На головну

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

  1.  II. Світ, безпеку і роззброєння
  2.  Атомна енергетика та радіаційна безпека
  3.  Б. Усвідомлення предпочитаемой сфери життєдіяльності
  4.  БЕЗПЕКА
  5.  БЕЗПЕКА
  6.  БЕЗПЕКА
  7.  Безпека Kerberos

Щоб видалити повідомлення використовується метод Purge об'єкта MessageQueue. Наступний фрагмент коду видаляє всі повідомлення з черги TestQ.

MessageQueue q = new MessageQueue ( ". \\ Private $ \\ TestQ");

q.Purge ();

У реальному черзі вам, швидше за все, не доведеться видаляти повідомлення. Метод Purge застосовується, в основному, для журнальних черг. Якщо властивість UseJournalQueue встановлено при створенні черги значенням True, кожне повідомлення дублюється в журнальній черзі. Для видалення журнальної копії черзі TestQ застосовується наступний фрагмент коду:

MessageQueue q = new MessageQueue ( ". \\ Private $ \\ TestQ \\ Journal $");

q.Purge ();

Рекомендовані програмні засоби і література

Для виконання даної лабораторної роботи слід використовувати мови C # або Visual Basic .NET.

Рекомендована література по створенню багатопоточних додатків на VB .NET:

1. Петрусос Е. Ефективна робота: Visual Basic .NET.-СПб .: Питер, 2002. 928 с.

2. Корнелл Г., Моррісон Дж. Програмування на VB. NET: навчальний курс. СПб .: Пітер, 2002. 400 с.

3. Еппламан Д. Перехід на VB .NET: стратегії, концепції, код. CПб .: Питер, 2002. 464 c.

Рекомендована література по створенню багатопоточних додатків на C #:

1. Троелсен Е. С # і платформа .NET. СПб .: Пітер, 2003. 800 с.

2. Секун Н. Ю. Розробка додатків на С ++ і С #. СПб .: Пітер, 2003. 608 с.

3. Шілдт Г. С #. СПб .: Пітер, 2003. 512 с.

звітність:

В результаті виконання лабораторної роботи повинні бать представлені наступні матеріали:

1. Програма;

2. Вихідні тексти;

3. Презентація роботи;

4. Презентація, в якій висвітлюються питання реалізації алгоритму балансування

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Методичні вказівки по розробці розділу

«Виробнича і екологічна безпека»

випускної кваліфікаційної роботи для студентів

всіх форм навчання

забезпечує кафедра - Екології та безпеки життєдіяльності

Томськ 2006

ББК 20.1я73

Е40

Методичні вказівки по розробці розділу «Виробнича і екологічна безпека» випускної кваліфікаційної роботи для студентів всіх форм навчання / Упоряд. М. Е. Гусельников, В. Н. Извеков, Н. В. Крепша, В. Ф. Панін. - Томськ: Вид-во ТПУ, 2006. - 42 с.

.

Методичні вказівки розглянуті і рекомендовані до видання методичною семінаром кафедри екології та безпеки життєдіяльності «_4_» січня 2006 р

Зав. кафедрою проф., д-р техн. наук ____________________ В. Ф. Панін

 
 Небезпечні і шкідливі фактори |  Класифікація виробничих факторів (по ГОСТ 12.0.003-74) |  виробничих приміщень |  Параметри систем природного та штучного освітлення на робочих місцях |  Гігієнічні норми рівнів віброшвидкості |  Класифікація приміщень по небезпеки поразки людей електричним струмом |  Тимчасові допустимі рівні ЕМП, що створюються ПЕОМ |  Екологічна безпека |  Безпека при надзвичайних антропогенних і природних ситуаціях |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати