На головну

Пам'яті Карпеця Ігоря Івановича 9 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

2. Система і суб'єкти запобігання злочинам

"Друге дихання" кримінології, що виникло на початку 60-х років, характерізовалосьне тільки бурхливим розвитком ідей, наукових досліджень, формуванням теорії попередження злочинів, а й становленням державних установ, громадських інститутів, що здійснюють попереджувальну діяльність1. У сукупності ці державні установи, громадські інститути і здійснювалися ними профілактичні заходи, утворили в той період часусистему попередження злочинів.

1 Це в даний час практично забуте, і, ймовірно, буде потрібно немало часу для відновлення всього того, що себе виправдало, і вироблення нових форм попередження злочинності в умовах нових суспільних відносин (Прим.ред.).

Ця система не тільки стала орієнтиром для практики, але і набула, на жаль, риси формалізованої, в своєму роді навіть пропагандистської системи, що знизило її практичне значення. У той же час позитивний заряд, який був закладений в ній, привів до того, що багато було сприйнято вченими і практиками інших країн, отримавши відображення в матеріалах ООН, в рекомендаціях щодо попередження злочинів.

Однак при всій нестійкості сучасних суспільних відносин очевидно, що основними елементами системи повинні бути суб'єкти попередження злочинів, їх взаємодія один з одним і з суб'єктами більш загальних систем; здійснювані ними загальні, спеціалізовані та індивідуальні заходи попередження злочинів, впровадження комплексних і цільових профілактичних програм; соціально-економічний, правовий і ресурсне забезпечення попереджувальної діяльності. Без розуміння цього неможлива боротьба зі злочинністю. Забуття перевірених історією істин може бути лише тимчасовим. Система попередження злочинів, як і будь-яка соціальна система, проявляє себе через конкретні форми діяльності. Профілактика злочинів коригує взаємини людей, впливає на їх поведінку в суспільстві. Цільова призначеного системи, її окремих суб'єктів, профілактичних заходів полягає в тому, щоб не допустити переростання виникають криміногенних ситуацій в конфлікти, що призводять до порушення кримінально-правових заборон. У тих же випадках, коли злочин скоєно, завдання полягає в нейтралізації їх причин, здійсненні профілактично-виховних заходів, що запобігають рецидив злочину. Таким чиномсистема попередження злочинів виконує регулятивні, охоронні і виховні функції. Регулятивна функція профілактики полягає в створенні таких умов, які дозволяли б людям вирішувати виникаючі у них суперечності і конфлікти в рамках вимог закону. Попереджувальна діяльність в даному випадку є однією з гарантій забезпечення принципів верховенства закону.

Виконуючи охоронну функцію, профілактика захищає свободи і права громадян від правопорушень, захищає соціально-значущі цінності. У цьому проявляється гуманістична спрямованість попередження злочинів. Це ж має бути метою правової держави.

Виховна функція профілактики полягає в тому, що вона широко використовує методи переконання, корекції поведінки людей, приведення їх вчинків у відповідність до вимог права і гуманістичної моралі. Ефективність профілактики становить суттєвий атрибут рівня життя людей в суспільстві. Чим результативніше ця форма соціальної діяльності, тим краще захищені люди від злочинних посягань на основні людські цінності. Таким чином, профілактика злочинів - необхідна частина будь-якого справжнього гуманістичного і правової держави. Звідси система попередження злочинів повинна не тільки ефективно діяти, але і постійно вдосконалюватися. Це вдосконалення має стати органічною частиною загального процесу формування демократичної правової держави.

Необхідною елементом системи єсуб'єкти профілактики злочинів. До них, в широкому сенсі слова, можна адресувати державні та громадські інститути, формування громадян, своєю діяльністю впливають на попередження злочинності. Серед цих суб'єктів є такі, які спеціально створені для цих цілей, або в їх компетенцію, поряд з іншими повноваженнями, входить і обов'язок здійснення в певних рамках кримінологічної профілактики. Тому в подальшому ми розглянемо характеристики лише суб'єктів кримінологічної профілактики.

Класифікація зазначених суб'єктів може бути здійснена за різними підставами. Ми вважаємо за можливе розділити їх на три наступні групи. Перша - ті суб'єкти, які безпосередньо ведуть індивідуальну профілактику. До другої групи належать суб'єкти, що здійснюють профілактику в ході виконання своїх контрольних і правоохоронних функцій. Третю групу складають суб'єкти, зайняті переважно керівництвом або координацією діяльності по попередженню злочинів. Звичайно, такий розподіл певною мірою умовно, так як окремі аспекти безпосередньої профілактики, контрольної та правоохоронної діяльності, її координації проявляються при функціонуванні суб'єктів у кожній з трьох названих груп. Крім того, суб'єкти профілактики діють не ізольовано, а у взаємодії один з одним. У самій системі є як горизонтальні, так і ієрархічні вертикальні взаємозв'язку (в залежності від рівня розв'язуваних завдань).

Профілактика злочинів відноситься до динамічних систем. Для того щоб досягати своєї мети, вона повинна бути гнучкою і постійно вдосконалюватися в залежності від рівня структури, динаміки та інших характеристик злочинності. На неї активно впливають відбуваються в суспільстві процеси, особливо стан економічних і політичних відносин, зростання або зниження конфліктності, рівня соціальної напруги, розширення або згортання демократизації і т.д. В цілому суб'єкти попередження злочинів зобов'язані діяти в рамках своєї компетенції, встановленої законом. Характер компетенції (наявність владних або рекомендаційних повноважень, їх спеціалізація) також може служити підставою для класифікації та структур суб'єктів профілактики злочинів. Їх можна розрізняти і по відомчої приналежності, професійної спеціалізації, територіальним межам діяльності. Маючи на увазі все сказане, розглянемо характеристики суб'єктів по запропонованим вище трьох груп.

 
 ISBN 5-7357-0037-5 |  Пам'яті Карпеця Ігоря Івановича 1 сторінка |  Пам'яті Карпеця Ігоря Івановича 2 сторінка |  Пам'яті Карпеця Ігоря Івановича 3 сторінка |  Пам'яті Карпеця Ігоря Івановича 4 сторінка |  Пам'яті Карпеця Ігоря Івановича 5 сторінка |  Пам'яті Карпеця Ігоря Івановича 6 сторінка |  Пам'яті Карпеця Ігоря Івановича 7 сторінка |  Суб'єкти, які здійснюють профілактику злочинів при виконанні правоохоронних функції |  Суб'єкти, які здійснюють профілактику злочинів при виконанні функцій контролю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати