Головна

Регістри податкового обліку

  1.  D тригери. регістри пам'яті
  2.  II. Основні правила ведення бухгалтерського обліку
  3.  V. Зняття громадян з реєстраційного обліку за місцем перебування та за місцем проживання
  4.  Автоматизована форма бухгалтерського обліку
  5.  Автоматизована форма обліку
  6.  Алфавітній книзі обліку УЧНІВ
  7.  Аналіз відхилень як засіб контролю в умовах системи нормативного обліку собівартості.

У конфігурації передбачено ведення наступних регістрів податкового обліку, рекомендованих податковими органами:

• Регістри обліку господарських операцій:

• Регістр обліку операцій придбання майна, робіт, послуг,
 прав;

• Регістр обліку операцій придбання майна, робіт, послуг,
 прав;

• Регістр обліку операцій вибуття майна, робіт, послуг,
 прав;

• Регістр обліку надходжень грошових коштів;

• Регістр обліку витрати грошових коштів;

• Регістр обліку прямих витрат на виробництво.

Регістри проміжних розрахунків:

• Регістр-розрахунок амортизації нематеріальних активів;

• Регістр обліку вартості матеріалів, списаних у звіт-ном
 періоді;

• Регістр-розрахунок вартості залишків незавершеного виробниц
 ства;

• Регістр обліку договорів на добровільне страхування робіт
 ників;

• Регістр обліку витрат по добровільному страхуванню робіт
 ників;

• Регістр-розрахунок поточних витрат по страхуванню працівників.
 Регістри обліку стану одиниці податкового обліку:

• Регістр інформації про об'єкт основних засобів;

• Регістр інформації про об'єкт нематеріальних активів;

• Регістр інформації про рух придбаних товарів;

• Регістр інформації про рух придбаних матеріалів;

• Регістр інформації про рух готової продукції;

• Регістр інформації про рух напівфабрикатів;

• Регістр обліку витрат майбутніх періодів;

• Регістр обліку операцій по руху дебіторської та креди
 торской заборгованості.

Регістри формування звітних даних:

• Регістр-розрахунок амортизації основних засобів;

• Регістр обліку вартості товарів, списаних у звітному пе
 періоді;

• Регістр обліку вартості продукції, списаної в звіт-ном
 періоді;

• Регістр обліку вартості напівфабрикатів, списаних у звіт
 ном періоді;

• Регістр обліку доходів поточного періоду;

• Регістр обліку інших витрат поточного періоду;

• Регістр-розрахунок залишку транспортних витрат;

• Регістр обліку позареалізаційних витрат поточного періоду.

 
 Облік основних засобів |  Облік параметрів для нарахування амортизації |  Обслуговування обладнання |  Поняття нематеріального активу і НДДКР |  Операції обліку НМА |  Завдання і організація податкового обліку |  Відображення господарських операцій в податковому обліку |  Нормування витрат на рекламу |  Нормування витрат на добровільне страхування |  Списання транспортних витрат |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати