На головну

Параметри сторінки

  1.  HTML-документи і Web-сторінки
  2.  Web-сайти і Web-сторінки
  3.  Вид Web-сторінки
  4.  Види бурових розчинів і їх основні параметри
  5.  Види потоків платежів та їх основні параметри
  6.  Вплив фазових спотворень на параметри прямолінійною антени
  7.  Внутрішні сторінки сайту

Робота друкується з використанням комп'ютера і принтера на одному боці аркушів білого паперу формату А4 (210х297 мм). Допускається представляти таблиці і ілюстрації на аркушах формату А3 (297х420 мм).

Набір тексту здійснюється з використанням текстових редакторів, які забезпечують складне форматування набору. Рекомендується використовувати шрифти гарнітури Times New Roman, кегль - 14 пунктів.

Кількість знаків в рядку має становити 60-70, міжрядковий інтервал повинен становити 18 пунктів (1,5 машинописних інтервалу), кількість текстових рядків на сторінці - 39-40. У разі вставки в рядок формул допускається збільшення міжрядкового інтервалу.

Встановлюються такі розміри полів: верхнього і нижнього - 20 мм, лівого - 30 мм, правого - 10 мм.

Шрифт друку повинен бути прямим, світлого накреслення, чітким, чорного кольору, однаковим по всьому об'єму тексту роботі. Дозволяється використовувати комп'ютерні можливості акцентування уваги на визначеннях, термінах, теоремах, важливі особливості, застосовуючи різний накреслення шрифту: курсивное,, курсивне полужирное, виділення за допомогою рамок, розрядки, підкреслення і інше.

Помилки і графічні неточності, виявлені в тексті, допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (графіків) машинописним або рукописним способами.

Обсяг роботи, як правило, не повинен перевищувати 45 сторінок тексту, надрукованого у відповідності вимогами.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, розділи, підрозділи, пункти.
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ |  ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ |  Титульна сторінка |  Абревіатури, скорочення, написання латинських назв і термінів |  нумерація |  Ілюстрації і таблиці |  Посилання на літературу |  Зразок оформлення титульного аркуша дипломної роботи |  Приклади бібліографічного оформлення джерел інформації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати