На головну

Державної ЕЕ.

  1.  IV Пріоритетні напрямки державної молодіжної політики
  2.  VII Результати реалізації державної молодіжної політики та оцінка її ефективності
  3.  А. І. Солженіцин Виступ в Державній Думі 28 жовтня 1994 р
  4.  Аналіз результатів розгляду звернень з питань державної кадастрової оцінки земель
  5.  Аналіз результатів розгляду звернень з питань державної кадастрової оцінки земель
  6.  Базові Конституційно-правові положення національно-державної ідеології
  7.  БОРОТЬБА В Державній Думі за автономію УКРАЇНИ І українізації ОСВІТИ

Висновок державної ЕЕ має містити обґрунтовані висновки про допустимому впливі на ОС господарської та іншої видів діяльності, яка підлягає державній ЕЕ, і про можливу реалізацію об'єкта державної ЕЕ.

Воно повинно бути схвалено більшістю кваліфікованих фахівців спискового складу експертної комісії і, відповідати завданням для проведення ЕЕ, що видається спеціально уповноваженим державним органом в області ЕЕ.

До висновку повинні бути включені особливі обгрунтовані думки її експертів, незгодних з прийнятим цій експертній комісією заключением.

Нормативно-технічна, проектно-конструкторська і технологічна документація, яка надходить від розробників, обов'язково реєструється експертом - екологом в журналі за встановленою формою.

За результатами проведеної експертизи складається перелік зауважень і експертний висновок в 2-х примірниках.

Висновок ЕЕ має бути повним за змістом і чітко викладеним, повинно містити об'єктивні і всебічно обґрунтовані висновки експертних органів щодо повноти та законності проектних рішень, відображати весь процес ЕЕ, а також основні питання, що розглядаються на кожному етапі.

Структурно еколого-експертний висновок має складатися з трьох основних частин:

- Вступної (протокольної)

- Констатує (описової)

- Заключної (оціночно-узагальнюючої)

У вступній частині повинні міститися дані про орган, що здійснює експертизу, дата і час проведення ЕЕ, найменування експертіруемих матеріалів, їх склад, відомості про організацію розробника, вартість проектних та будівельних робіт, відомості про замовника та органі затверджує експертну документацію.

У констатуючій частині повинна відображатися характеристика екологічного змісту експертіруемих матеріалів, функціонально-просторової і архітектурно-планувальної організації території, де розміщений об'єкт, технічні та економічні опрацювання та основні рішення з охорони ОС, раціонального використання природних ресурсів, в тому числі соціально-економічні питання, вказується місце реалізації проекту і відповідність його природного оточення в конкретній екосистемі.

Заключна частина містить оцінку основних заходів з охорони ОС і раціонального використання природних ресурсів з урахуванням можливих економічних наслідків реалізації проекту.

У ній визначається можливість рекомендації розглянутих матеріалів до затвердження або приймають рішення про їх доопрацювання.

Перші екземпляри укладення ЕЕ і переліку зауважень видаються розробнику, другі разом з технічною документацією залишаються на зберігання в підрозділі екологічної служби.

Всі зміни в частині екології, що вносяться до документації, що пройшла ЕЕ, повинні бути узгоджені з експертом. Без візи керівника екологічної служби технічної документацію на погодження та затвердження не уявляють.

Висновок підписується керівником госекспертной комісії, її відповідальним секретарем і всіма членами комісії. Воно не може бути змінено без їх згоди. Висновок, підготовлений експертною комісією, після його затвердження спеціально уповноваженими органами в області ЕЕ набуває статусу укладання державної ЕЕ.

Позитивний висновок державної ЕЕ є обов'язковою умовою фінансування і реалізації об'єкта ЕЕ. Такий висновок має юридичну силу в протягом терміну, визначеного спеціально уповноваженими державними органами в області ЕЕ.

Воно втрачає юридичну силу в разі:

- Доопрацювання об'єкта державної ЕЕ на зауваження проведеної раніше державної ЕЕ;

- Зміни умов природокористування спеціально уповноваженими державними органами в галузі охорони ОС;

- Реалізація об'єкта державної ЕЕ з відступами від документації, що отримала позитивний висновок державної ЕЕ, і в разі внесення змін до зазначеної документацію;

- Закінчення строку дії позитивного висновку державної ЕЕ;

- Внесення змін до проектної та іншу документацію після отримання позитивного висновку державної ЕЕ.

При наявності негативного висновку державної ЕЕ реалізація її об'єкта заборонена. Недотримання вимоги обов'язкового проведення державної ЕЕ проекту міжнародного договору є підставою для визнання його недійсним.

У разі негативного висновку державної ЕЕ замовник має право, надати відповідні матеріали на повторну державну ЕЕ, за умови переробки зауважень, викладених у негативному висновку.

Висновки державної ЕЕ можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 
 Основи управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища. |  Система органів виконавчої влади в сфері природокористування та охорони ОС. |  функції |  Структура російського законодавства в області екологічної експертизи. |  Визначення екологічної експертизи (ЕЕ). |  завдання ЕЕ |  Принципи екологічної експертизи. |  Види і типи екологічних експертиз. |  Суб'єктно-об'єктні відносини в ЕЕ. |  Порядок проведення державної ЕЕ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати