Головна

Translate into English.

  1.  Complete the sentences while translating word combinations into English.
  2.  Complete the word combinations. Translate them into Russian.
  3.  Correct the mistakes in the following sentences as shown in the example, then translate them into Russian.
  4.  Ex. 1. Read and translate the text.
  5.  Ex. 2 Translate into English
  6.  Ex. 2. Translate into English.
  7.  Ex. 4. Read the text. Translate the words and phrases in brackets.

1. Генератор змінного струму може працювати як двигун змінного струму, коли електрична, а не механічна енергія подається на нього.

2. У синхронному двигуні зміни в механічному навантаженні в межах номінальних параметрів машини не призводять до зміни швидкості.

3. Коли на якір подається трифазну напругу, то створюється поле постійної величини.

4. У генераторі змінного струму на відміну від генератора постійного струму, крім обмотки збудження в роторі є обмотка типу «біляча клітина». Пази цієї обмотки знаходяться на робочих поверхнях полюса і паралельні валу.

5. Робота синхронного двигуна залежить від сили, виробленої провідником несе струм, що знаходяться в магнітному полі.

6. Сила виробляє момент, який викликає обертання обмотки збудження.

7. Якщо і ротор і статор запускаються одночасно з стану спокою, пусковий момент відсутня 8. Існує кілька методів запуску синхронного двигуна, а саме: за допомогою допоміжного -тельного приводу і індуктивного двигуна.

8. Speak about:

a) Construction of polyphase synchronous motor.

b) Principle of operation of the polyphase synchronous motor.

c) Methods of starting a synchronous motor.

 
 Переведіть пропозиції, визначте додаткові визначальні. |  Give adequate Russian equivalents of the italicized words. |  Read and translate the text. |  Answer the questions. |  Read and translate the adverbial clause of place. |  Give adequate Russian equivalents of the italicized words. |  POLYPHASE SYNCHRONOUS MOTOR |  Synchronous-motor-rotor pole |  Fig.3 Rotor motion with reversal of armature current |  Fig. 4 Stator and rotor fields |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати