Головна

ABC-аналіз і аналіз стадій взаємин з покупцями

  1.  Cpeдcтвa аналізу ознак вторгнення
  2.  I. Аналіз виховних можливостей середовища
  3.  I. Звістка Святих взаємин
  4.  I. Два підходу в психології - дві схеми аналізу
  5.  II. Збір і аналіз інформації з даної проблеми
  6.  III. АНАЛІЗ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БОКСІ

ABC - аналіз. опис методу

ABC-аналіз в загальному випадку призначений для оцінки частки вкладу деякого параметра діяльності підприємства в загальне значення. За допомогою цього методу можна будувати рейтинги товарів, які будуть показувати, наприклад, валідність того чи іншого товару по деякому обраному для оцінки параметру (дохід, принесений товаром, частка участі товару в товарообігу). Стратегія оцінки може бути застосована не тільки до оцінки товарообігу, а й до оцінки клієнтської бази. Можна оцінити внесок груп покупців до обсягу виручки від продажів, в отриманні прибутку. Тобто незалежно від суті об'єктів результатом ABC-аналізу є групування об'єктів за ступенем впливу на загальний результат.

Ідея методу ABC-аналізу будується на принципі Парето: «за більшість можливих результатів відповідає відносно невелике число причин», зараз більш відомому як «правило 20 на 80».

Застосування методу складається з кількох етапів:

a) Визначення об'єктів аналізу: аналіз по товарах, поку
 Патель, менеджерам продажів і т.д.

b) Визначення параметра, за яким буде здійснюватися
 аналіз і класифікуватися результати: прибуток, ви
 ручка, вартість продажу, та ін.

c) Визначення заданого параметра для кожного об'єкта
 аналізу, сортування об'єктів за значенням параметра в
 порядку убування значень.

d) Визначення умов приналежності об'єктів до класів.
 Умови задаються в процентному співвідношенні частки об'єктах
 та до загальної суми параметра. Наприклад, для А-класу це
 об'єкти, сума часток з накопичувальним підсумком яких

складає перші 50% від загальної суми параметрів; для групи В - від 50% до 80%; для С - від 80% до 100%.

Обраний параметр аналізується за деякий, вибраний користувачем період звершення господарських операцій.

В системі ABC-аналіз можна будувати за довільний період часу. Причому, в ряді випадків значення результатів по АВС-аналізу можна зберігати, і отримувати, таким чином, динаміку приналежності об'єктів до АВС-класами.

ABC-класифікація покупців

В системі для ABC-аналізу покупців можуть бути використані наступні параметри оцінки:

- Сума виручки;

- Сума валового прибутку.

Важливо!При аналізі цих параметрів розглядаються всі торгові операції, вироблені в зазначений період.

Це продаж продукції, реалізація, надання послуг, виконання робіт. Сума виручки береться рівною загальній сумі продажу, включаючи всі нараховані податки. Валовий прибуток обчислюється як сума продажу мінус собівартість, яка склалася у партії на момент продажу. Це означає, що якщо будувати АВС-аналіз з продажу протягом місяця, то використовувати параметр валового прибутку для аналізу некоректно, тому що для ряду партій продукції собівартість буде розрахована тільки в кінці місяця.

В системі для ABC-аналізу покупців можна зафіксувати параметр (сума виручки або сума валового прибутку), за яким ABC-аналіз можна будувати зі збереженням результатів розподілу по класах. Для цього в конфігурації є спеціальний документ, що дозволяє зареєструвати віднесення покупців до різних класів.

Для цього потрібно:

- Визначити аналізований період;

- Визначити межі входження параметра в класи;

- Визначити список покупців, для яких потрібно вироб
 вести аналіз;

- Розрахувати відповідний параметр і визначити ABC -
 клас для кожного покупця;

- Записати результати.

Надалі можна буде для кожного покупця проаналізувати в які періоди часу до яких класів він належав.

ABC-аналіз продажів

Якщо зберігати результати по ABC-аналізу та бачити динаміку зміни приналежності до класів покупців не потрібно, то ABC-аналіз з продажу можна використовувати для наступного виду об'єктів:

- Покупців;

- Номенклатури проданих товарів;

- Менеджерів, якщо клієнтська база поділена між менедже
 рами, і для кожного покупця зазначений основний менеджер.

Аналізу підлягають всі торгові операції (продаж товарів, продукції, надання послуг). ABC-аналіз можна будувати за будь-який період за такими параметрами:

- Сума продажів;

- Собівартість продажів;

- Кількість проданих товарів.

Використання параметра - «кількість проданих товарів» має сенс тільки в тому випадку, якщо продаються певної категорії, для яких хоча б одиниця зберігання складських залишків збігається.

При побудові ABC - аналізу є можливість крім визначень класів по деякому параметру (наприклад, за собівартістю) побачити значення інших параметрів (сума продажів і кількість товарів). Додатково можна зіставити дані ABC-аналізу з даними про стадії взаємовідносин з покупцями, якщо об'єктом ABC-аналізу були покупці.
 Повернення товарів від покупця |  Налаштування торгового обладнання |  Фактичний облік і облік намірів зміни стану грошових коштів |  Заявки на витрачання грошових коштів і резервування |  Облік готівкових грошових коштів |  Облік безготівкових грошових коштів |  Регістри для обліку грошових коштів |  Глава 13. Управління взаєморозрахунками з підзвітними особами |  Основні об'єкти підсистеми в конфігурації |  Механізм реєстрації та нагадування про події |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати