Головна

Витікання рідини через отвори та насадки

  1. Cipher-шифрування даних через командну строку
  2. E. В лаборатории запрещается принимать пищу, громко разговаривать, слушать музыку через наушники, заниматься посторонними делами.
  3. А - с непосредственным подключением, б - через резисторно-емкостное устройство, в - с помощью трансформатора и дросселя
  4. А - с помощью делителя, б - через гасящий резистор, в - фиксированным током
  5. Абсорбция через кожу
  6. Алгоритм расчета теплопередачи через непроницаемые стенки
  7. Благотворительность и общественное призрение в России до второй половины ХХ в.

Розглянемо витрату рідини при її витіканні крізь круглий малий отвір в тонкому днищі або у стінці відкритої посудини, в якій підтримується постійний рівень H. Отвір називається малим,коли його діаметр d<10Н. Отвір називають отвором в тонкій стінці, краї якого гострі й не впливають на форму струмини.

Рис. 29. Витікання рідини крізь отвір при сталому рівні. Рис. 30. Витікання рідини з посудини при перемінному рівні. Рис. 31. Витікання рідини під рівень.

Потік, що витікає з днища, різко звужується внаслідок інерційного руху частинок рідини та дії поверхневого натягу.

Для перерізу в місці звуження 2-2 (рис. 29) запишемо рівняння Бернуллі:

.

Для відкритої судини . При постійному рівні .

Нехтуючи невеликою відстанню (~0,5 d) від площини отвору до площини стисненого перерізу струминки, вважаємо , , тому

. (2.68)

Для реальної рідини

, (2.69)

де коефіцієнт швидкості j враховує втрати напору при витіканні крізь отвір

. (2.70)

, (2.71)

де ε = S2/S0 - коефіцієнт стиску струменів;

S2 - площа перерізу струмини в стисненому перерізі;

S0 - площа перерізу отвору.

Витрата рідини крізь отвір розраховується за рівнянням:

, (2.72)

a - коефіцієнт витрати.

. (2.73)

Дослідами встановлено, що при витіканні крізь круглі й квадратні малі отвори при повному досконалому стисненні води та інших близьких до неї по в'язкості рідин при турбулентному режимі можна наближено приймати ε=0,64, φ=0,97, V0=0,06.

При витикані крізь малий отвір в атмосферу коефіцієнт витрати 0,62.

Розглянемо витрату рідини крізь насадок. Насадок - це приєднана до отвору трубка довжиною в (6 ÷ 7)d.

При витиканні крізь насадок має місце додаткова втрата напору на вході й виході рідини, а також на тертя; при цьому коефіцієнт швидкості розраховується за формулою:

. (2.74)

Потік, що витікає з насадка, не стискається і має площу перерізу S2 = S0, тоді коефіцієнт стиску e=1, а коефіцієнт витрати

. (2.75)

Якщо посудина закрита і тиск в ній відрізняється від зовнішнього тиску Р над поверхнею рідини, то повний напір розраховується за рівнянням

. (2.76)

У цьому рівнянні знак плюс враховується при надлишковому тиску, знак мінус - при вакуумі.

Час витікання рідини з судини (рис. 30) можна розглянути як у стаціонарному режимі, коли H = сonst, так і в перемінному, коли висота Н змінюється від Н1 до Н2.

За цей час об'єм рідини, що витікає, дорівнює . Рівень рідини змінюється на dH, а dV = -SdH, де S - площа поверхні рідини у судині. Прирівняємо об'єм рідини, що пройшов через отвір, до об'єму, який витік:

. (2-77)

Отримане рівняння має дві перемінні. Виконавши операцію поділу перемінних і проінтегрувавши, отримаємо час витікання рідини з судини при зміні рівню її від Н1 до Н2:

; ;

. (2.78)

При повному спустошенні судини (Н2=0) і

. (2.79)

При витіканні із затопленого отвору (див. рис. 26) швидкість витікання розраховується за формулою:

. (2.80)

Насадки мають різні конструкції. В залежності від конструкції коефіцієнти стиснення, швидкості й витрати мають різні значення. В табл.2 наведені конструкції і чисельні значення коефіцієнтів.

Таблиця 2

Чисельні значення коефіцієнтів швидкості, витрати і стиску струмини в залежності від конструкції насадків

Вид насадку e j a
Отвір 0,64 0,97 0,62
Зовнішній 0,82 0,82
Внутрішній 0,707 0,707
Конічна, що розширюється, кут (5-9)0 0,51 0,51
Конічна, що звужується, кут 13024¢ 0,98 0,96 0,94
Коноїдальна 0,98 0,98


  17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Рівняння нерозривності (суцільності) потоку | Диференціальне рівняння Нав'є - Стокса | Диференціальні рівняння руху Ейлера | Рівняння Бернуллі | Принцип виміру швидкості і витрати рідини | Рівномірний рух рідини | Розподіл швидкості по горизонтальному перерізу труби | Середня швидкість при ламінарному русі | Втрати напору при русі рідини | Турбулентний рух |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати