На головну

IV. 15.3. Вольові якості особистості та їх формування

  1.  Avoidant personality disorder (замкнутий роздвоєння особистості) - ми
  2.  F60 - F62 Специфічні, змішані та інші особистісні розлади, а також тривалі зміни особистості.
  3.  F60.0х Параноїдні (параноїдального) розлад особистості.
  4.  F60.1х Шизоїдний розлад особистості.
  5.  F60.2х соціопатія.
  6.  F60 / Специфічні розлади особистості.
  7.  F62.0 Стійке зміна особистості після переживання катастрофи.

У вольової діяльності проявляються і формуються відповідні вольові якості особистості.

Вольова діяльність у різних людей протікає по-різному: один проявляє наполегливість, інший її не проявляє; один дуже самостійний у прийнятті рішень, інший, навпаки, вселяє; один вражає своєю рішучістю, інший відрізняється нерішучістю і т. д. Таким чином, перед нами виникає спектр вольових якостей особистості, які характеризують її вольову діяльність з позитивної і негативної сторін.

Коли способи здійснення вольових актів набувають в поведінці людини визначеність і стійкість, вони перетворюються в характерні вольові якості самої особистості. Таких якостей можна намітити досить багато. Ми торкнемося найбільш суттєвих; самостійність, рішучість, наполегливість, самовладання.

1. Самостійність проявляється як в самій мотивації вольової дії, так і в характері прийняття рішень. Сутність самостійності полягає в тому, що людина визначає свої вчинки, орієнтуючись не на тиск оточуючих, не на випадкові впливу, а виходячи зі своїх переконань, знань і уявлень про те, як треба чинити в відповідних ситуаціях.

Самостійність у вирішенні завдань - характерна властивість розвиненою волі. Її протилежністю буде сугестивність. Вона полягає в тому, що людина легко піддається чужим впливам і мотиви його дій виникають не з його власних сформованих думок і переконань, а як результат сторонніх впливів.

2. Рішучість - вольова якість особистості, яке виражається в здатності людини своєчасно і без зайвих вагань приймати досить обґрунтовані рішення, а потім обдумано проводити їх в життя.

Протилежність цього важливого вольового якості - нерішучість. Нерішучість може проявлятися в актах прийняття рішення - людина вагається, сумнівається в тому, як йому слід вчинити; боротьба мотивів стає

нескінченної. Нерішучість виявляється і в реалізації прийнятого рішення. Страх перед остаточним кроком призводить до того, що нерішучий чоловік спочатку відкладає рішення, а потім, вирішивши, починає його іноді неодноразово переглядати.

3. Поряд з рішучістю вельми істотним якістю, що забезпечує успішність проведення задуманих рішень, є наполегливість. Наполегливість передбачає, що людина здатна до тривалого і неослабну напрузі енергії; труднощі досягнення наміченої мети його не відлякують, він неухильно рухається до наміченої мети. Наполегливість докорінно відрізняється від упертості, коли людина нездатна, незважаючи на об'єктивні підстави, відмовитися від наміченого плану дій, від прийнятого раніше мало продуманого рішення. Упертість виражається в невмінні поглянути в очі реальним обставинам, гнучко поставитися до ситуації, що змінилася. І в цьому проявляється слабкість волі людини.

4. Високий рівень вольової діяльності людини проявляється дуже яскраво в його умінні володіти собою (витримці, самовладання). Це вміння позначається в здатності змусити себе виконати прийняте обгрунтоване рішення, долаючи такі заважають спонукання, як лінь, страх. Інакше кажучи, самовладання полягає в умінні підпорядковувати собі небажані і при цьому досить сильні спонукання. Воля виражається в умінні стримувати не схвалює самою людиною прояви почуттів: роздратування, афекти страху, гніву, люті, відчаю і т. Д.

Виникає питання про те, як утворюються і формуються цінні вольові якості. Немає однозначної відповіді на питання про шляхи формування різних вольових якостей. Залежно від характеру самого вольового якості доводиться говорити і про конкретні умови його освіти. Однак не можна забувати і про загальні моменти, які допомагають формуванню комплексу вольових якостей особистості в цілому. На освіту цінних вольових якостей позитивно впливає наявність ряду чітко виражених властивостей особистості, в першу чергу таких, як розвинене почуття обов'язку, ясність життєвих цілей, пристрасне бажання їх досягти. Все це створює необхідні умови для прояву активності в поведінці людини, наполегливості в його прагненнях, тягне за собою здійснення ним дій, що ведуть до досягнення поставлених цілей. Досягнення цілей, які людина собі ставить на будь-якому етапі життєвого шляху, завжди пов'язане з подоланням різних труднощів. Нерідко людина відступає перед труднощами, що виникають, знижує рівень своїх домагань, переживаючи це як невдачу. Для подолання труднощів велике значення мають тверді переконання, що сформувалися погляди на завдання людини в житті, справжнє людське достоїнство.

Найважливіший принцип радянської психології, згідно з яким відповідні психічні процеси і властивості формуються в діяльності, отримує особливо наочне виявлення в вольовій сфері особистості. Саме завдяки тому, що людина здійснює вольові дії, робить зусилля, долає бар'єри в самому собі (відсталість, лінь, погані звички, податливість до випадкових настроїв), а також перешкоди в навколишньому світі, і формуються такі його якості, як здатність приймати рішення, наполегливість, уміння володіти собою. Ніщо не формує таке цінне вольова якість людини, як влада над собою (самовладання), краще, ніж практика повсякденного подолання труднощів.

При формуванні вольових якостей людини велика роль колективу. Особливо велика роль у вихованні волі такого колективу, приналежність до якого дорога людині, з думкою якого він вважається. У колективі, з яким людина відчуває себе глибоко пов'язаним, він бачить для себе зразки поведінки. Всякий згуртований колектив пред'являє своїм членам певні вимоги щодо поведінки - виконання взятих на себе обов'язків, прояв активності і турботи про товаришів, прагнення не зганьбити свій колектив і т. Д. Все це ставить члена колективу в такі ситуації, коли йому доводиться приймати рішення, проявляти себе в діях, виявляти самовладання для того, щоб не впасти в думок оточуючих. Схвалення колективу є для нього нагоро "дой за зусилля, іноді за пережиті неприємні емоції.

При виконанні наростаючих по труднощі доручень колективу і здійсненні дій, які вимагають все більшої самостійності і ініціативи, формуються необхідні вольові якості особистості.

Завдяки практиці успішних вольових дій осіб набуває впевненість в своїх силах, відчуває почуття задоволення від спільної діяльності з іншими людьми.

самовиховання волі

Вольові якості людини формуються не тільки під впливом оточуючих людей і при виконанні поставлених завдань, а й в процес ~ се роботи над собою. В ході формування вольових якостей особистості включається новий суттєвий момент - самовиховання. Людина починає свідомо виховувати в собі потрібні вольові риси. Треба підкреслити, що ні в одній області психічного життя людини не виступає з такою яскравістю і виразністю початок саморегулювання, як в сфері вольових дій. І ні в одній сфері психічної діяльності - торкнемося ми пам'яті, уяви, мислення і т. Д. - Людина не відчуває з такою гостротою переживання влади над собою, як в області вольових дій.

Тому істотним етапом в становленні особистості робиться такий період в її розвитку, коли зростаючий людина не

тільки критично оцінює свої дії і вчинки, але починає ставити перед собою завдання самовиховання, переробки якостей своєї особистості. Самовиховання відбувається відповідно до того чином (ідеалом), який представляється цінним і привабливим. Таке свідоме переключення активності особистості на процес самовдосконалення знаменує собою іноді переломний момент в житті людини, оскільки змінюється характер самосвідомості, з'являються нові аспекти в сприйнятті самого себе. І цей процес самовиховання зазвичай починається з роботи над собою в сфері вольових дій.

Оскільки це важливий момент в житті особистості, то дуже істотно, щоб процес самовиховання виявився успішним і привніс би деякі нові елементи в характер самосвідомості.

Робота людини над собою в сфері вольової діяльності буває успішною, коли людина не ставить перед собою відразу занадто великих і нездійсненних завдань. Наприклад, будучи пристрасним курцем, людина без будь-якої попередньої підготовки, недостатньо знаючи свої сили, вирішує відразу кинути палити. І дуже часто це призводить через деякий час до зриву, людина знову починає курити і важко переживає своє слабовілля.

Необхідна тренування в вольових діях (нелегких, але здійсненних), щоб з'являлося і зміцнювалося у людини свідомість того, що він володіє собою, що він може змусити себе не піддатися сильному, але неодобряемого імпульсу, потягу, що він може утриматися від спокуси, відкласти реалізацію великого бажання. Звичайно, якщо людині за родом своєї діяльності доводиться постійно тренувати волю, підтримувати себе в мобілізаційної активності (льотчик-випробувач, розвідник), то він може відразу братися за важкі справи в сфері самовиховання, але зазвичай до цього завдання треба підходити з певною поступовістю.

Тренування волі полягає в систематичному виконанні нецікавих (які безпосередньо не залучають), але осмислених і корисних дій. А це означає, що треба змушувати себе регулярно здійснювати вольові зусилля в різних справах. І людина свідомо йде на це, щоб подолати свою лінь, неорганізованість, незібраність і т. Д. В результаті регулярного здійснення таких дій людина може переходити до виконання більш важких вольових задач, оскільки у нього з'являється все більше впевненості в своїх силах.

Свідомість, що людина володіє собою, що він вміє підпорядковувати свої нижчі потреби цілям більш високого порядку, не тільки знімає у нього стан непевності, але і підвищує його самооцінку, піднімає рівень самоповаги.

Так через вольову діяльність, що проводиться в плані самовиховання, у людини можуть виникати вже і нові мотиви дій, пов'язані з процесом самовдосконалення.

Істотно, щоб переживання внутрішньої зібраності не покидало людини і виявлялося регулярно в його діях. Інакше у людини виникає позбавлене підстав уявлення, ілюзія, що він завжди зуміє себе зупинити в свою прихильність тим чи іншим спокусам.

Постійне самовиховання в сфері вольових дій призводить до переживання людиною стану вольової активності і народжує внутрішню готовність боротися за цінні якості своєї особистості в ім'я великих життєвих завдань.

Теми для підготовки до семінарських занять

Поняття про волю. Воля і мотиваційна сфера особистості.

Вольова діяльність особистості і її найважливіші особливості.

Вольовий акт, його структура, механізми і прояви.

Вольові якості особистості.

Психологічна характеристика прийняття рішень.

Самовиховання волі.

Теми для рефератів

Проблема свободи волі і шляхи її вирішення.

Виховання волі школяра.

Роль колективу у формуванні волі учня.

література

Ковальов А. Г. Самовиховання школярів. М., "Просвітництво", 1967.

Лукін Н. С. Виховання витримки у підлітків. М., Учпедгиз, 1955.

Рівес С. М. Виховання волі учнів в процесі навчання. М., Изд-во АПН РРФСР, 1958.

Рувинский Л. І. Теорія самовиховання. Вид-во МДУ, 1973.

Селіванов В. І. Виховання волі школяра. М., Учпедгиз, 1954.

Якобсон П. М. Психологічні проблеми мотивації поведінки людини. М .. "Просвіта", 1969.

 
 III. 11.6. Забування та збереження |  III. 11.7. Індивідуальні відмінності пам'яті |  III. 12.1. Загальна характеристика мислення |  III. 12.2. Мислення і вирішення завдань |  III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах |  IV. 14.1. Поняття про відчуття |  IV. 14.2. Фізіологічні основи емоційних станів |  IV. 14.5. Форми переживання почуттів |  IV. 14.6. вищі почуття |  IV. 14.7. Особистість і почуття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати