Головна

Інші елементи настройки вікна Друк

  1.  F65.8. Інші розлади сексуальної переваги
  2.  F68 Інші розлади зрілої особистості і поведінки у дорослих
  3.  IV. ІНШІ І ЛЮДСЬКИЙ СВІТ
  4.  IV. Їжа, пиття, паливо та інші виплати в натуральній формі.
  5.  IV. Перехід займенників в інші частини мови
  6.  TOURS HA ATTITUDES, НА ARABESQUES ТА ІНШІ ПОЗИ
  7.  V.I. елементи залягання

В даному вікні у списку Printer (Принтер) вибирається тип принтера, на якому буде надрукований документ. У лічильнику Copies (Копії) вказується потрібну кількість твердих копій (відбитків) виведеного на принтер документа.

В області Position (Положення) знаходяться:

 прапорець Center Image (По центру)  включає режим розташування зображення в центрі аркуша;
 поле Тор (Зверху)  служить для введення відстані між верхніми краями області зображення і аркуша паперу (в одиницях виміру, обраних в списку праворуч);
 поле Left (Зліва)  для введення аналогічного відстані між лівими краями області зображення і аркуша паперу;
 поле Unit (Розмірність)  відображає одиниці вимірювання друкованого відбитка.

В області Scaled Print Size (Розмір друкованого відбитка) розташовані:

 прапорець Scale to Fit Media (Підігнати під формат аркуша)  необхідний для підключення режиму автоматичного вибору максимально можливого масштабу зображення, при якому воно повністю поміщається на аркуші паперу;
 поле Scale (Масштаб)  для введення масштабу зображення, що виводиться на друк (у відсотках до вихідних розмірів зображення);
 поле Height (Висота)  для введення висоти області зображення (в одиницях виміру, обраних в списку праворуч);
 поле Width (Ширина)  для введення ширини даної області (в заданих одиницях виміру);
 поле Unit (Розмірність)  для відображення одиниць виміру друкованого відбитка.

під текстом Print Resolution (Дозвіл принтера) розташовані такі прапорці:

 Mach Print Color (Аналогова цветопроба)  для включення кольору консолі (друку);
 прапорець Show Bounding Box (Показати обмежувальну рамку)  служить для включення режиму відображення прямокутної рамки навколо зображення (з чотирма кутовими маркерами), що дозволяє регулювати положення і масштаб зображення на друкованому аркуші за допомогою буксирування кордонів зображення мишею;
 прапорець Print Selected Area (Друкувати виділену область)  необхідний для виведення на друк тільки виділеної області растрового документа.

При виборі в списку пункту Color Management (Управління кольором):

 перемикач Document (Документ)  здійснює підключення режиму можливого застосування при друку власного колірного профілю активного реєстрового документа;
 перемикач Proof (Пробний)  включає режим можливого застосування екранного колірного профілю, обраного раніше за допомогою однієї з команд підміню Proof Setup (Варіанти кольоропроби) меню View (Перегляд);
 список, що розкривається Color Handling (Управління кольором)  надає користувачеві вибір режиму колірного управління за допомогою наступних чотирьох пунктів:
 Let Printer Determine Colors (Дозволити принтеру визначити кольору)  друк кольорових відбитків з керуванням з боку використовуваного користувачем принтера;
 Let Photoshop Determine Colors (Дозволити Photoshop визначити кольору)  друк кольорових відбитків під керуванням обраного в списку Printer Profile колірного профілю;
 Separations (Поділу)  друк документа в режимі кольороподілу;
 No Color Management (Без управління кольором)  друк кольорових відбитків без колірного управління.
 Список Printer Profile (Профіль)  дозволяє користувачеві виставити колірний профіль для використовуваного їм принтера;
 Список Rendering Intent (Мета рендеру)  потрібен для вибору алгоритму зміни величин базових колірних параметрів друкованого зображення при переході з одного колірного простору в інший;
 Прапорець Black Point Compensation (Використовувати компенсацію чорної точки)  служить для включення режиму компенсації тонових відхилень, які з'являються в зображенні при переході з одного колірного простору а інше;
 Список Proof Setup Preset (пресетів пробної настройки)  потрібен для застосування до документа колірного профілю, обраного за допомогою наступних двох пунктів:
 Current Custom Setup (Поточна настройка)  екранний профіль, підключений раніше за допомогою команди Custom (Замовлений) підміню Proof Setup (Варіанти кольоропроби) меню View (Перегляд);
 Working CMYK (Робочий CMYK)  профіль за замовчуванням для колірної моделі CMYK.
 Прапорець Simulate Paper Color (Симулювати колір паперу)  підключає режим імітації друку на папері світло-сірого кольору;
 Прапорець Simulate Slack Ink (Симулювати чорне чорнило)  підключає режим друку темних ділянок зображення темно-сірим кольором, а не абсолютно чорним;
 Інформаційна область Description (Опис)  призначена для виведення контекстної підказки, що відноситься до того параметру вікна, на якому знаходиться покажчик.  

Якщо в списку Color Management (Управління кольором) вибрати рядок Output (Вивід), То в поле Printing Marks (Мітки друку) знаходяться наступні прапорці:

 прапорець Calibration Bars (Калібрувальні шкали)  включає режим виведення калібрувальних шкал, призначених для перевірки точності відображення півтонів при друку;
 прапорець Registration Marks (Мітки приведення)  включає режим виведення позначок приведення, використовуваних для поєднання кольорів при типографського друку;
 прапорець Corner Crop Marks (Кутові мітки обріза)  включає режим виведення міток обрізки, розташованих по кутах друкованого зображення;
 прапорець Center Crop Marks (Бічні мітки обріза)  включає режим виведення міток обрізки по середин сторін прямокутної області зображення;
 прапорець Description (Опис)  включає режим друку службової інформації про фото реєстрового документа, заданої за допомогою команди File Info (Інформація про файл) з меню File (Файл);
 прапорець Labels (Маркування)  включає режим друку над зображенням назви файлу растрового документа;
 прапорець Emulsion Down (Емульсія вниз)  включає режим друку зображення з дзеркальним розворотом по горизонталі, використовуваним при друку з квіткоділенням;
 прапорець Negative (Негатив)  включає режим друку зображення в негативі.
 Кнопка Background (Фон)  потрібна для вибору в діалоговому вікні Select Background Color (Палітра кольорів) кольору фону, на якому буде друкуватися зображення;
 Кнопка Border (Кордон)  задає товщину чорної рамки (в діапазоні від 0 до 10 пунктів), якій буде обведено зображення;
 Кнопка Bleed (В обріз)  задає величини змішання міток обрізки всередину зображення (в діапазоні від 0 до 3,13 мм);
 Кнопка Screens (Растри)  визначає налаштування параметрів растрів, будуть використані при друкуванні з квіткоділенням;
 Кнопка Transfer (Передача)  необхідна для регулювання залежностей між рівнями чорного кольору в пікселях друкованого і вихідного зображень в режимі друку з квіткоділенням;
 Прапорець Interpolation (Інтерполяція)  включає режим підвищення якості друкованого зображення, що має низький дозвіл, шляхом зменшення його розмірів;
 Прапорець Include Vector Data (Включити векторні дані)  включає режим високоякісного друку вмісту текстових шарів і прошарків заливки багатошарового реєстрового документа;
 У списку Encoding (Кодування)  здійснюється вибір типу внутрішньої кодування принтера PostScript, що визначає швидкість виконання операції друку.
     

Знизу у вікні знаходяться наступні кнопки:

 кнопка Print (Друк)  що викликає вже знайоме нам діалогове вікно команди Print (Друк) з меню File (Файл);
 кнопка Cancel (Скасувати)  для відновлення вихідних параметрів налаштувань із закриттям вікна Print (Друк);
 кнопка Done (Готово)  щоб зберегти поточні налаштування параметрів із закриттям вікна Print (Друк). Крок 2. Створюємо багатошарове зображення |  Крок 3. анімуємо зображення |  Крок 4 - Створення переходів між кадрами |  Крок 5 - Оптимізація і збереження анімації |  новий термін |  новий термін |  новий термін |  новий термін |  Створення друкованого документа в Adobe Photoshop |  Налаштування параметрів друку Photoshop CS5 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати