Головна

Стаття 10. Обмеження прав власності підприємств, установ організацій та громадян Російської Федерації на інформацію в зв'язку з її засекречуванням

  1.  A - c заземленою середньою точкою котушки зв'язку, б - з підключенням тракту ДХ, СХ, KB
  2.  I. Атестація державних цивільних службовців
  3.  I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
  4.  I. Визначте, яке з цих висловлювань несе психологічну інформацію.
  5.  I. ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА СКЛАДНІ ОБ'ЄКТИ
  6.  I. Уряд Російської Федерації.
  7.  I.1. Аналіз досвіду реалізації державної молодіжної політики в Російській Федерації. Етапи розвитку державної молодіжної політики, проблеми, тенденції

Посадові особи, наділені в порядку, передбаченому статтею 9 цього Закону, повноваженнями щодо віднесення відомостей до державної таємниці, має право приймати рішення про засекречування інформації, що знаходиться у власності підприємств, установ, організацій і громадян (далі - власник інформації), якщо ця інформація включає відомості , перераховані в Переліку відомостей, віднесених до державної таємниці. Засекречування зазначеної інформації здійснюється за поданням власників інформації або відповідних органів державної влади.

Матеріальні збитки, завдані власнику інформації в зв'язку з її засекречуванням, відшкодовується державою в розмірах, визначених в договорі між органом державної влади, в розпорядження якого переходить ця інформація, і її власником. У договорі також передбачаються зобов'язання власника інформації на її нерозповсюдження.

При відмові власника інформації від підписання договору він попереджається про відповідальність за несанкціоноване поширення відомостей, що становлять державну таємницю відповідно до чинного законодавства.

Власник інформації має право оскаржити до суду дії посадових осіб, що ущемляють, на думку власника інформації, його права. У разі визнання судом дій посадових осіб незаконними порядок відшкодування шкоди, завданої власнику інформації, визначається рішенням суду відповідно до чинного законодавства.

Не може бути обмежено право власності на інформацію іноземних організацій і іноземних громадян, якщо ця інформація отримана (розроблена) ними без порушення законодавства Російської Федерації.
 Стаття 19. Сертифікація інформаційних систем, технологій, засобів їх забезпечення і ліцензування діяльності по формуванню і використанню інформаційних ресурсів |  Стаття 21. Захист інформації |  Стаття 22. Права і обов'язки суб'єктів в області захисту інформації |  Стаття 23. Захист прав суб'єктів у сфері інформаційних процесів та інформатизації |  Стаття 1. Сфера дії цього Закону |  Стаття 4. Повноваження органів державної влади та посадових осіб в області віднесення відомостей до державної таємниці та їх захисту |  Стаття 5. Перелік відомостей, що становлять державну таємницю |  Стаття 6. Принципи віднесення відомостей до державної таємниці та засекречування цих відомостей |  Стаття 7. Відомості, що не підлягають віднесенню до державної таємниці і засекречування |  Стаття 8. Ступені секретності відомостей і грифи секретності носіїв цих відомостей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати