Головна

Поняття про концепцію сталого розвитку

  1.  AFTER-POSTMODERNISM - сучасна (пізня) версія розвитку постмодерністської філософії-на відміну від постмодерністської класики деконструктивізму
  2.  B.I. поняття культури
  3.  ComNews Review: результати розвитку російського ринку мобільного інтернету за підсумками 2009 р
  4.  I. Загальне поняття КУЛЬТУРИ. КУЛЬТУРА, ЦИВІЛІЗАЦІЯ, ПРИРОДА
  5.  I.1. Аналіз досвіду реалізації державної молодіжної політики в Російській Федерації. Етапи розвитку державної молодіжної політики, проблеми, тенденції
  6.  I.1. Періоди розвитку римського права
  7.  I.3.1. Поняття джерела римського права

Концепція сталого розвитку увійшла в природоохоронний лексикон після Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р).

За початковим визначенням сталий розвиток формулювалося як «модель руху вперед, при якому досягається задоволення життєвих потреб нинішнього покоління без позбавлення такої можливості майбутніх поколінь. У широкому сенсі стратегія сталого розвитку спрямована на досягнення гармонії між людьми (один з одним) і між Товариством і Природою »(Коптюг, 1992).

В рамках Глобального екологічного форуму в Ріо-де-Жанейро (1992) були сформульовані такі основні принципи про нерозривність еколого-економічних зв'язків:

- Економічний розвиток у відриві від екології веде до перетворення планети в пустелю;

- Упор на екологію без економічного розвитку закріплює злидні і несправедливість.

Особливо підкреслювалося, що поняття сталого розвитку суспільства має на увазі забезпечення можливості задоволення потреб людей без загрози можливості задовольнити такі для майбутніх поколінь.

«Концепція переходу України до сталого розвитку» була затверджена Указом Президента від 1 квітня 1996 р 1997 на засіданні уряду схвалено «Державна стратегія сталого розвитку Російської Федерації».

У цих документах наголошується, що, дотримуючись рекомендацій і принципам, викладеним у резолюціях Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р) та керуючись ними, представляється необхідним і можливим здійснити в Російській Федерації послідовний перехід до сталого розвитку , що забезпечує збалансоване вирішення соціально-економічних завдань і проблем збереження сприятливого навколишнього середовища та природно-ресурсного потенціалу з метою задоволення потреб нинішнього і майбутнього поколінь людей.

Вирішення цих завдань можливе лише в рамках такого економічного розвитку країни, при якому не буде відбуватися руйнування природного біотичного механізму регуляції навколишнього природного середовища, а поліпшення якості життя людей буде забезпечуватися в межах допустимої господарської ємності біосфери.

Виходячи з цих принципових положень основними напрямками переходу України до сталого розвитку були прийняті наступні:

- Створення правової основи переходу до сталого розвитку, включаючи вдосконалення чинного законодавства;

- Розробка системи стимулювання господарської діяльності та встановлення меж відповідальності за її економічні результати, при яких біосфера сприймається вже не тільки як постачальник ресурсів, а як фундамент життя, збереження якого має бути неодмінною умовою;

- Оцінка господарської ємності локальних і регіональних екосистем країни, визначення допустимого антропогенного впливу на них;

- Формування ефективної системи організації сталого розвитку та створення відповідної системи виховання і навчання.

Перехід нашої країни до сталого розвитку - це дуже тривалий процес, який потребує вирішення величезних за масштабом еколого-економічних і соціальних завдань, тому він буде здійснюватися поетапно. Основні віхи на цьому шляху: рішення найскладніших соціальних і економічних проблем оздоровлення навколишнього середовища, в першу чергу в зонах екологічного лиха; істотна екологізація всього процесу економічного розвитку; гармонізація взаємодії з природою всього світового співтовариства, і ін. Особливо слід відзначити, що перехід до сталого розвитку потребує безумовного викорінення стереотипів мислення, які нехтують можливостями біосфери і породжують безвідповідальне ставлення до забезпечення екологічної безпеки. Як вважають багато провідних вчених і фахівці, саме рух людства до сталого розвитку в кінцевому рахунку має призвести до формування передбаченої В. І. Вернадським сферу розуму (ноосфери), до досягнення гармонії між Товариством і Природою.

Контрольні питання

1. Які особливості нового економічного механізму охорони навколишнього природного середовища?

2. Що таке ліцензія, договір і ліміти на природокористування?

3. Якими способами в сучасних умовах підвищують зацікавленість природопользователя в збереженні ресурсів і їх раціональне використання?

4. У чому сенс моделі сталого розвитку суспільства? Шляхи її реалізації в Росії.

 
 Державні органи охорони навколишнього природного середовища |  Екологічна стандартизація і паспортизація |  екологічна експертиза |  Поняття про екологічний ризик |  Екологічний моніторинг (моніторинг навколишнього середовища) |  Екологічний контроль та громадські екологічні рухи |  Юридична відповідальність за екологічні правопорушення |  ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА |  Еколого-економічний облік природних ресурсів і забруднювачів |  Ліцензія, договір і ліміти на природокористування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати