Головна

FL 01 05 Е Основні принципи.

  1.  FH 05 Основні принципи
  2.  FL 01 10 Е Основні положення.
  3.  FL 01 25 Е Основні цілі та діяльність.
  4.  FS 05 Основні принципи
  5.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  6.  II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини

1. У стрімко змінюється дуже важливо зберігати віру в непорушність принципів, що лежать в основі взаємин між людиною і його Творцем, між Церквою і державою, а також в незмінність даних принципів в будь-яких конкретних ситуаціях при будь-яких варіантах їх розвитку. Адвентисти сьомого дня в якості таких основоположних принципів визнають такі:

а. Бог як Творець всього сущого встановив певні правила, які повинні лежати в основі взаємин між Ним і людством, між Церквою і державою.

b. Бог наділив людство інтелектом, здатністю до придбання знань про мету і волі Бога щодо людської особистості, критеріями морального вибору, правом вільного вибору свого життєвого шляху, а також відповідальністю перед Творцем за використання наданих йому можливостей. Вищим боргом людини є пізнання одкровення волі Божої щодо себе і проходження їй у всіх сферах своєї діяльності протягом усього життя.

с. Ставлення людини до інших людей грунтується на принципі безкорисливої ??любові, вираженому словами Писання: «У всьому, як хочете, щоб з вами чинили люди, те саме чиніть їм і ви з ними» (Мф.7: 12). Дотримання цього принципу означає визнання рівних прав усіх людей перед Богом і особисту відповідальність перед Богом за своє ставлення до ближніх.

d. Церква, як освячене Богом установа, виконує місію проголошення Благої вісті Божої всьому людству, допомагає людям зберегти задум Бога в їхніх серцях і втілювати його в повсякденному житті, а також об'єднує віруючих через спілкування, поклоніння і служіння.

е. Державна влада призначена Богом. Її призначеної понад функцією є захист особи при здійсненні нею (370) своїх законних прав та створення відповідних умов для реалізації цілей, поставлених перед людством Його Творцем.

f. Цивільний уряд, внаслідок призначеної йому Богом ролі, гідно поваги і добровільного підпорядкування громадян в справах мирських, якщо пред'являються цивільні вимоги не суперечать Божим законам. Іншими словами, людина повинна «віддавати кесареве кесарю, а Боже Богові» (Мф.22: 21), активно брати участь в справах, які впливають на добробут суспільства, піклуватися про ближніх і бути зразковим громадянином.

g. Подвійна обов'язок людини - перед кесарем і перед Богом -вимагає чіткого розмежування сфер влади і повноважень. Бог дав цивільному уряду влада і повноваження в рішенні справ земних, залишаючи за Собою авторитет і право впливу на людську совість. В ім'я інтересів Церкви і держави цивільний уряд має дотримуватися суворого нейтралітет в релігійних справах, тобто не повинно віддавати перевагу якійсь одній релігії і не обмежувати свободу окремих особистостей або конфесій в реалізації ними своїх законних релігійних прав.

h. Релігійна свобода - це невід'ємне право людини вірити і поклонятися Богу згідно зі своєю совістю, без насильства і обмеження або ущемлення громадянських прав; право сповідувати і поширювати свою релігію без втручання цивільної влади і загрози покарання; а також надання цих же прав іншим людям.
 Стаття VII. Посадові особи АСЗ ЄАД |  Стаття IX. Уніон поради АСЗ |  Стаття Х. Рада президентів |  Стаття XI. Підлеглі медичні установи |  Стаття V. Рада директорів |  Стаття VI. Адміністративна рада |  Стаття VIII. об'єднаний комітет |  Стаття IX. Обов'язки посадових осіб установи |  Стаття Х. Медичний персонал |  Стаття ХII. Персонал стоматологічного відділення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати