Головна

Тамбовський державний технічний університет

  1. " САМАРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені академіка С. п. КОРОЛЕВА
  2.  А. Володимир I - державний діяч, реформатор, полководець
  3.  Авторитетна думка. Державний контракт як такої не становить особливого різновиду підряду (М. і. Брагінський).
  4.  Ад'юнкт Санкт-Петербурзького університету МВС РФ
  5.  Б. Технічний проект
  6.  Білоруський державний університет
  7.  Білоруський державний університет

файдрайзінг- залучення коштів.

проблема розмежування благодійної та спонсорської діяльності.

суб'єкти с. р .:

· Благ. фонди

· Спонсорські організації

· Гос-во ...

спонсорство- многосторенняя діяльність по створенню та підтриманню образу в PR у свідомості громадськості.

· Залучення коштів компаній-спонсора до якого-небудь проекту з області соц. значущих сфер

· Інформаційні технології (комп. Грамота)

засіб-знаходження ср-ва збір

цілеспрямований посік спонсорських коштів для здійснення соц. значущих проектів з підтримки соц. значущих інститутів.

1990 р.- розвиток с. р.

діяльність націлена не на отримання прибутку, а на рішення соц. значущих завдань, т. о. область файндрайзінга обсолютно нова для нашої країни давно розвивається за кордоном. в РФ низький відсоток участі гр-н і д-ви в формірваніі доходів некоммерч. організацій.

стає актуальною проблема залучення нових форм фінансування і організацій процесів зовнішньої підтримки, звідси і розвиток файндрайзінга.

1. ф.- "збільшувати ресурси, збирати кошти"

2. ф.- діяльність по залучення ресурсів на некоммерч. проекти

3. ф.- збір пожертавованій для некомерційних і благодійних організацій або для забезпечення соц. значущих заходів.

4. являє собою методику пошуку джерел фінансування, т. Е. Об'єднує діяльність по залученню і акумулювання зовнішніх джерел фінансування.

5. пошук і залучення фін. ресурсів "підпроект"

6. залучення матеріальних, технічних, чловеческіх і часових ресурсів

основні завдання Ф .:

1. збір коштів

2. придбання нов. партнерів і друзів організацій

3. можливість відкрити, заявити про себе, інформувати про свої цілі

основні поняття без яких не може існувати ф:

· грант

· заявка

· донор

· членство

· Посере. фонди

· спонсор

· грантодавці

· заявник

· пожертвування

· мецінатство

· Приватні фонди

· проект

· спонсорство

· баготворітельность

· патронаж

· Держ. фонди

грант- кошти, безоплатно передані дарувальником некомерційної організації або приватній особі для виконання конкретної роботи

в отлчіе від позики його не потрібно повертати.

спонсор юр. або фіз. особа, яка надає матеріальну, фінансову, організаційну та іншу благодійну допомогу неприбутковим організаціям на добровільній основі.

грантодателі- част. особи або організації, рассмаьрівающіе заявки на грант і їх представляють.

благодій-ть добровільна, безкорислива, різна за формами підтримка фінансових і юр. осіб в загальнокорисних цілях.

пожертвованіе- дарування речі або права обмеженому колу благоотримувачів в загальнокорисних цілях.

патронаж- надання довгострокової матеріальної та організаційної підтримки некомерційної діяльності у відповідь на отримання прав керування ними.

меценатство-організація або підтримка, суспільно-значущих заходів в просвітницьких цілях (сфера культури і мистецтв).

держ. фонди- держ. установи, що фінансуються з бюджету свого гос-ва.

посередницькі фонди-громадські організіції фінансуються гос-ми або приватними фондами і розподіляють фінанси по заявникам.

приватні фонди-негос. якомусь. орг-ції, які отримують ср-ва від громадян (пожертвування) або кому. орг., а т. ж. частнх осіб.

за способом здійснення Ф. може бути:

· Внутрішній-розробкою і реалізацією пошуку фінансування займаються співробітники орг. самостійно.

· Внешній- пошук фінансування, що здійснюється за допомогою залучення проф. консультантів по фрайдрайзінгу.

в даному випадку в цій ролі можуть виступати як незалежні експерти так і спеціалізовані файндрайзінговие фірми.

можливості отримання ср-тв поділяються на:

· Самофінансування (з членських внесків, добрий. Пожертвувань окремих членів, засобів, які орг. Отримує від цільових заходів)

· Зовнішнє фінансування (гранти від фондів, фізичних осіб, комерційних структур, прав-ва, місцевої адміністрації)

т. о. файдрайзіг- це залучення та акумулювання коштів з різних джерел. по своїй суті він мало відрізняється від пошуку інвесторів. відмінність полягає в тому, інвесторів бично шукають під комерційні проекти, "всерйоз і на довго" для створення основних фондів, коли віддача від інвестиції передбачається через досить тривалий час. метою інвестора є отримання прибутку. Ф. зазвичай пов'язаний з пошуком ср-тв під некомерційні проекти, які в принципі не можуть бути раелізовани в комерційному режимі і коли випробовується брак обортного коштів на реалізацію проектів і програм не на створення основних фондів, а на діяльність. існує ряд принципів фронди. компаній.

основні принципи:

· Інформування та особисте звернення

· Індивідуальний підхід до спонсорів (залучення індивідуальних пожертв)

· Залученість (чим більше спонсор пов'язаний з проектом, тим більше можливість фінансування)

· Стимулюючий пожертвування

· Підтримка ... проекту (...)

· Залучення волонтерів

· Пропозиція можливостей (процес вкладення грошей для більшості спонсорів носить емоції. Характер, але так само є багаторазовим раціональним, оскільки вони хочуть бути впевненими, що їхні пожертвування використовуються розумно. Потрібно показати спонсору як може змінити ситуацію своїми грошима)

· Послідовний ф. (Стратегія)

· Подяку (в міру збільшення числа спонсорів дякувати стає важче)

для наступних проектів це необхідно.

в 2006р. в нідерландах на Саммет 24 асоціацій файндайзеров світ прийнята "декларація етичних принципів в ф.", метою дан. декларації є зростання всесвітнього співтовариства файндайзеров, які прагнуть до звітності, прозорості та ефективності.

Тамбовський державний технічний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. Кафедрою Е і А

В. Ф. Калінін

«» 20г.

«Інформаційно - вимірювальна техніка та електроніка»

Тема №2 ПІДСИЛЮВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ

лекція №5

Тема лекції:

 
 Основні характеристики і параметри підсилювачів. |  Аналіз роботи транзисторного підсилювача. |  Підсилювачі на польових транзисторах |  Поняття про класи посилення каскадів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати