На головну

економічна частина

  1.  I. Загальна характеристика категорії стану як частина мови
  2.  II частина
  3.  Max-OT Принципи харчування Частина перша.
  4.  Max-OT вправи і модифікована тренування. Частина 1
  5.  VI. Економічна і соціальна історія
  6.  Zappos займається доставкою щастя світу
  7.  А ЩАСТЯ - це дія до досягнення цілісності.

У дипломному проекті розробляється програма - хвильова резонансна нейронна мережа, яка є частиною програмного забезпечення інтелектуального робота.

Даний розділ дипломного проекту присвячений вирішенню наступних завдань:

1. розробка плану створення програми;

2. визначення витрат на розробку програми і її ціни;

14. 3.1. План розробки програми

Бібліотека робіт має такий вигляд, наведений в Таблиці 1.

Таблиця 1

 Найменування етапу  Основні завдання та склад робіт  Час виконання (в днях)
 1. Розробка ТЗ  1) складання проекту ТЗ замовником;
   2) опрацювання проекту ТЗ виконавцем;
   3) погодження та затвердження ТЗ
 2. Ескізне проектування  1) вивчення науково-технічної інформації;
   2) вибір елементної бази розробки;
   3) вибір основних програмних рішень
   4) розробка структурних і функціональних схем програми;
 3. Технічне проектування  1) розробка принципових схем;
   2) уточнення основних параметрів програми за результатами прогнозування;
   3) уточнення основних параметрів програми після вивчення науково-технічної інформації;
   4) програмування і налагодження з урахуванням принципових схем
   5) програмування і налагодження з урахуванням основних параметрів вироби
 4. Тестування програми  
 5. Перевірка відповідності роботи дослідного зразка вимогам ТЗ  
 6. Об'єднання з іншими частинами інтелектуального робота  

Бібліотека подій приведена в таблиці 2

Таблиця 2

 0. Початок робіт
 1. Проект ТЗ замовника готовий
 2. опрацювання проекту ТЗ виконавцем завершена
 3. Узгоджена і затверджене ТЗ
 4 Вивчення науково-технічної інформації завершено
 5. Обрана елементна бази розробки
 6. Обрано основні програмні рішення
 7. Структурна і функціональна схема програми готові
 8. Принципові схеми розроблені
 9. Основні параметри вироби уточнені
 10. Готове програмний засіб
 11. Налагодження та тестування програми завершені
 12. Проведено оцінку відповідності ТЗ
 13. Об'єднання з іншими частинами інтелектуального робота успішно завершено

Для оцінки тимчасових і вартісних параметрів використовуємо метод мережевого планування і управління (СПУ). Основним плановим документом в системі СПУ є мережевий графік (мережева модель або мережу), що представляє собою інформаційно-динамічну модель, в якій відображаються взаємозв'язки і результати всіх робіт, необхідних для досягнення кінцевої мети розробки. Мережева модель зображується у вигляді мережевого графіка (мережі), що складається зі стрілок і гуртків. Стрілками в мережі зображуються окремі роботи, а гуртками - події. Під стрілками вказується очікуваний час виконання робіт. Жирною лінією показаний критичний шлях .

Мережева модель комплексу наведена на малюнку 17.

Мал. 17 Мережева модель

Критичний шлях дорівнює:  = 125 днів (визначений за мережевий моделі).

Повний резерв часу шляху  - Це різниця між довжиною критичного шляху  і довжиною розглянутого шляху .

Трудомісткість приведена в таблиці 3.

Таблиця 3

 № п / п  код роботи  Час виконання (днів)  кількість виконавців  Трудомісткість чол. година
 1.1
 1.2
 1.3
 2.1
 2.2
 2.3
 2.4
 3.1
 3.2
 3.3
 3.4
 3.5

15. 3.2. Визначення витрат на розробку програми

Розрахунок заробітної плати співробітників, зайнятих розробкою програми наводиться в таблиці 4.

Таблиця 4

 № п / п  код роботи  Трудомісткість чол. година  середньогодинна ставка  сума ЗП
 1.1
 1.2
 1.3
 2.1
 2.2
 2.3
 2.4
 3.1
 3.2
 3.3
 3.4
 3.5
 Разом  

Сумарні витрати на розробку програми  (Руб) визначаються за формулою:

 , де

 = 1480 рублів - загальна заробітна плата співробітників, зайнятих розробкою програми.

 = 0,2 - коефіцієнт, що враховує додаткову заробітну плату (премії)

 = 0,26 коефіцієнт, що враховує оплату єдиного соціального податку (ЄСП)

 = 0,6 - коефіцієнт, що враховує накладні витрати

 = 3125,76

Ціна розробленої програми визначається за формулою:

 , = 4688,64

де  - Норматив рентабельності

 - Кількість організацій, які можуть купити цю програму

Розрахунок капітальних вкладень

Капітальні вкладення, пов'язані з впровадженням нової програми визначаються за формулою:

, де

 = 54000 рублів - капітальні вкладення

 = 2500 маш-год річне машинне час ЕОМ, необхідний для вирішення завдань за допомогою програми

=  = 4688,64 руб - ціна розробленої програми

 = 2500 повний річний фонд роботи ЕОМ.

= 58688,64

Розрахунок експлуатаційних витрат, пов'язаних з використанням розробленої програми

 руб / рік

де  = 2500 годин - машинний час роботи ЕОМ, використовуваної протягом року для вирішення завдань за допомогою розробленої програми.

 == 50 руб / год - собівартість одного машиночаса

 = 1200 руб / рік - витрати по веденню програми

 = 10 років - термін служби програми

 = 132068,8

16. 4. Охорона праці та безпека життєдіяльності

17. 4.1 Введення

Працюючи з ЕОМ, користувач піддається впливу безлічі фізично небезпечних і шкідливих факторів, серед них:

Також впливають такі психофізіологічні чинники, як:

Вплив зазначених несприятливих факторів призводить до зниження працездатності, що викликається розвиваються втомою. А при тривалому перебуванні людини в зоні комбінованого впливу різних несприятливих факторів, може призвести до професійного захворювання.

Найважливішою частиною персональних комп'ютерів є дисплей (так само відеодисплейний термінал, екран) - прилад, призначений для спостереження користувачем за роботою комп'ютера. Робота з дисплеєм чинить негативний вплив на зір, нервову систему.

Існує три групи факторів, які можуть вплинути на здоров'я користувача персонального комп'ютера:

18. 4.2 Випромінювання і ергономіка

Багаторічні дослідження про вплив випромінювань, що генеруються комп'ютерами і периферійними пристроями, на здоров'я людини дали суперечливі результати. Але деякі дослідження визначили потенційну небезпеку для здоров'я, яку викликає довготривале перебування в зоні неіонізованих електромагнітних полів вкрай низьких частот і дуже низьких частот.

Дисплеї створюють неіонізовану електромагнітне поле, яке складається з електричного (E-поле) і магнітного (H-поле) полів. Занепокоєння викликають вкрай низькі частоти - КНЧ (5 Гц - 2000 Гц) і дуже низькі частоти - ОНЧ (2 - 400 кГц) спектра. Крім того, електронно-променеві трубки (ЕПТ) дисплеїв створюють електростатичні поля, що зменшують число негативно заряджених іонів в просторі між користувачем і екраном дисплея, що є причиною відчуття сухості в роті і в носоглотці, висипу на шкірі і дерматиту у операторів комп'ютерів.

На думку лікарів-гігієністів, з точки зору випромінювання найбільш небезпечний монітор. Він випромінює в електромагнітному діапазоні від 1 Гц до 1 ГГц. Для того щоб знизити емісійні характеристики техніки, в сучасних комп'ютерах передбачена внутрішня захист. Однак для неї необхідно заземлення пристрою. При цьому дуже важливо простежити, щоб провід заземлення не просто «був присутній в розетці», але не переривався по всьому ланцюжку. Однак заземлення часто відсутня, і всі сучасні розробки щодо захисту від випромінювань стають марні.

Так само вкрай важливо відповідність граничного навантаження на електропроводку кількості обладнання. Якщо комп'ютерів занадто багато і електропроводка не розрахована на таке навантаження, при послідовному підключенні приладів разом з опором мережі буде зростати і низькочастотне електромагнітне поле. Це можна навіть помітити візуально - екран монітора починає тремтіти.

Подовжувач з розетками або стабілізатор напруги «Пілот» так само є потенційним джерелом випромінювання. «Пілот» з розпущеними контактами (вони псуються при постійному включенні-виключенні пристроїв з мережі) випромінює більше.

Допустимі значення параметрів неіонізуючих ЕМ-випромінювань вказані в таблиці 5. Візуальні ергономічні параметри відеодисплейних терміналів і межі їх змін вказані в таблиці 6.

Таблиця 5. Допустимі значення параметрів неіонізуючих електромагнітних випромінювань

 параметр  У діапазоні частот 5 Гц-2 кГц  В діапазоні частот 2-400 кГц
 Напруженість електромагнітного поля на відстані 50 см навколо ВДТ по електричній складовій повинна бути не більше, В / м  2,5
 Щільність магнітного потоку повинна бути не більше, нТл
 Поверхневий електростатичний потенціал не повинен перевищувати, В  

Таблиця 6. Межі змін візуальних ергономічних параметрів відеотерміналів

 Найменування параметру  Мінімальне значення  Максимальне значення
 Яскравість знака (яскравість фону), виміряна в темряві, кд / м2.
 Зовнішня освітленість екрана, лк.
 Кутовий розмір знака на екрані, кут. хв.

Оптимальним діапазоном значень візуального ергономічного параметра називається діапазон, в межах якого забезпечується безпомилкове зчитування інформації при часу реакції оператора, що перевищує мінімальний, встановлений експериментально для даного типу ВДТ, не більше ніж в 1,2 рази. Допустимим діапазоном значень візуального ергономічного параметра називається діапазон, при якому забезпечується безпомилкове зчитування інформації, а час реакції людини-оператора перевищує мінімальний, встановлений експериментально для даного типу ВДТ, не більше ніж в 1,5 рази.

19. 4.3 Проблема освітленості і зорові навантаження

Велике значення при роботі з ПК мають візуальні параметри, такі як нерівномірність яскравості фону і знака, тремтіння, мерехтіння і т. Д. Одне з необхідних вимог - це кореляція яскравості фону екрану і зовнішньої освітленості. Чим яскравіше фон, тим більше повинна бути освітленість. У старих моніторів «сідає» електронно-променева трубка, і яскравість фону зменшується. За санітарними нормами яскравість не повинна бути менше 35 кд / м2. Якщо вона менше, цей монітор краще не використовувати.

СанПіН забороняє розташовувати робочі місця з комп'ютерами в підвальних приміщеннях (без природного освітлення). У разі, якщо такого розташування вимагає технологічний процес, питання необхідно узгодити з органами санітарно-епідеміологічного нагляду. Недотримання нормативів на візуальні параметри терміналу може призводити до самих різних порушень зору.

Оператори ПК схильні до ризику прояви «комп'ютерного зорового синдрому» (загальноприйняте скорочення - CVS). Фактично, CVS став найбільш широко поширеною проблемою здоров'я в світі, пов'язаної із застосуванням ЕОМ. Ознаками прояви CVS є будь-який з наступних симптомів: напруга очей, головні болі, двоїння зображення, втомлені, червоні або сухі очі, тимчасова короткозорість, випадкове «змазування» зображень на екрані, зростаюче роздратування очей, зміна в колірному сприйнятті. Неправильний вибір візуальних параметрів дисплея і світлового клімату в приміщенні є основними причинами CVS. Слабкий зір і дзеркальні відблиски на екранах дисплеїв інтенсифікують прояв CVS. Симптоми комп'ютерного зорового синдрому безсумнівно впливають на зір і продуктивність роботи за комп'ютером. Важливо відзначити, що якщо у дорослих користувачів періодичний відпочинок дозволяє через деякий час повністю відновити зорові функції, то у дітей у віці до 14-15 років CVS може привести до стійкої втрати зору (короткозорості).

20. 4.4 Мікроклімат в приміщенні

При роботі з обчислювальною технікою, з мікрокліматичних параметрів особливе значення має вологість повітря. У сухому повітрі підвищені рівні електростатичного поля зростають ще більше. Під дією електростатичного поля поляризуються частки, які «збирають» на себе мікроби і пил. У працюючого може виникнути алергія, кон'юнктивіт, висипання на шкірі.

21. 4.5 Шум

Периферійне устаткування випромінює менше, ніж монітор. Але тут виникає такий нормований параметр, як шум. Норматив на шум для робочого місця, оснащеного принтером, становить 70 дБА, а без принтера 50 дБА. 50 дБА відповідає роботі радіо «кімнатної гучності». 70 дБА - це серйозний шум. З гучністю 70 дБА стукають машинки в друкованому бюро або рухаються машини (виключаючи вантажівки, тягачі, мотоцикли та будівельні машини). Сучасні принтери працюють практично безшумно, тому з новими принтерами проблем зазвичай не виникає.

22. 4.6 Фізіологічні фактори

Робота з комп'ютером, як правило, пов'язана з довготривалим становищем в одній, часто, незручній позі. Перевантажуються кінцівки: кисті рук (або одна з кистей, якщо людина погано володіє клавіатурою), передпліччя; німіє спина, шия. Тривале перебування в «вимушеній позі» може привести до захворювань опорно-рухового апарату, таким як викривлення хребта, остеохондрози, тендовагініти, артрози та ін.

Для їх запобігання, необхідно, по-перше, періодично міняти положення корпусу, а по-друге, створити опору для всіх частин тіла: для рук - підлокітники, для спини - спинка крісла, і т.д. Якщо є висувна дошка і клавіатура відсунута від краю столу на 20-30 см (опора для передпліч), а для ніг передбачена спеціальна підставка, навантаження на опорно-руховий апарат буде менше - і менше буде вірогідність розвитку подібних захворювань. У СанПіН 2.2.2.542-96 чітко вказані параметри офісних меблів. Робочий стілець повинен бути підйомно-поворотним і регульованим по висоті і кутам нахилу сидіння і спинки, а також по відстані спинки від переднього краю сидіння. Керівництво підприємств має купувати якісні меблі - таку, де регулювання легко здійсненна, а фіксація надійна. Використання стільців і крісел з напіввідірваної спинками, таким чином, є порушенням нормативів. Наявність підставки для ніг теж обов'язково - але в багатьох чи офісах ви бачили такі підставки? Конструкція клавіатури повинна передбачати опорне пристосування, що дозволяє змінювати кут нахилу її поверхні в межах від 5 до 15 градусів.

Так само, для усунення даних проблем, необхідний режим праці. Через кожну годину рекомендується робити перерву на 10 хвилин. Якщо перерви робляться через дві години, їх тривалість треба збільшувати до 15-20 хвилин. Тобто перерви на чай і перекури, звичайні в російських організаціях та установах, є цілком законними відповідно до санітарних норм. Вони повинні бути надані працівникові незалежно від його обідньої перерви. Добре б в цей час виконати вправи з виробничої гімнастики, але, швидше за все, мало хто буде ними займатися. В принципі, будь-який рух знімає деяку напругу з м'язів.

Будь-яка робота або діяльність, що вимагає фіксованого пози тривалий час, може призводити до скелетно-м'язового дискомфорту. Зменшити або навіть повністю усунути такий дискомфорт можна правильним вибором конструкції робочого місця, застосуванням регульованої меблів (крісла, столу для дисплея, підставки для ніг).

Деякі люди, чия робота вимагає інтенсивного застосування клавіатури, повідомляють про болях в зап'ястях, передпліччя і шиї. Це захворювання м'яких тканин, пов'язане з повторюваними рухами, фіксованим положенням тіла, незручною позою і надмірним навантаженням. Правильна установка дисплея і клавіатури, а також відповідне обладнання робочого місця повинні мінімізувати можливість захворювань.

23. 4.7 Пожежна та вибухопожежної безпеки

Пожежна небезпека виробничих будівель і приміщень визначається особливостями виконуваного в них технологічного процесу, властивостями застосовуваних речовин і матеріалів, а також умовами їх обробки. За вибухопожежної та пожежної небезпеки приміщення і будівлі підрозділяють на категорії А, Б, В, Г, Д. У цілому категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки визначаються шляхом послідовної перевірки належності приміщення до категорій від вищої (А) до нижчої (Д).

Пожежна профілактика - це комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, запобігання пожежі, обмеження її розповсюдження, а також на створення умов для успішного гасіння пожежі.

Пожежі в ВЦ становлять особливу небезпеку, тому що пов'язані з великими матеріальними втратами. Характерна особливість ВЦ - невеликі площі приміщень. Як відомо пожежа може виникнути при взаємодії горючих речовин, окислення і джерел запалювання. У приміщеннях ВЦ присутні всі три основні чинника, необхідні для виникнення пожежі. Горючими компонентами на ВЦ є: будівельні матеріали для акустичної і естетичної обробки приміщень, перегородки, двері, підлоги, перфокарти і перфострічки, ізоляція кабелів і ін.

Джерелами запалювання в ВЦ можуть бути електронні схеми від ПЕОМ, прилади, застосовувані для технічного обслуговування, пристрої електроживлення, кондиціонування повітря, де в результаті різних порушень утворюються перегріті елементи, електричні іскри і дуги, здатні викликати загоряння горючих матеріалів.

У сучасних ЕОМ дуже висока щільність розміщення елементів електронних схем. У безпосередній близькості один від одного розташовуються сполучні дроти, кабелі. При протіканні по них електричного струму виділяється значна кількість теплоти. При цьому можливо оплавлення ізоляції. Для відводу надлишкової теплоти від ЕОМ служать системи вентиляції і кондиціонування повітря. При постійній дії ці системи є додаткову пожежну небезпеку.

24. 4.8 Висновок

Програмісти, оператори ЕОМ піддаються впливу фізично небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Таких, як відсутність або нестача природного світла, недостатня освітленість робочої зони, електричний струм, статична електрика, зорові навантаження, випромінювання та ін.

Шкідливий вплив факторів можна знизити або звести до мінімуму за допомогою різних заходів, що проводяться як самим користувачем ПК, так і забезпечує його робочим місцем начальством. Якщо на робочому місці вирішити такі проблеми як відсутність або нестача природного світла, недостатня освітленість робочої зони, електричний струм, статична електрика, зорові навантаження, випромінювання та ін. Тоді працездатність людини і продуктивність його праці різко збільшиться.

Роботодавець повинен забезпечити оператора ПК:

1. Не застарілим, а по можливості найсучаснішим обладнанням.

2. Необхідною і достатнім освітленням робочого місця.

3. зволожувачі повітря.

4. Зручною офісними меблями, параметри якої описані в розділі 4.6.

Рекомендації користувачам:

1. Екран дисплея повинен бути розташований так, щоб Ви дивилися злегка вниз.

2. Розташуйте екран дисплея під прямим кутом до вікон і не прямо під джерелами верхнього освітлення для того, щоб уникнути відблисків і віддзеркалень.

3. Відрегулюйте яскравість і контрастність екрану (якщо це можливо) до отримання приємного Вами комфортного виду зображення.

4. Вимикайте монітор, коли Ви не використовуєте його.

5. Відрегулюйте своє крісло так, щоб воно підтримувало Вашу спину і не надавало тиску на підколіннийм'яз суглоб в той час як Ваші ноги будуть міцно розташовані на підлозі або на підставці для ніг.

6. Покладіть свої робочі матеріали так, щоб їх легко було дістати.

7. Відрегулюйте клавіатуру так, щоб Ваші руки були розслаблені і зручно розташовані при роботі.

8. Розташуйте руки так, щоб уникнути перегинів зап'ястя при натисканні на найбільш часто використовувані клавіші.

9. Користуйтеся спеціальним приладдям - підставками для долонь або зап'ясть, підставками для ніг і т. П.

10. Час від часу переводите погляд від екрану на віддалені об'єкти і назад.

11. Часто моргайте, щоб захистити Ваші очі від сухості.

12. Протягом дня вставайте і потягуйтеся або змінюйте сидячу позу.

13. Зберігайте екран дисплея чистим.

висновок

Основним підсумком дипломної роботи є розробка нейронної мережі, що виконує завдання розпізнавання і навчання.

Для даної задачі:

1. Вивчено пакет Simulink програми Matlab;

2. Вивчено Адаптивно Резонансна Теорія Гроссберга;

3. Розроблено Хвильова Резонансна Теорія;

4. Розроблено архітектуру нейронної мережі, яка задовольняє поставленому завданню;

5. Розглянуто п'ять з існуючих в даний врамя моделея нейронів;

6. Розроблено модель імпульсного двухпорогового нейрона;

7. Змодельована нейронна мережа в пакеті Simulink програми Matlab.

Виконано організаційно-економічне обґрунтування проекту, за результатами якого отримано розрахунок витрат на створення даного програмного продукту.

У розділі «Охорона праці і навколишнього середовища» розроблені вимоги до моніторів ПК для найбільшої працездатності оператора.

 
 Актуальність поставленого завдання 1 сторінка |  Актуальність поставленого завдання 2 сторінка |  Основна частина |  Неформальна постановка задачі |  опис ВPT |  Спрощена архітектура APT |  теореми APT |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати