На головну

I. Загальні положення

  1.  H) Якщо не вдається вивести важіль селектора з положення "P".
  2.  I Вихідні дані і загальні вимоги.
  3.  I. Загальні положення
  4.  I. Загальні принципи побудови І ФУНКЦІОНУВАННЯ кроків і декадно-крокова АТС
  5.  I. Загальні профілактичні вимоги.
  6.  I. Загальні відомості

Розділ «Виробнича і екологічна безпека» є частиною випускної кваліфікаційної роботи (ВКР) у вигляді дипломного проекту або дипломної роботи студентів усіх спеціальностей Томського політехнічного університету. Ергономічне проектування системи «людина - технічний об'єкт» передбачено положенням про випускний кваліфікаційної роботі студентів ТПУ, які претендують на отримання кваліфікації «дипломований фахівець (інженер)» і є обов'язковим елементом в структурі ВКР для технічних спеціальностей. Розділ включає результати проектування системи, що забезпечує ефективну, надійну і безпечну роботу її складових в умовах мінливої ??навколишнього середовища, включаючи екстремальні ситуації.

Основою розділу є матеріали з питань охорони праці та навколишнього середовища, а також забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях, зібрані студентами в період проходження переддипломної практики в виробничих організаціях.

Зміст даного розділу повинно бути конкретним і повністю відповідати темі ВКР дипломника. Не допускається переписування з підручників загальних фраз, визначень, класифікацій та т. Д. При цьому теоретичні засади вивчених дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Екологія» та інших охоронно-трудових і природоохоронних курсів, а також відповідні нормативно-технічні документи (НТД)переломлюються до конкретної теми ВКР. Вони використовуються для обґрунтування і розробки конкретних заходів з техніки безпеки і виробничої санітарії (виробнича безпеку), Охороні навколишнього середовища (екологічна безпека) і безпеки в надзвичайних ситуаціях.

Назва розділу повинно бути конкретизовано стосовно до теми проекту (роботи) і спеціальності випускника. наприклад, «Виробнича і екологічна безпека при роботі котельного цеху ТЕС» або «Виробнича і екологічна безпека при розробці програми розрахунку на ПЕОМ» і т.д.

план розділу

(Приблизний 1-й варіант)

 
 Класифікація виробничих факторів (по ГОСТ 12.0.003-74) |  виробничих приміщень |  Параметри систем природного та штучного освітлення на робочих місцях |  Гігієнічні норми рівнів віброшвидкості |  Класифікація приміщень по небезпеки поразки людей електричним струмом |  Тимчасові допустимі рівні ЕМП, що створюються ПЕОМ |  Екологічна безпека |  Безпека при надзвичайних антропогенних і природних ситуаціях |  Класифікація небезпечних і шкідливих виробничих факторів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати