На головну

ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава

  1.  ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава
  2.  ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава
  3.  ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава
  4.  ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава
  5.  ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава
  6.  ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава

тест

з дисципліни «Екологія»

Варіант - 6

1. Перед наукою про біосферу варто кілька основних завдань. Назвіть одну з них.


а) пошук позаземних цивілізацій

б) пошук нових харчових ресурсів для людства

в) вивчення розвитку органічного світу на Землі

г) вивчення походження життя на Землі


2. Серед зазначених факторів середовища знайдіть антропогенні фактори:


а) хижацтво

б) світло

в) тиск повітря

г) будівництво будівель


3. Вкажіть абиотический фактор.


а) вид особини протилежної статі

б) застерігає забарвлення

в) запах жертви для хижака

г) механічний склад грунту


4. Назвіть екологічний фактор, зміна якого є головним регулятором сезонних явищ у живій природі, в тому числі у більшості рослин і тварин.


а) вологість

б) тривалість дня

в) інтенсивність сонячного випромінювання

г) вміст кисню


5. Виберіть фактор, який можна вважати обмежуючим для шпака взимку в підмосковному лісі:


а) температура

б) вологість повітря

в) світло

г) їжа


6. Найбільше тварина, яке коли-небудь існувало (і існує нині) на Землі - це синій кит. Чому він мешкає саме водному середовищі?


а) у водному середовищі виштовхує (архимедова) сила дозволяє значно компенсувати силу тяжіння

б) відсутні кінцівки для пересування по суші

в) може дихати тільки розчиненим у воді киснем

г) він не хоче жити на суші


7. Об'єктом науки екології є:


а) ноосфера

б) популяція

в) атмосфера

г) екосистема


8. Група особин одного біологічного виду, вільно схрещуються між собою, тривалий час займає дану територію і відносно відособлена, від інших особин того ж виду, утворює:


а) вид

б) біосферу

в) популяцію

г) екосистему


9. Смертність, яка має місце в фактично сформованих умовах середовища:


а) реалізована смертність

б) абсолютна смертність

в) питома смертність

г) виживаність популяції


10. Споживання різних частин одного і того ж ресурсу:


а) Сотрапезнічество

б) хижацтво

в) Нахлебнічество

г) паразитизм


11. За характером впливу одного виду на інший взаємини між парасольками медуз і дрібними рибами відносяться до:


а) Квартіранство

б) нейтрализм

в) хижацтво

г) паразитизм


12. Організми здатні засвоювати, фіксувати сонячні світ за допомогою хлорофілу:


а) гетеротрофи

б) фотоавтотрофи

в) хемоавтотрофи

г) некрофаги


13. До штучним екосистемам відноситься:


а) акваріум

б) тайга

у морі

г) пустеля


14. Здатність живих організмів сприймати, зберігати і передавати генетична інформацію відноситься до ___________ функції біосфери:


а) газової

б) концентраційної

в) інформаційної

г) окисно-відновної


15. «Розумна оболонка» Землі, вища стадія розвитку біосфери, в якій проявляється діяльність людини:


а) стратосфера

б) біосфера

в) тропосфера

г) ноосфера


16. Вид екології, що вивчає спосіб життя і умов проживання вимерлих організмів:


а) палеоекологія

б) сінекологія

в) аутекологія

г) демекологія


17. Вибухове зростання чисельності світового населення в другій половині ХХ ст. відбулося за рахунок:


а) зниження рівня смертності завдяки поліпшенню харчування і санітарно-гігієнічних умов життя

б) промислової революції

в) використання нових джерел енергії

г) поліпшення жіночої освіти


18. З перерахованих організмів до продуцентів належить:


а) корова

б) конюшина луговий

в) білий гриб

г) людина


19. Парниковий ефект, викликаний збільшенням в атмосфері вуглекислого газу, призводить до:


а) танення вічних снігів і затоплення низинних ділянок землі

б) зменшення кількості промислових підприємств

в) зниження температури нижніх шарів атмосфери збільшення радіаційного фону на Землі

г) отруєння організмів


20. Сприятлива сила впливу екологічного чинника на організм називається:


а) зоною пессімума

б) лімітуючим фактором

в) зоною оптимуму

г) зоною толерантності21. У розділі II ст. 42 Конституції Російської Федерації передбачені екологічні права людини на:


а) на відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю або майну екологічним правопорушенням

б) контроль за стан навколишнього середовища

в) нормування якості навколишнього середовища

г) матеріальне стимулювання природоохоронної діяльності


22. Природний приріст чисельності населення 0,8%. Визначте кількість населення, якщо відомо, що спочатку воно дорівнювало 9000 осіб.


а) 9008

б) 9072

в) 8928

г) 9080


23. Виберіть значення, що оцінює показник народжуваності (або смертності) населення популяції:


а) 20 особин на одного самця

б) 20%

в) 20 особин на гектар

г) 20 особин на рік


24. Організми, які не є абсолютно необхідними в підтримці замкнутого кругообігу біогенних елементів (азоту, вуглецю, кисню та ін.):


а) продуценти

б) редуценти

в) консументи

г) детриту


25. Речовини, що використовуються в сільському господарстві для знищення комах, називаються:


а) гербіциди

б) інсектициди

в) фунгіциди

г) фітонциди


 ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава |  ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава |  ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава |  ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава |  ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава |  ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава |  ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава |  ГОУ ВПО Кіровська ДМА Росздрава |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати