Головна

VI. Система навчаючих завдань

  1. I. Кто есть кто, или система ценностей
  2. I. Понятие, предмет, система исполнительного производства
  3. II. Система глагольных форм. Основы глагола.
  4. II. Система основных понятий кризисной психологии
  5. Kell-система
  6. MRP и DRP относятся к системам выталкивающего типа.
  7. Name System (DNS - доменная система имен).

Індивідуальні програмовані завдання для самостійної навчально-дослідницької роботи студентів

а) Зразок індивідуального програмованого завдання: (алгоритм вироблення навичок та вмінь)

1. Випишіть осіб, які відрізняються за однією, двома або більшою кількістю альтернативних ознак:

кароокий дальтонік;

багатопала резус-позитивна жінка;

глухий чоловік з укороченими пальцями і IV групою крові;

блакитноокий дальтонік;

кароока жінка з сивим пасмом волосся;

рудоволосий чоловік;

світловолоса кароока жінка з сивим пасмом волосся;

блакитноока дівчинка, яка страждає на гемофілію;

п'ятипалий резус-негативний чоловік;

глуха жінка з нормальним зором і І групою крові;

блакитноока жінка без сивого пасма волосся;

жінка з сивим пасмом волосся.

 

2. У людини прямий розріз очей домінує над косим;

короткозорість - над нормальним зором;

гострий виступаючий вперед ніс - над широким;

широкі ніздрі - над вузькими;

ямочки на щоках - над їх відсутністю;

довге підборіддя - над коротким;

товста відвисаючи губа - над нормальною;

товста шкіра - над тонкою;

арахнодактилія - над нормальними пальцями;

полідактилія (багатопалість) - над п'ятипалістю.

Позначте гени, які детермінують ці ознаки, і запишіть генотипи зазначених нижче осіб:

жінки з косим розрізом очей і нормальними пальцями;

чоловіка з прямим розрізом очей і арахнодактилією;

чоловіка з нормальною губою і товстою шкірою;

жінки з ямочками на щоках і коротким підборіддям.

 

3. Які типи гамет і з якими ймовірностями утворюють особини з такими генотипами:

а) DDEE; б) DDEe; в) DdEe; г) Ddee; д) ddEe; е) ddee ж) ААВВСС;

з) АаВвСс?

 

4. У здорових батьків дитина хвора на хворобу Тея-Сакса. Хвороба спадкова.

а) Напишіть генотипи жінки, чоловіка, дитини і дайте їм обгрунтування.

б) Напишіть генетичну схему шлюбу та ймовірні генотипи дітей у цьому шлюбі.

в) Назвіть і сформулюйте закон, який діє в даній ситуації.

 

5. Багатопала близькозора жінка вийшла заміж за чоловіка з такими ж ознаками. У них народився п'ятипалий син з нормальним зором. Кількість пальців та гострота зору ознаки спадкові.

а) Напишіть генотипи жінки, чоловіка і сина і дайте їм обгрунтування.

б) Напишіть генетичну схему шлюбу.

в) Назвіть і сформулюйте закон, який діє в даній ситуації.

г) Визначте ймовірність народження у цьому шлюбі дитини з ознаками батьків і можливі варіанти генотипів цієї дитини.

б) Зразок виконання індивідуального завдання і оформлення протоколу:

1. Багатопала резус-позитивна жінка і п'ятипалий резус-негативний чоловік; кароока жінка з сивим пасмом волосся і блакитноока жінка без сивого пасма волосся.

2. Ознаки і детермінуючі їх гени:

Прямий розріз очей - А, косий розріз очей -а;

Короткозорість - В, нормальний зір - b;

Гострий виступаючий вперед ніс - С, широкий ніс - с;

Широкі ніздрі - D, вузькі ніздрі - d;

Ямочки на щоках - Е, відсутність ямочок на щоках - е;

Довге підборіддя - К, коротке підборіддя - k;

Товста відвисаючи губа - L, нормальна губа - l;

Товста шкіра - М, тонка шкіра - m;

Арахнодактилія - N, нормальні пальці - n;

Полідактилія - О, п'ятипалість - о.

Ймовірні генотипи зазначенрих осіб:

жінки з косим розрізом очей і нормальними пальцями - ааnn, чоловік з прямим розрізом очей і арахнодактилією ААNN, або АаNN, або AaNn, або AANn; короткозорої жінки з гострим виступаючим вперед носом - BBCC, або BbCC, або BBCc, або BbCc; чоловіка з нормальною губою і товстою шкірою - llMM або llMm.

 

3. а) DE - 100 %; б) DE і De - по 50 %; в) DE, De, dE, de - по25 %

г) De і de - по 50 %; д) dE і de - по 50%; е) de - 100 %;

ж) АВС - 100%; з) АВС, АВс, АвС, Авс, аВС, авС, аВс, авс - по 12,5%.

 

4. Наявність у дитини не притаманної батькам спадкової хвороби, свідчить про рецесивність цієї хвороби та гетерозиготність батьків. Якщо позначимо ген, що детермінує норму А, алель хвороби - а, тоді:

а) генотипи батьків (чоловіка і жінки) - Аа, дитини - аа;

б) генетична схема шлюбу: P ♀ Аа × ♂ Аа

Гамети А,а А,а

F1 1 АА: 2Аа: 1аа

аа - хвора дитина.

в) в даній ситуації діє другий закон Менделя - закон розщеплення. Закон стверджує: при схрещуванні моногетерозигот у нащадків спостерігається розщеплення за фенотипом 3:1 і за генотипом 1:2:1.

 

5. Той факт, що у сина з'явились не властиві батькам ознаки, свідчить про те, що ці ознаки рецесивні. Рецесивні ознаки проявляються лише в гомозиготному стані, тому син - дигомозиготний за рецесивними алелями, а батьки - дигетерозиготні. Якщо позначимо гени:

полідактилії - А,

п'ятипалості - а,

короткозорості -В,

нормального зору - b, тоді:

а) генотипи матері та батька - АаBb, cина -ааbb.

б) генетична схема шлюбу P ♀ АаBb × ♂ AaBb

Гамети AB, Ab, AB, Ab,

AB, ab aB, ab

Син aabb

в) В даній ситуації діє третій закон Г. Менделя - закон незалежного комбінування. Закон стверджує: гени різних алельних пар і відповідні їм ознаки передаються незалежно, комбінуючись в різних варіантах.

г) Оскільки батьки дигетерозиготні, то, згідно з третім законом Г. Менделя, ймовірність народження дитини з ознаками батьків становить 9/16 (56,25 %). Ймовірні генотипи такої дитини - АаBb, AaBB, AABb, AABB, їх співвідношення - 4:2:2:1 відповідно.

VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті.  49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   Наступна

Основи генетики людини | Передмова | Заняття №11. | VI. Система навчаючих завдань | Заняття 12. | VI. Система навчаючих завдань | Заняття № 13. | VI. Система навчаючих завдань | Заняття № 14. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати