Головна

Швидкість і витрата

  1. Виберіть номер правильної відповіді. Яка середня швидкість руху при евакуації населення в пішому порядку?
  2. Початкова швидкість кулі (гранати) та її практичне значення
  3. Робота 3. Дослідження впливу деяких чинників на швидкість розвитку втоми людини під час роботи на ергографі
  4. Середня швидкість при ламінарному русі
  5. Фактори, що визначають розмір та швидкість обороту товарних запасі
  6. Характеристика стратегії контролю за витратами (принцип, на якому ґрунтується стратегія, практичні засоби реалізації, умови застосування).

Розглянемо рух рідини у трубі постійного перерізу. Основними характеристиками є швидкість і витрати рідини. Витратою називається кількість рідини, що протікає через переріз потоку за одиницю часу. Розрізняють об'ємну витрату Q3/с) і масову витрату G (кг/с). В різних точках живого перерізу труби швидкість частинок рідини неоднакова - біля осі труби вона максимальна, а біля стінок мінімальна. Тому користуються не дійсною, а фіктивною, або середньою, швидкістю, яка віднесена до площі перерізу труби S.

, . (2.1)

Масова швидкість пов'язана з об'ємною швидкістю залежністю

, (2.2)

де масова швидкість

. (2.3)

2.1.2. Сталий і несталий рух

Сталим називають потік, у будь-якій точці простору якого швидкість не змінюється з часом. Він характерний для безперервно працюючого обладнання.

Несталі умови руху характерні для періодичних процесів, при зупинках, пусках або зміні режиму роботи обладнання.

Для характеристики зміни будь-якого параметру у часі при переміщенні об'єкту в просторі використовують субстанціональні похідні.

   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Г. А. Чумаков, К. В. Луняка, С. В. Кривенко | ГІДРАВЛІКА І ГІДРО-, ПНЕВМОПРИВОД | Густина й питома вага | Здатність до стиску та температурне розширення | Диференціальні рівняння статики Ейлера | Основне рівняння гідростатики | Тиск рідини на плоску стінку | Гідравлічний радіус і еквівалентний діаметр | Режими руху рідини | Рівняння нерозривності (суцільності) потоку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати