Головна

Моделі руху рідини

  1. Витікання рідини через отвори та насадки
  2. Втрати напору при русі рідини
  3. Втрати напору при русі рідини
  4. Економіко-географічна характеристика Азії. Основні соціально-економічні моделі розвитку азіатських країн.
  5. Зміст функції "мотивація". Співвідношення категорій "потреби", "спонукання", "дії" в моделі процесу мотивації. Внутрішнє й зовнішнє винагородження як інструменти мотивації.
  6. Її структурні моделі
  7. Класифікаційні моделі для оцінки кредитоспроможності. Методика комплексного аналізу кредитоспроможності.

При вивченні руху рідини найбільшого поширення набула струминна модель, яка базується на поняттях, що розглядаються нижче.

     

а б

Рис. 15. До пояснення струминної моделі руху рідини:

а - лінія течії; б - трубка течії.

Лінією течії називається така лінія у рухомій рідині, у кожній точці якої в даний момент часу вектор швидкості є дотичним до напрямку руху рідини (рис.15а). Лінія течії - миттєва характеристика руху.

Траєкторія - це шлях, який проходить частинка рідини за певний проміжок часу. Лінія течії і траєкторія співпадають лише у сталому русі рідини.

Якщо у рухомій рідині провести замкнутий контур, що обмежує елементарну площу dS, то лінії течії, проведені через точки цього контуру, утворять трубку течі (рис.15б). Оскільки бокова поверхня трубки течії утворена лініями течії, то масообмін через цю поверхню відсутній.

Трубка течії, представлена у вигляді пучка ліній течій, називається елементарною струминкою. Коли рух несталий, а місце положення і форма елементарних струминок безперервно змінюється, усі ліній течії елементарної струминки вважаються перпендикулярними до елементарної площі dS її поперечного перерізу.

Властивості елементарної струминки при сталому русі рідини:

1. Нормальні перерізи елементарної струминки малі, але неоднакові по довжині, тобто dS1 ¹ dS2, а це говорить за те, що лінії течії уздовж елементарної струминки можуть згущуватись або розріджуватись.

2. Швидкості руху рідини в усіх точках перерізу елементарної струминки можна вважати однаковими.

3. Кількість рідини, що проходить по елементарній струминці за одиницю часу (витрата елементарної струминки), постійна по усій її довжині.

dQ = w1dS1 = w2dS2 = const,(2.4)

де w1, w2 - швидкості руху рідини у поперечних перерізах

елементарної струминки з площинами dS1 і dS2.

   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

Г. А. Чумаков, К. В. Луняка, С. В. Кривенко | ГІДРАВЛІКА І ГІДРО-, ПНЕВМОПРИВОД | Густина й питома вага | Здатність до стиску та температурне розширення | Диференціальні рівняння статики Ейлера | Основне рівняння гідростатики | Тиск рідини на плоску стінку | Тиск рідини на криволінійну циліндричну стінку | Режими руху рідини | Рівняння нерозривності (суцільності) потоку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати