Головна

Робота з листами і книгами

  1.  I. Робота з вікнами
  2.  III. Фронтальна робота.
  3.  IV. Робота над завданням.
  4.  MAX-OT працює для кожного.
  5. " БУТТЯ І ЧАС "(" Sein und Zeit ", 1927) - основна робота Хайдеггера. 1 сторінка
  6. " БУТТЯ І ЧАС "(" Sein und Zeit ", 1927) - основна робота Хайдеггера. 2 сторінка
  7. " БУТТЯ І ЧАС "(" Sein und Zeit ", 1927) - основна робота Хайдеггера. 3 сторінка

Кількість аркушів в робочій книзі визначається значенням параметра ЧИСЛО ЛИСТІВ В НОВІЙ КНИЗІ, розташованому в діалоговому вікні ПараметриExcel категорії Основні розділу При створенні нових книг. Переміщення від одного аркуша до іншого в межах однієї книги зручно виконувати, клацаючи по ярлику потрібного аркуша. Для показу ярликів на екрані слід встановити прапорець Показувати ярлички листів в діалоговому вікні ПараметриExcel категорії Додатково розділу Показувати параметри для наступної книги (встановлений за замовчуванням). Перехід від листа до листа можна здійснювати клавішними командами Ctrl + PgDn - На наступний лист, Ctrl + PgUp - На попередній лист.

Над робочими листами можна виконувати наступні операції:

- Виділяти робочі листи;

- Вставляти нові листи;

- Видаляти листи;

- Перейменовувати листи;

- Переміщати і копіювати листи в межах однієї книги або в іншу книгу;

- Захистити дані на робочому аркуші.

Виділення листів аналогічно виділенню будь-яких об'єктів електронної таблиці. Можна виділити один лист (клацнути по ярлику листа), кілька суміжних аркушів (клацнути по ярлику першого аркушу, натиснути клавішу Shift і клацнути по ярлику останнього аркушу), кілька несуміжних аркушів (клацнути по ярлику першого аркушу, утримуючи клавішу Ctrl, клацати по ярликах наступних листів).

Вставка і видалення листів проводиться також аналогічно вставці рядків і стовпців. Для вставки одного листа слід натиснути піктограму Вставити осередки групи осередки вкладки ГОЛОВНА і із списку вибрати команду Вставити лист, для вставки декількох листів потрібно виділити стільки листів, скільки потрібно вставити і виконати цю ж команду. Нові листи завжди вставляються зліва від активного. Для видалення листів слід їх виділити і виконати команду Видалити лист піктограми Видалити осередки групи осередки вкладки ГОЛОВНА.

Робочому листу можна привласнити будь-символьне ім'я довжиною не більше 31 символу, включаючи прогалини. Перейменувати лист за допомогою таких дій:

1). Клацнути двічі по ярлику листа і ввести нове ім'я.

2). Виконати команду Перейменувати лист піктограми Формат групи осередки вкладки ГОЛОВНА.

3). Виконати команду ПЕРЕЙМЕНУВАТИ оперативного меню, що виводиться при натисканні правої кнопки миші, встановленої на ярлику листа.

Для переміщення листів в межах однієї книги слід виділити потрібну кількість аркушів і, утримуючи ліву кнопку миші, протягнути покажчик до місця вставки.

Переміщення листа в іншу книгу можна здійснити двома способами:

1). За допомогою команди Перемістити або скопіювати лист піктограми Формат групи осередки вкладки ГОЛОВНА. Виділити потрібний лист (листи). Виконати вказану команду. У діалоговому вікні вибрати потрібну книгу в списку ДО КНИГИ і потрібний лист в списку ПЕРЕД ЛИСТОМ. Якщо робочий аркуш потрібно перемістити в нову книгу, то слід вибрати в списку ДО КНИГИ відповідний елемент.

2). За допомогою миші аналогічно переміщенню листа всередині книги. Відкрити обидві книги. Розташувати їх на екрані так, щоб було видно ярлики обох книг (піктограма ПОРУЧ групи вікно вкладки ВИД). Перетягнути ярлик однієї книги на смужку ярликів іншої книги в потрібне місце.

Команди копіювання листів аналогічні командам переміщення. Копіювання за допомогою команди Перемістити або скопіювати лист піктограми Формат групи осередки вкладки ГОЛОВНА виконується, якщо встановлено параметр СТВОРЮВАТИ КОПІЮ в діалоговому вікні команди. При копіюванні листа копія перейменовується, наприклад, якщо всередині книги копіюється «лист1» копія матиме ім'я «лист1 (2)». Копіювання мишею здійснюється протяганням покажчика миші, утримуючи клавішу Ctrl.

В Excel є кілька команд, що дозволяють захищати книги, структури книг, окремі осередки, графічні об'єкти, діаграми, сценарії і вікна від несанкціонованого доступу або зміни. За замовчуванням Excel блокує (захищає) осередки, графічні об'єкти, діаграми, сценарії і вікна, але цей захист не вступає в силу, поки не виконана команди групи зміни вкладки РЕЗЕНЦІРОВАНІЕ. Встановлені в діалоговому вікні Защіталіста (Піктограма Захистити лист групи зміни вкладки РЕЗЕНЦІРОВАНІЕ) варіанти захисту застосовуються тільки до поточного листу (рис. 9.17). Після включення захисту не можна змінити заблокований елемент. При спробі зробити це на екран виводиться відповідне повідомлення.

Мал. 9.17. Діалогове вікно захисту листа.

У більшості випадків немає необхідності в блокуванні всіх осередків робочого аркуша. Перш ніж захищати лист, слід виділити осередки, які потрібно залишити незаблокованими. Цю операцію можна виконати в діалоговому вікні Форматячеек, Яке викликається клацанням правою миші по стрілочки в правому кутку групи число вкладки ГОЛОВНА. У діалоговому вікні Форматячеек на вкладці ЗАХИСТ потрібно зняти прапорець Що Захищається ланка.

Можна також запобігти зміні структури книги і зафіксувати положення її вікна, для цього використовується піктограма Захистити книгу групи зміни вкладки РЕЗЕНЦІРОВАНІЕ.

Вміст робочого листа книги можна приховати. В цьому випадку рядок ярликів не містить ярлик прихованого робочого листа. Щоб зробити робочий лист невидимим, слід виконати команду Приховати або відобразити, яка викликається піктограмою Формат групи осередки вкладки ГОЛОВНА. У прихованих листах всі дані і результати обчислень зберігаються, вони просто приховані від перегляду. Щоб потім повернути режим виведення вмісту листа, слід виконати ту ж команду, в поле списку прихованих аркушів діалогового вікна команди вибрати потрібний і натиснути клавішу Enter.

До осередкам робочого листа можна застосувати режим приховування формул. При активізації таких осередків містяться в них формули не виводяться в рядку формул (рис. 9.18). Самі формули в осередках як і раніше зберігаються, вони просто недоступні для перегляду, а результати обчислень залишаються видимими. Щоб включити режим приховування формул, необхідно виконати наступні дії:

- Виділити осередки, які потрібно приховати;

- Викликати в групі осередки вкладки ГОЛОВНА діалогове вікно ФорматЯчеек - Вкладка ЗАХИСТ - встановити прапорець ПРИХОВАТИ ФОРМУЛИ;

- І натиснути піктограму Захистити лист групи зміни вкладки РЕЗЕНЦІРОВАНІЕ

Ріс.9.18. Результати приховування формул в робочому аркуші.

У вікні діалогу команди Защітітьліст або Защітітькнігу можна призначити пароль, який повинен бути введений для того, щоб зняти встановлену захист. Можна використовувати різні паролі для всієї книги і окремих аркушів. У діалогових вікнах цих команд ввести пароль, після запиту Excel підтвердити пароль, для чого ввести його повторно, натиснути ОК для повернення в вікно книги. Після призначення пароля немає способу зняття захисту з аркуша або книги без введення цього пароля. Слід запам'ятовувати свої паролі з точністю до регістру букв.

Технологія копіювання та переміщення осередків через буфер обміну між листами аналогічна виконання цих операцій в межах аркуша. Копіювати вміст комірки можна також, поміщаючи в формулу посилання на осередок. Для цього необхідно активізувати лист, а в ньому осередок, до якої має бути виконано копіювання; ввести знак рівності (=); активізувати лист-джерело і клацнути в ньому по осередку, призначеної для копіювання (вона виділяється рухомою рамкою); натиснути клавішу Enter.

При виконанні копіювання копіюється лише числове значення без зв'язку осередків між собою. При копіюванні формулою, що мiстить посилання на осередок-джерело, встановлюється зв'язок між ними. Будь-яка зміна в осередку-джерелі спричинить за собою зміну в осередку-приймачі.

Щоб одночасно виконувати редагування або форматування декількох робочих аркушів, їх слід згрупувати. Таке групове редагування особливо корисно при створенні або зміні безлічі листів, які схожі як за завданнями, так і за структурою - наприклад, місячні звіти або бюджети відділень. Угруповання листів відбувається при їх одночасному виділенні. Після цього всі дії, що виконуються на одному аркуші, будуть автоматично застосовуватися до аналогічних осередків інших листів, включених до групи. Для скасування групування слід виконати команду Розгрупувати ТОВАРІВ оперативного меню.
 Технологія створення форм і злиття документів |  тестові завдання |  Робоча книга і її структура |  Виділення комірок робочого аркуша |  Введення даних в робочий лист |  Формульні вирази, їх призначення, способи запису і правила введення |  Використання посилань у формулах |  Основні функції Excel |  Робота з помилками |  Обчислення на аркуші |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати