вигляді рівняння має виглядати так:

 
 


Це найточніше підсумкове рівняння фотосинтезу; до того ж з нього додатково випливає, що вода в процесі фотосинтезу не тільки використовується, а й утворюється.

Всім фотосинтезуючим організмам необхідне джерело водню; у рослин - це вода: водень виходить шляхом розщеплення води на кисень і водень. Для цього розщеплення потрібна енергія, яку і дає світло. Кисень виділяється як непотрібний побічний продукт. Утворений водень взаємодіє з СО2, І утворюється вуглевод.

Здатність використовувати світло як джерело енергії, необхідної для зростання, властива деяким групам бактерій. Пурпурні і зелені бактерії можна розглядати як реліктові організми, які дійшли до нас з часів початкової еволюції фотосинтезу. Вони не в змозі використати в якості донора водню воду; їм потрібні донори з більш високим ступенем відновлення (сірководень H2S, водень або органічні речовини):

 
 


Фотосинтез у цих бактерій протікає без виділення кисню. Під час окислення H2S в їх клітинах як проміжний продукт відкладається сірка.

Мета роботи: ознайомитися з процесом фотосинтетического освіти, вуглеводів в рослинних тканинах.

Устаткування і реактиви: стакан (0,25 л); скляний ковпак; лампа настільна; електроплитка; спирт етиловий; розчин йоду в йодистим калії.
 Порядок виконання роботи |  Очищення стічних вод методом нейтралізації |  Порядок виконання роботи |  Порядок виконання роботи |  Вплив забруднювачів на біологічні об'єкти |  Порядок виконання роботи |  Вимоги до звіту |  Категорії грунту за забарвленням, вмістом гумусу і родючості |  Порядок виконання роботи |  І рухомого алюмінію |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати