На головну

Приклад оформлення реферату ВКР

  1.  API Інтерфейс Windows на прикладі Visual Basic ver 6.0
  2.  Drupal: практичні приклади
  3.  IV. Приклади конкретних застосувань
  4.  IV. Приклади конкретних застосувань
  5.  IV. Приклади конкретних застосувань
  6.  IV. Приклади конкретних застосувань
  7.  IV. Приклади конкретних застосувань

РЕФЕРАТ

Випускна кваліфікаційна робота на тему «Екологічний аудит котельного цеху ТЕЦ-1» містить 137 сторінок текстового документа, 7 додатків, 18 використаних джерел, 7 листів графічного матеріалу.

Охорона навколишнього середовища, ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ, ПРОГРАМА, ОБ'ЄКТ, ІНФОРМАЦІЯ, ЗВІТ, МИЙКА, РЕКОМЕНДАЦІЇ І ПРОПОЗИЦІЇ.

Об'єкт аудиту - Західно-Сибірська ТЕЦ.

Цілі аудиту:

- Перевірка і забезпечення відповідності природоохоронної діяльності підприємства чинним законодавчим та нормативним документам;

- Оцінка ефективності існуючої системи управління охороною навколишнього середовища на підприємстві;

- Зниження екологічного ризику і запобігання застосування штрафних санкцій;

- Вироблення першочергових заходів і довгострокової політики в галузі вирішення екологічних проблем підприємства.

В результаті проведення екологічного аудиту було визначено структуру екологічного управління, встановлені напрямки і аспекти екологічної діяльності, склад і характеристики екологічної документації, виявлено основні екологічні проблеми підприємства.

В результаті був розроблений ряд рекомендацій та пропозицій, як мало витратних і бистрореалізуемих, так і на перспективу з досить ємними капіталовкладеннями. В якості технічної реалізації одного з перспективних пропозицій зроблено розрахунок типового проекту установки електрофільтрів на першій черзі станції.

Додаток Н
 (Обов'язкове)

Приклад оформлення змісту

ЗМІСТ

Вступ ................................................. ............................. 5

1 Загальні відомості та характеристика підприємства ........................... 7

1.1 Історія створення та розвитку підприємства ............................. 7

1.2 Основні види діяльності .............................................. 8

1.3 Номенклатура продукції, що випускається ................................. 9

2 Аналіз обсягів інвестиційної діяльності .......................... 10

2.1 Завдання аналізу ............................................... ................ 16

2.2 Ретроспективна оцінка ефективності

реальних інвестицій ................................................ ...... 18

2.3 Аналіз ефективності фінансових вкладень ...................... 19

Висновок ................................................. ........................ 22

Список використаних джерел .......................................... 24

Додаток А Звіт про фінансові результати за 2004 рік

(Форма № 2) ............................................. ....... 27


Додаток П
 (Обов'язкове)

 Форма листа пояснювальної записки
 дипломного і курсового проектів

(Див. П. 7.1.3 цього стандарту)


Додаток Р

(Обов'язкове)
 реферат |  Вступ |  Загальні вимоги |  Побудова текстового документа |  виклад тексту |  Формули і рівняння |  таблиці |  ілюстрації |  приклади |  зберігання документів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати