Головна

Формульні вирази, їх призначення, способи запису і правила введення

  1.  I. ПРИЙОМИ ИЗМЕРЕНИЙ І СТАТИСТИЧНІ СПОСОБИ ОБРОБКИ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ В психологічних дослідженнях
  2.  II. Основні правила ведення бухгалтерського обліку
  3.  II. Правила самомасажу.
  4.  II. Правила самомасажу.
  5.  II. Правила самомасажу.
  6.  III. Способи очищення.
  7.  IP-адреса МАС-адреса Тип запису

Формула - це короткий запис деякої послідовності дій, що призводять до конкретного результату. Формула може містити не більше 1024 символів.

Структуру і порядок елементів у формулі визначає її синтаксис.

Всі формули в Excel повинні починатися зі знака рівності. Без цього знака всі введені символи розглядаються як текст або число, якщо вони утворюють правильне числове значення.

Формули містять обчислювані елементи (операнди) і оператори. Операндами можуть бути константи, посилання або діапазони посилань, заголовки, імена, функції.

За замовчуванням обчислення за формулою здійснюється зліва направо, починаючи з символу «=». Для зміни порядку обчислення у формулі використовуються дужки.

В Excel включено 4 види операторів: арифметичні, текстові, оператори порівняння, адресні оператори.

Арифметичні оператори використовуються для виконання основних математичних обчислень над числами. Результатом обчислення формул, що містять арифметичні оператори, завжди є число. До арифметичним операторам відносяться: +, -, *, /,%, ^.

Оператори порівняння використовуються для позначення операцій порівняння двох чисел. Результатом обчислення формул, що містять оператори порівняння, є логічні значення ІСТИНА або БРЕХНЯ. До операторів порівняння відносяться: =,>, <,> =, <=, <>.

Текстовий оператор & здійснює об'єднання послідовностей символів в єдину послідовність.

Адресні оператори об'єднують діапазони осередків для здійснення обчислень. До адресним операторам відносяться:

: - Оператор діапазону, який посилається на все осередки між кордонами діапазону включно;

, - Оператор об'єднання, який посилається на об'єднання осередків діапазону. Наприклад, СУМ (В5: В15, С15: С25) до суми всіх осередків діапазону В5: В15 додає суму всіх яччек діапазону С15: С25;

"" - Оператор перетину, який посилається на загальні осередки діапазону. Наприклад, у формулі СУМ (В4: С6 В4: D4) осередки В4 і С4 є загальними для двох діапазонів. Результатом обчислення формули буде сума цих осередків.

Пріоритет виконання операцій:

- Оператори посилань (адресні) «:», «,», «»;

- Знаковий мінус '-'

- Обчислення відсотка%;

- Арифметичні ^, *, /, +, -;

- Текстовий оператор &;

- Оператори порівнянь =, <,>, <=,> =, <>.

Якщо невідомо точно, в якому порядку Excel буде виконувати оператори у формулі, варто використовувати дужки, навіть тоді, коли насправді в них немає ніякої необхідності. Крім того, при наступних змінах дужки полегшать читання і аналіз формул.

Після введення формули в комірку робочого аркуша на екрані у вікні робочого аркуша в клітинку виводиться результат обчислення.

Вивести формули в осередку можна за допомогою піктограми Показати формули групи залежності формул вкладки ФОРМУЛИ (рис.9.5).

Мал. 9.5. Режим відображення результатів обчислення і формул в робочому аркуші.
 Технологія створення, відкриття і збереження документів |  Шаблони і їх призначення. Стильове оформлення документів |  Технологія редагування документів. Створення гіпертекстових посилань, приміток, виносок |  Включення нових об'єктів в документ Word |  Технологія роботи з Ms Graph і редактором формул |  Технологія створення і вставки малюнків |  Технологія створення форм і злиття документів |  тестові завдання |  Робоча книга і її структура |  Виділення комірок робочого аркуша |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати