Головна

Засоби рецензування тексту

  1.  I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  2. " СМЕРТЬ АВТОРА "- парадігмальна фігура постмодерністської текстології, яка фіксує ідею саморуху тексту як самодостатньої процедури смислопорожденія.
  3.  А. Короткостроковий капітал: 1) Банківські депозити і кошти на рахунках інших фінансових інститутів; 2) Короткострокові позики і кредити
  4.  А. Засоби захисту інформації в інформаційних мережах
  5.  Абзац як композиційно-стилістична одиниця тексту
  6.  Автотранспортні засоби, що використовуються при веденні зовнішнього спостереження
  7.  Ази оформлення тексту

Під рецензуванням можна розуміти два процеси: редагування тексту з реєстрацією змін и коментування тексту. На відміну від звичайного редагування при рецензуванні текст документа змінюється остаточно-новий варіант і старий «співіснують» в рамках одного документа на правах різних версій.

Основним засобом рецензування є панель рецензування (Вид> Панелі управління > Рецензування). На ній представлені чотири групи елементів управління, призначених для:

• створення, перегляду і видалення приміток;

• реєстрації, перегляду, прийняття та скасування змін;

• вибору кольору виділення приміток;

• збереження версій документа.

Для створення примітки служить кнопка Додати примітку. При її використанні останнє слово тексту виділяється заданим кольором і відкривається додаткова панель для введення тексту примітки. Коли примітка створено, його можна переглянути в формі підказки, якщо навести курсор миші на виділене слово. Разом з текстом примітки відображаються відомості про те, хто його вніс.

Для реєстрації змін в тексті служить кнопка Виправлення. Всі редагування тексту в режимі реєстрації виправлень вважається неавторської і виділяється особливим методом (метод виділення можна задати на вкладці Виправлення діалогового вікна Сервіс > Параметри). Інші елементи управління даною панелі дозволяють виконувати переходи між виправленнями, приймати їх чи відкидати.

Якщо документ проходить багатоступеневе редагування, часто виникає необхідність зберігати його проміжні версії. Microsoft Word 2000 дозволяє зберігати кілька версій документа в одному файлі. Це зручний засіб відрізняється тим, що при збереженні частини версій (на відміну від кількох копій) ефективно використовується робоче місце на диску. Справа в тому, що при збереженні чергової версії не відбувається повторного збереження всього документа - зберігаються тільки відмінності поточної версії від попередньої. Для збереження поточної версії використовують відповідну кнопку панелі рецензування, а для завантаження однієї з проміжних версій - команду Файл> Версії.
 Вправа 9.4. Налаштування відображення об'єктів |  Вправа 9.6. Відправлення та отримання повідомлення електронної пошти |  Вправа 9.8. Використання адресної книги |  Основні версії текстового процесора Microsoft Word |  Режими відображення документів |  Прийоми роботи з командами рядка меню |  Панелі інструментів Microsoft Word 2000 |  Основні принципи практичної роботи з текстовим процесором Microsoft Word |  створення документа |  Спеціальні засоби введення тексту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати