На головну

Тема 17. Експеримент в системі методів емпіричного дослідження. Історія становлення експериментального методу.

  1.  B. Від поділу митрополії до встановлення патріаршества (1496-1596).
  2.  I. в експерименті може бути викликано
  3.  I. ІСТОРІЯ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ
  4.  I. Комп'ютерна симуляція експериментальних даних
  5.  I.2.2. Розвиток джерел в системі цивільного права
  6.  I.III. Історія розвитку структурної геології
  7.  IBM І ЕКСПЕРИМЕНТ З ВІДКРИТИМ КОДОМ

Експеримент як емпіричний метод дослідження.

Характеристика етапів експерименту: постановка проблеми, теоретичний аналіз, вибір методу і методики, формулювання гіпотез, побудова плану експерименту, проведення експерименту, аналіз даних, математична обробка та інтерпретація.

Історія становлення експериментального методу. Експериментальна психологія. Е. Вебер, Г. Т. Фехнер, Ф. Дондерс, Г. Л. Гельмгольц. Е. Пфлюгер, В. Вундт, Г. Еббінгауз та ін. Психофізичні експерименти. Дослідження рухових реакцій. Експериментальні дослідження сприйняття. Експериментальні дослідження пам'яті. Експериментальне дослідження уваги. Експериментальне дослідження мислення. Експеримент в прикладних дослідженнях.

Квазіексперімент. Обмеження квазіексперименту. Використання квазіексперименту для розробки проблем, недоступних для справжніх експериментів. Достовірність виведення в квазіекспериментом. Контроль загроз валідності в квазіекспериментом.

кореляційні дослідження

Умови вибору змінні в кореляційному дослідженні. Процедури кореляційних досліджень. Кореляція і умови реалізації висновку про вплив. Перевірка гіпотез в кореляційному дослідженні Аналіз зв'язків в дослідженні. Кореляційні підхід, як реалізація дослідів, в яких питання про детермінації не ставиться. Аналіз кореляцій показників, виміряних у різних груп в один час і в однієї групи в різний час. Кореляційні дослідження за типом збору даних
 Семінар 4. Загальна характеристика емоцій та почуттів, волі. |  Складання схем, таблиць, кросвордів, вирішення психологічних завдань. |  Пам'ять - це процес 1) фіксації; 2) збереження; 3) узагальнення; 4) відтворення минулого досвіду |  Модуль 3. Сфера індивідуальних відмінностей. |  Поняття про темперамент. Темперамент як властивість особистості. Основні типи темпераменту: холеричний, сангвінічний, меланхолійний, флегматичний. |  III. Нейрофізіологічні або нейродинамические теорії темпераменту. |  Визначення характеру. Особливості характеру як психічного феномена. Характер як прижиттєве освіту. Закономірності формування характеру. Поняття про риси характеру. |  Поняття про здібності. Класифікація здібностей: природні і соціальні; загальні і спеціальні; потенційні і актуальні; теоретичні і практичні; навчальні та творчі. |  Завзяті і вперті |  Тести рубіжного контролю знань до модуля 3 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати