Головна

Розрахунок сил для гасіння пожежі

  1.  III. ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ТИПОВОГО РОЗРАХУНКУ
  2.  IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВОГО РОЗРАХУНКУ
  3.  А Основні положення розрахунку
  4.  А) Розрахунок несиметричного режиму в схемі з'єднаної зіркою з нейтральним проводом
  5.  А. Визначення розрахункової вологості ґрунту робочого шару
  6.  Абсолютна похибка результату приблизно дорівнює. Зауваження. Якби d виявилося> 0,005, довелося б заново провести розрахунок з кроком.
  7.  Абсолютні і середні показники варіації і способи їх розрахунку

Методика розрахунку сил і засобів для гасіння пожежі:

Визначаю площа гасіння.

Sт = Sт (цех) + Sт (покрівля)

Визначаю необхідну витрату води на гасіння.

Qтр (цех)т = Sт (цех)* Jтр

Qтр (покрівля)т = Sт (покрівля)* Jтр

Визначаю кількість стовбурів на гасіння.

Nст (цех)т = Qтр (цех)/ qст

Nст (покрівля)т = Qтр (покрівля)/ qст

Визначаємо кількість відділень, необхідне для подачі стволів на гасіння

Nотдт = Nстт/ nстотд

nстотд - Кількість стовбурів, яке може подати одне відділення.

Визначаємо необхідну витрату води для захисту.

Необхідна витрата води на захист вище і нижчих рівнів об'єкта від того рівня, де сталася пожежа, розраховується за формулою:

Qзащтр. = Sзащ  , [Л / с].

де: Sзащ - Площа ділянки, що захищається, [м2];

 - Необхідна інтенсивність подачі вогнегасних засобів на захист.

Якщо в нормативних документах і довідковій літературі немає даних по інтенсивності подачі вогнегасних засобів на захист об'єктів наприклад, при пожежах в будівлях, її встановлюють по тактичним умовам обстановки і здійснення бойових дій з гасіння пожежі, виходячи з оперативно-тактичної характеристики об'єкта, або приймають зменшеною в 4 рази в порівнянні з необхідною інтенсивністю подачі на гасіння пожежі і визначається за формулою:

 = 0,25 Iтр. , [Л / (с * м2)]

Визначаємо кількість особового складу, необхідного для ведення бойових дій.

Nл / с = NтРС-70 (цех)* 3 + NРСК-50защ* 1 + NтРС-70 (покрівля)* 2 + Nразв* 1 + NПБ* 1 = 3 * 3 + 1 * 1 + 3 * 2 + 4 * 1 + 3 * 1 = 23

NтРС-70 (цех) - Кількість стовбурів РС-70, поданих на гасіння пожежі в цеху

NРСК-50защ - Кількість стовбурів, поданих на захист

NтРС-70 (покрівля) - Кількість стовбурів РС-70, поданих на гасіння покрівлі

Nразв - Кількість розгалужень

NПБ - Кількість постів безпеки

Побудова поєднаного графіка зміни площі пожежі, площі гасіння, необхідного і фактичного витрат вогнегасної речовини в часі

Суміщений графік розвитку та гасіння пожежі рекомендується виконувати з дотриманням певних правил:

1. По осі ординат (вертикальна вісь) відкладається:

зліва - площа пожежі в м2;

праворуч - витрата вогнегасних речовин в л / с.

2. По осі абсцис (горизонтальна вісь) відкладається астрономічний час в годинах (або хвилинах), в залежності від часу гасіння.

3. Необхідний витрата вогнегасної речовини визначається множенням величини площі пожежі, взятого на момент часу з таблиці «Організація гасіння можливої ??пожежі першим РТП», на необхідну для даного об'єкта інтенсивність. Якщо вогнегасна речовина подавалося на площу гасіння, то необхідно визначити її величину і провести лінію площі гасіння та необхідної витрати при подачі його на площу гасіння.

4. Фактичні витрати вогнегасної речовини на певний момент часу береться за даними таблиці «Організація гасіння можливої ??пожежі першим РТП».

При складанні суміщеного графіка необхідні і фактичні витрати подачі вогнегасних засобів на різні проміжки часу беруться з розрахунку сил і засобів і таблиці «Розвиток і гасіння пожежі в будівлі». (Стор. 221 РТП)

Графік зміни площі пожежі (площі, периметра і фронту гасіння)

недоцільно показувати окремо від графіка зміни необхідної витрати вогнегасної кошти. Графіки повинні бути суміщеними, так як в цих випадках зміни параметра пожежі в рівній мірі відповідає зміна необхідної витрати вогнегасної кошти. Всі графіки виконують суцільними лініями, а графік фактичних витрат огнетушащегосредства - ступінчастими.

Суміщений графік виконувати в поєднанні з універсальною таблицею бойових дій, яка збігається з графіком по осі абсцис (час). У цій таблиці позначається тактичний задум плану пожежогасіння з використанням умовних позначень, прийнятих в бупо і СРТП
 Методичні вказівки |  Оперативно-тактична характеристика об'єкта |  Порядок дій першого РТП |  Графічна частина |  Зведені дані параметрів розвитку і гасіння пожежі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати