Головна

перетворення

  1.  Алгоритм перетворення арифметичних виразів в полізім.
  2.  Алгоритм перетворення довільної формули в СНДФ.
  3.  Алгоритм перетворення формул в нормальну форму
  4.  амплітудні перетворення
  5.  Аналог фільтра з кінцевим часом відгуку для перетворення Адамара.
  6.  Б. Етапи перетворення.
  7.  Базові шифрувальні перетворення

Правильне використання дисперсійного аналізу для обробки експериментального матеріалу передбачає однорідність дисперсій за варіантами (вибірках), нормальне або близьке до нього розподіл варіюють величин, значення яких отримують незалежно одне від іншого. У дослідженнях незалежність порівняння досягається рендомізірованним розміщенням варіантів в досвіді і випадковим відбором проб до вибірки. Коли є підстави припускати неоднорідність дисперсій за вибірками, про що зазвичай свідчать великі відмінності в варьировании за варіантами, то рекомендується перетворити (трансформувати) вихідні дані. Трансформація дає можливість зменшити межі варіювання, усунути неоднорідність дисперсій за вибірками і провести порівняння результатів більш точно.

Найбільш підходящі і найчастіше застосовуються перетворення наступні:

- Логарифмічні, коли кожне значення X трансформується в lgX або в ln (X - l), якщо деякі спостереження дорівнюють нулю;

- Трансформація даних підрахунку чисельності шляхом вилучення квадратного кореня з X, Т. Е.  або  , Коли деякі спостереження дають нульові або дуже невеликі значення.

Перетворені значень обробляються за схемою дисперсійного аналізу і після проведених оцінок переходять назад до первинних одиницях виміру. Середні, отримані в процесі перетворення, будуть дещо відрізнятися від середніх, отриманих за вихідними даними, але різниця зазвичай не велика, і більш правильним середнім буде значення, отримане зворотним переходом.
 Лінійне рівняння множинної регресії |  кореляційне відношення |  Властивості кореляційного відносини |  Помилка репрезентативності кореляційного відносини |  Критерій лінійності кореляції |  Сутність і метод дисперсійного аналізу |  Статистичні впливу |  факторіальною вплив |  Випадкове вплив |  Однофакторний дисперсійний комплекс |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати