загрузка...
загрузка...
На головну

До першого та другого видань 36 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

У цьому суть закону. Він означає, що є вощи, які необхідно знати, займаючись практичним природокористуванням, і які слід класти в основу екологічної освіти. Слідуючи вищевикладеним поглядам, пропонований увазі читачів «Короткий курс ...» доповнює наявну російською мовою еко- гическую літературу. Книга задумана як навчальний посібник. У ній узагальнено багаторічний досвід читання автором

лекцій з загальної екології на спецфакультету «Екологія і раціональне використання природних ресурсів» та на біолого-грунтовому факультеті ЛДУ. Будь-якого викладача, що читає лекції з тієї чи іншої дисципліни, відомо, що найкращим показником якості матеріалу, що викладається служить увагу аудиторії. «Просіваючи» факти і концепції через це сито, ми спробували відкинути все зайве, другорядне і залишили матеріал, необхідний і достатній для отримання уявлення про закони існування і розвитку природи. Крім того, досвід показує, що принципи і концепції значно краще засвоюються, якщо вони підкріплені яскравими і образними прикладами. Наскільки це було можливо в силу професійних схильностей автора, ми намагалися використовувати приклади з тваринного і рослинного світу в рівних обсягах. Особливу увагу приділено дослідженням, що проводиться на спецфакультету «Екологія і раціональне використання природних ресурсів» СПбДУ.

«Короткий курс загальної екології» присвячений аналізу закономірностей функціонування природних систем, і ото випереджує знайомство студентів і слухачів з приватними питаннями охорони природи і раціонального природокористування. Саме тому основна увага в ньому приділена узагальненню і систематизації відомостей про дію екологічних факторів на організми, про динаміку чисельності популяцій, концепції екологічної системи. Екосистема розглядається як певний рівень організації живої матерії, як її основна функціональна одиниця. Акцент зроблений також на механізмах, що забезпечують стійкість екосистем по відношенню до стресів різного характеру. Підкреслено, що знання вектора розвитку природних і порушених екосистем - неодмінна умова успіху будь-якої природоохоронної діяльності.

У книзі розглянуто 13 тем короткого курсу загальної екології. Розташування матеріалу за темами і їх послідовність підпорядковані завданню створити у читача уявлення про загальний зв'язок явищ і процесів,

що відбуваються в природі, про закони її функціонування. Матеріали, викладені в підручнику, - основа для подальшого знайомства з конкретними питаннями раціонального використання природних ресурсів, в тому числі і для оцінки швидкості прояви і ступеня тяжкості несприятливих змін природи. Про те, наскільки автору вдалося задумане, - судити читачеві.

ПЕРЕДМОВА
 До першого та другого видань 25 сторінка |  До першого та другого видань 26 сторінка |  До першого та другого видань 27 сторінка |  До першого та другого видань 28 сторінка |  До першого та другого видань 29 сторінка |  До першого та другого видань 30 сторінка |  До першого та другого видань 31 сторінка |  До першого та другого видань 32 сторінка |  До першого та другого видань 33 сторінка |  До першого та другого видань 34 сторінка |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати