На головну

Цілі та завдання екологічного аудиту

  1.  Cтатистика - предмет, метод, завдання
  2.  FH 06 Е ЗАВДАННЯ
  3.  FR 02 Е МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
  4.  FW 15 10 Завдання.
  5.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  6.  I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  7.  I. Постановка завдання

Мета екологічного аудиту - Оцінка впливу і прогнозування екологічних наслідків діяльності господарюючого суб'єкта на навколишнє середовище, встановлення відповідності його діяльності вимогам чинного природоохоронного законодавства, екологічних нормативних актів, стандартів, правил, постанов і розпоряджень державних і природоохоронних органів, визначення основних напрямків забезпечення екологічної безпеки виробництва, підвищення ефективності природоохоронної діяльності.

- Обгрунтування політики і стратегії в галузі охорони навколишнього середовища;

- Аналіз і оцінка екологічних аспектів господарських і інших проектів;

- Аналіз і оцінка нормативних актів в галузі охорони навколишнього середовища;

- Обгрунтування та ініціація екологічної діяльності;

- Ідентифікація екологічних проблем виробництв і територій.

Основний завданням екологічного аудиту є оцінка екологічної безпеки виробництва і виконання екологічних вимог в наступних випадках:

- При оцінці інвестиційних проектів, запланованих до фінансування за рахунок коштів міського та обласного фондів охорони навколишнього природного і інших джерел фінансування;

- При оцінці підприємств з точки зору забезпечення екологічної безпеки;

- При укладенні договору на екологічне страхування з ініціативи страхової компанії або страхується підприємства з метою оцінки страхового ризику;

- При оцінці дійсного стану питань охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки на підприємствах;

- При підготовці матеріалів, необхідних для обліку екологічного чинника, в процесі приватизації;

- При виборі раціональних схем діяльності, що забезпечують виконання екологічних нормативних актів, стандартів, правил, приписів і вимог державних природоохоронних органів;

- При підготовці документів для звільнення (коригування) від платежів за забруднення навколишнього природного середовища;

- При перевірці документів на видачу (продовження) тимчасових дозволів на викид, скидання забруднюючих речовин, розміщення відходів, розгляд звернень;

- При проведенні консультацій та видачі рекомендацій;

- При перевірці матеріалів заявника на отримання ліцензії на здійснення окремих видів діяльності в галузі охорони навколишнього середовища.

 
 Інженерно-екологічні вишукування і державна експертиза. |  Стаття 46 п.1 ФЗ «Про технічне регулювання» від 27 грудня 2002 № 184-ФЗ. |  екологічна сертифікація |  Розвиток екологічної сертифікації в країнах світу. Екознак і екомаркування. |  За збереження озонового шару Землі |  Розвиток екологічної сертифікації в Росії. |  Практика запровадження екологічної сертифікації в Росії. |  Організаційна структура системи сертифікації. |  Акредитація органів з сертифікації. |  Порядок проведення сертифікації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати