Головна

Вимоги до рівня підготовки студента з дисципліни

  1.  I Вихідні дані і загальні вимоги.
  2.  I. Загальні профілактичні вимоги.
  3.  I. Загальні вимоги
  4.  I.2. Вимоги до рівня засвоєння змісту курсу
  5.  II. Ветеринарні вимоги до комплектування промислових комплексів.
  6.  II. Основні вимоги до відбору клінічного матеріалу для бактеріологічного дослідження
  7.  агротехнічні вимоги

оцінку "Відмінно" заслуговує студент, який виявив всебічне, систематичне і глибоке знання навчально-програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїв основну і знайомий з додатковою літературою, рекомендованою програмою. Як правило, оцінка "відмінно" виставляється студентам, засвоїли взаємозв'язок основних понять дисципліни в їх значенні для купується професії, які виявили творчі здібності в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

оцінку "добре" заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені в програмі завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану в програмі. Як правило, оцінка "добре" виставляється студентам, що показав систематичний характер знань з дисципліни і здатним до їх самостійного поповнення і оновлення в ході подальшої навчальної роботи і професійної діяльності;

оцінку "Задовільно" заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, справляється з виконанням завдань, передбачених програмою, знайомих з основною літературою, рекомендованою програмою. Як правило, оцінка "задовільно" виставляється студентам, які допустили помилки у відповіді на іспиті і при виконанні екзаменаційних завдань, але володіє необхідними знаннями для їх усунення під керівництвом викладача;

оцінка "Незадовільно" виставляється студенту, котрий виявив прогалини в знаннях основного навчально-програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою знань. Як правило, оцінка "незадовільно" ставиться студентам, які не можуть продовжити навчання або приступити до професійної діяльності після закінчення вузу без додаткових занять з відповідної дисципліни.


Юрій Олександрович Тимофєєв
 Федеральне державне бюджетне освітня установа |  Компетенції, що формуються в результаті освоєння дисципліни |  СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ |  Практичні (семінарські) заняття |  Навчально-методичне забезпечення дисципліни |  ОЦІНОЧНІ ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ |  Завдання і методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання |  Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати