Головна

Режими руху рідини

  1. Витікання рідини через отвори та насадки
  2. Втрати напору при русі рідини
  3. Втрати напору при русі рідини
  4. Моделі руху рідини
  5. Насоса з використанням електродного реле рівня рідини
  6. Основні режими роботи підсилювальних каскадів
  7. Переміжні режими роботи

Режими руху рідини можна прослідкувати, якщо вводити у потік підфарбовану струминку рідини. Для кількісної характеристики руху рідини використовують критерії Рейнольдса

, (2.9)

де m - динамічний коефіцієнт в'язкості, Па×с; n - кінематичний коефіцієнт в'язкості, м2/с.

Критерій Рейнольдса - це безрозмірний критерій гідродинамічної подібності потоків, що протікають по трубах і каналах. Він є мірою відношення сил інерції і внутрішнього тертя в потоці. Для потоків рідин, що проходять по прямих гладких трубах, критерій Рейнольдса має такі значення:

ламінарний потік: Re < 2300 (Reкр =2300);

перехідний: 2300 < Re < 10000;

турбулентний: Re > 10000.

   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Наступна

Г. А. Чумаков, К. В. Луняка, С. В. Кривенко | ГІДРАВЛІКА І ГІДРО-, ПНЕВМОПРИВОД | Густина й питома вага | Здатність до стиску та температурне розширення | Диференціальні рівняння статики Ейлера | Основне рівняння гідростатики | Тиск рідини на плоску стінку | Тиск рідини на криволінійну циліндричну стінку | Швидкість і витрата | Моделі руху рідини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати