Головна

Контрольна робота з дисципліни

  1.  I. Робота з вікнами
  2.  III. Фронтальна робота.
  3.  IV. Робота над завданням.
  4.  MAX-OT працює для кожного.
  5. " БУТТЯ І ЧАС "(" Sein und Zeit ", 1927) - основна робота Хайдеггера. 1 сторінка
  6. " БУТТЯ І ЧАС "(" Sein und Zeit ", 1927) - основна робота Хайдеггера. 2 сторінка
  7. " БУТТЯ І ЧАС "(" Sein und Zeit ", 1927) - основна робота Хайдеггера. 3 сторінка

«Інформаційні технології в освіті»

Варіант 2.

1. ФЦІОР: характеристики модулів. Заповніть таблицю, додавши по одному модулю кожного типу:

Електронні освітні ресурси колекції ФЦІОР по темі «Пристрій ЕОМ»

 Назва модуля  Тип модуля  Посилання
     
     
     

2. Програма «Хронолайнер»: призначення, можливості, елементи інтерфейсу.

3. Створіть інтерактивну карту з перевіряються завданнями (показ прихованих об'єктів, перевірка текстового напису, перевірка правильності нанесення умовного позначення, н-р, міста).

4. Запишіть алгоритм створення логічної функції ЯКЩО в Excel. Як можна використовувати цю функцію при створенні дидактичних матеріалів?

5. Назвіть настройки тесту, які можна задати в програмі MyTest.

6. Застосовуючи конструктор презентацій, створіть чотири слайди інтерактивної презентації з завданнями різних типів по темі «Пристрій ЕОМ».

7. Як додати звук в проект, створюваний в MovieMaker?

література:

1. Горюнова М. А. Інтерактивні дошки та їх використання в навчальному процесі / М. А. Горюнова, Т. В. Семенова, М. Н. Солоневічева; під заг. ред. М. А. Горюнова. - СПб .: БХВ-Петербург, 2010. - 336 с .: іл.

2. Іванова І. І. Методичні рекомендації щодо використання інтерактивної дошки в навчальному процесі / І. І. Іванова. - Вологда: ВІРО, 2012. - 32 с.

3. Захарова І. Г. Інформаційні технології в освіті: навч. посібник для вузів по пед. спеціальностями (ОПД. Ф.02-Педагогіка) / І. Г. Захарова. - М .: Академія, 2008.-192 с.

4. Карпенків С. Х. Сучасні засоби інформаційних технологій: навч. посібник для вузів за напрямом підготовки "Інформатика та обчислювальна техніка" і "Інформаційні системи" / С. Х. Карпенков.- М .: КНОРУС, 2009.-400с.

5. Корнєєв І. К. Інформаційні технології: підручник / І. К. Корнєєв, Г. Н. Ксандопуло, В. А. Машурцев. - М .: Проспект, 2009.-224 с.

6. Панюкова С. В. Можливості використання інтерактивної дошки на уроках інформатики / С. В. Панюкова, А. С. Байков // Інформатика й освіту. 2008. - №1 - С. 72-74.

7. Могильов А. В. Практикум з інформатики / А. В. Могильов, Н. І. Пак, Е. К. Хеннер; під ред. Е. К. Хеннера. - М .: Академія, 2008. -608с.

8. Усенков Д. Ю. Інтерактивна дошка SMART Board: до і під час уроку / Д. Ю. Усенков // Інформатика й освіту. 2006. - №2 - С. 40-48.
 Лабораторна робота №8 |  Ввід данних |  форматування даних |  побудова діаграм |  завдання |  Підготовка тесту в електронній таблиці |  сервіс Tagxedo |  сервіс Wordle |  Інтернет сервісу Prezi |  створення видеофрагмента |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати