На головну

Напуття ЧИТАЧУ 28 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

З / звістку. Того ж кореня, що дієслово відати «Знати». корінь вед- Перед древнім суфіксом -т(ь) Змінився: д перейшов в с (Пор. влада від володіти, пащу від падати, пристрасть від страждати і т. п., а також звістка, звістка). Таким чином, со-вість - Те ж саме, що со-знання, Т. Е. «Спільне знання, знання, отримане разом з кимось». Іншими словами, совість - облік чужої думки, спільного знання про те, що добре, а що погано. Етимологи вважають, що слов'яни самі створили це слово, а просто перевели грецьке suneidhsiV «Совість, свідомість» (від sun-eidomai «Дізнаватися замість з кимось) на старослов'янську мову. У російській мові слово відомо з XI століття. Цікаво, що набагато пізніше ми перевели латинське conscientia як свідомість (До цього часу дієслово відати був уже застарілим).

Порада. У значенні «повчання, вказівка, пропозиція» виникло ще в спільнослов'янської мовою на базі стародавнього загальнослов'янської дієслова з коренем вет- В значенні «говорити» (пор. відповідь, вітання, заповіт, а також віче). У значенні «нараду» є буквальним перекладом грецького sumboulion (Від дієслова sumbouleuw «Радити»).

Злагоди / сний(Звук). Буквальний переклад грецького sumjwnoV або латинського consonans.

Створив / ть. Запозичене зі старослов'янської мови, де було утворено від дієслова зьдаті «Будувати». Див. будівлю.

Сік. Спільнослов'янське слово того ж кореня, що латинське sucus «Сік», давньопруське sаckis «Смола». Передбачається, що корінь той же, що в слові смоктати (Пор. Вираз випити все соки). Що стосується дієслова, то він, очевидно, є звуконаслідувальним за походженням (звук, видаваний губами під час годування), тоді -до- в слові сік - Древній суфікс, приєднаний до звуконаслідувальними поєднанню зі-. Хоча є й інші версії, наприклад, що зв'язують слово сік з дієсловом сікти (Адже сік виступає саме на зрізі стебла або за місці зарубки на дереві)

Заховай / вищє. Того ж кореня, що приховувати, крити (Див. дах и дах), Оскільки скарбом називали то, що заховано, таїться десь в землі або в скрині. Зараз ми частіше вживаємо це слово в переносному сенсі і поступово забуваємо про його первинному значенні.

Солдата / т. Запозичене в XVII столітті з німецької мови, в якому Soldat сходить до італійського soldato від дієслова soldare «Наймати за плату» (пор. сольдо - Дрібна італійська монета). В італійській мові це слово спочатку означало «оплачувана, який одержує платню», але вже в німецьку мову потрапило в звичному для нас значенні «рядовий військовослужбовець».

Соловйов / ї. Цю маленьку пташку в багатьох мовах називають іменами, що відбивають її дивовижне спів. Наприклад, німці називають солов'я Nachtigal «Нічний співак», фіни - satakieli «Стоязикій». А слов'яни підійшли до питання про назву нічного співака дуже буденно і назвали його по фарбуванню пір'я: соловей - Того самого кореня, що Соловйов «Одноманітність». У сучасній російській літературній мові це прикметник може ставитися тільки до масті коней, а в давнину мало більш широке колірне значення.

Сіль. Древнє індоєвропейське слово, пор. латинське sal, німецьке Salz, англійське salt, французьке sel і ін. В спільнослов'янської мовою індоєвропейське а короткий змінилося в о. Див. також солодкий.

Сомне / ня. Запозичене зі старослов'янської мови. Того ж кореня, що мнить «Думати», думка. Якщо спробувати сформулювати первинне значення цього слова, вийде щось на кшталт «ще одна думка, зіставляти думка».

Сон. древнє с'н' утворено від с'паті за допомогою суфікса -н-. вийшло * s'pn', Але поєднання пн було складною для слов'ян, і п випало. Потім короткий гласний ъ в слові с'паті зник, а в корені слова с'н' перейшов в о (Слід того, що він в цих словах був, залишився в чергуваннях спати - засипати, сон - сну).

Сопе / парників. Слово того ж кореня, що перти «Натискати, тиснути», а також незгода, суперечка.

З / рок. Це порівняно нове числівник - ще в XIV столітті чотири десятки позначалося словом четиредесяте. Активно вживатися слово сорок в значенні «40» починає в XV-XVI століттях, а й раніше воно зустрічалося в пам'ятках писемності, тільки позначало мішок (того ж кореня слово сорочка «Сорочка»), в який містилося 40 болючих або соболиних шкурок (саме вони на Русі довго виконували роль грошей). Очевидно, спочатку сорок стало назвою грошової одиниці, а потім перетворилося в позначення числа. Так трапляється нерідко. Наприклад, в данській мові snes «Двадцять» перш означало довгий прут, на який нанизуються 20 спійманих риб.

Сосьо / д. від дієслова сидіти (давня сhдhті). Буквально означає «поруч сидить», при цьому треба враховувати, що в давнину сhдhті означало також «жити осіло».

Сосі / ска. Запозичене в кінці XVIII століття з французької мови, в якому saucisse «Ковбаса» походить від латинського salsicia «Солоність» (від salsus «Солоний»). Див. також соус.

Сосредото / чить. Відомо з кінця XVIII століття. Дослівний переклад французького concentrer: префікс con- Відповідає російської зі-, centre «Центр» переведено як осередок (Т. Е. «Серединна точка»), а -er - Суфікс невизначеної форми дієслова. Одночасно французьке слово було запозичене у вигляді дієслова концентрувати.

Співчуваючи / ня. Запозичене зі старослов'янської мови, де воно є дослівним перекладом грецького слова sumpaJia: sum- - Варіант приставки sun-, Відповідної російської приставці зі-, paJoV - «Біль, страждання, пристрасть» (пор. пафос, патологія), -ia - Суфікс, що відповідає нашій суффиксу -єни-. Див. також симпатія.

З / вус. як і сосиска (Див.), Запозичене в XVIII столітті з французької мови, де sauсе походить від латинського salsa «Сольовий відвар» (від sal «Сіль»).

Соха /.Стародавня назва знаряддя хлібороба, з давніх-давен представляє собою дерево з гострим суком, розпорювали землю, Рогулін. Однокореневі слова - посох и сохатий «Лось». Очевидно, первинне значення кореня сіх- Було «ріг».

Союз. Запозичене зі старослов'янської мови. з- - Приставка, а корінь - той же, що в словах вузол, узи, а також в'язати (чергування у / а після м'якого приголосного як в боягуз - трясти, зануритися - загрузнути, смута - заколот). Буквальне значення слова Союз - «Зв'язка».

Дякуємо. Від самого початку - спаси Бог! (Т. Е. «Нехай Бог врятує!» - Раніше наказовий спосіб могло мати і форму 3 особи однини). У швидкій розмовної мови словосполучення спочатку зрослося в одне слово, а потім втратила кінцевий приголосний. Подат сказати, що в російських селах і зараз відповідають на «спасибі» словами «а кого рятувати?» Замість звичного для нас «немає за що».

Врятувати /. Утворене від дієслова пасти за допомогою приставки с-. Уявлення про Бога як про пастиря (пастуха), які пасуться своїх овець - віруючих людей - дуже характерно для християнства, і спочатку врятувати означало «зберегти свою паству», але поступово стало набувати більш широке значення мирського характеру.

Спекта / кль. Запозичене на рубежі XVIII- XIX століть з французької мови, де spectacle походить від латинського spectaculum «Видовище» (від дієслова spectare «Дивитися»).

Спекулі / ровать. Запозичене в XIX столітті з німецької мови, де spekuliren походить від латинського speculare «Підглядати, спостерігати, шпигувати». Сучасне значення виникло в зв'язку з тим, що в комерційній діяльності завжди треба зуміти «підглянути» свою вигоду, обійшовши інших.

Поспішай / ть. Утворено від іменника поспіх, Яке в сучасній російській мові збереглося тільки в вираженні не до спіху. поспіх, В свою чергу, утворене за допомогою стародавнього суфікса -х- Від дієслова заспівати, Зараз відомого нам в значенні «дозрівати», а в давнину мав значення «наганяти, прагнути» (пор. встигнути). корінь * spe- Індоєвропейського походження і проявляється, наприклад, в латинському spes «Надія» (пор. Російське успіх).

Спина /. Очевидно, запозичено ще в давньоруський період з польського spina, Який походить від латинського spina «Спинний хребет, хребет». Деякі етимологи вважають, що це не запозичення, а древнє індоєвропейське слово, добре збережене в деяких європейських мовах. Наприклад, в латиською spina означає «прут», в старонімецькою spinula - «Шпилька». Можливо, первинним значенням стародавнього слова було «палиця».

Спирт. Запозичене на початку XVIII століття з англійської мови, в якому spirit походить від латинського spiritus «Дихання, дух, душа». У XVII столітті спирт так і називали - дух - За його летючість.

Спи / чка.У звичному нам значенні відомо з початку XIX століття. За походженням - зменшувально-ласкательная форма від спиця, Первинне значення якого - «палиця», «кілочок».

Суперечка. Того ж кореня, що перти (чергування е / о в корені як в беру - збір), незгода, суперник. Очевидно, спочатку це було слово, пов'язане з боротьбою, бійкою "стінка на стінку», коли суперники «напирають» один на одного.

Спорт. Запозичене в XIX столітті з англійської мови. англійське sport сходить до французького за походженням слову disport «Гра». З іншого боку, що виникло в англійському нове слово було запозичене всіма європейськими мовами, в тому числі і французьким.

Спряж / ня.Як граматичного терміна відомо з XVII століття і є буквальним перекладом латинського conjugatio «З'єднання, зв'язок», яке також означало зміна дієслова по особах і числам. Римські граматики мали на увазі, що дієслово змінюється для того, щоб з'єднуватися з іменником-підметом. У російській мові слово відмінювання в значенні «зв'язок» теж існувало. Детальніше див. чоловік.

Середовище /. Запозичене зі старослов'янської мови. У давньоруському було середа. Слово того ж кореня, що середина, серце, середній.

Термін.як і рок, урок, обітницю і т. п., сходить до староруського дієслова мови «Говорити». Початкове значення «сказане (т. Е. Обумовлений) час».

Ста / до. Утворено за допомогою стародавнього суфікса -д- Від дієслова стати. Спочатку значення було приблизно таким же, як у сучасного слова стійло. Потім так стали називати худобу, що стоїть на пасовище, а потім - будь-яку групу домашніх тварин. У давнину ж не можна було сказати: «Йде стадо» - виходила безглуздість на кшталт «круглого квадрата».

Склянка. Давньоруська запозичення з тюркських мов, де tostakan «Маленька дерев'яна миска». первісна форма достокан змінилася в стокан (В північно-російських говорах і зараз так вимовляють), а потім, під впливом акання, - в склянка.

Сталь. Запозичене з німецької мови через польське посередництво на початку XVIII століття. Етимологія німецького Stahl не встановлена.

Старт. Запозичене в ХХ столітті з англійської мови, де start - «Початок, відправлення».

Ста / рий. Утворено за допомогою суфікса -р- (Пор. добрий, мудрий, строкатий і т. п.) від дієслова стати. Буквальне значення - «постояв, що став кимось».

Ста / я. утворено від стати і спочатку означало те саме, що стадо (Див.). У слов'янських мовах (в тому числі і в уральських народних говорах) слова зграя, зграйка зустрічаються ще в значенні «хлів, приміщення, де стоїть худоба». У російській літературній мові значення колишніх синонімів розійшлися, і слово зграя стало ставитися тільки до диким тваринам і птахам.

Стовбур. Давня форма цього слова * stьbol'. Корінь той же, що в слові стебло (давньоруське стьбль). Первинне значення індоєвропейського * stьb- - «Палиця».

Стежка. Утворено за допомогою зменшувального суфікса від стародавнього стьга «Стежка, дорога», того самого кореня, що дієслово досягти (Чергування стародавнього ь, Або зникає, або переходить в е, і и - як в терти - тру - розтираю). Див. також стезя.

А путь /.Це те ж слово, що стьга (Див. стібка), Але в старослов'янській варіанті: в старослов'янській мові г, к часто переходять в з, ц після ь, і, е, Пор. наприклад; російське Дзеркало - старослов'янське зерцало, російське порухатися - старослов'янське подвизатися, російське змагатися - старослов'янське змагатися і т.п.

Скло/. Передбачається, що це спільнослов'янське запозичення з готської мови, де stikls - «Кубок, ріг для пиття». Очевидно, спочатку слово означало «посудину для пиття», а потім «матеріал, з якого роблять такі судини».

Стіна /. Перша версія, яка приходить в голову - зв'язок з дієсловом стояти: Поєднання * Оi перед суфіксом -н- Переходить в h, а потім в е (Такий же перехід в слові річка - Пор. рій). Етимологи вказують на зв'язок зі словами стовбур, стебло, А також з німецькими позначеннями каменю, скелі, скелі (пор. Німецьке Stеin, англійське stone «Камінь») і відновлюють первинне значення «нагромадження, брила».

Сте / пень. Того ж кореня, що стопа (Звичне для багатьох мов чергування е / о).

Степ. І на Заході, і в інших славянскіз мовах слово вважається запозиченням з російської або української, а звідки воно з'явилося у нас - незрозуміло, хоча версії є. наприклад, степ зіставляється з стебло, Або з дієсловом топтати, Або з древнім дієсловом тітки, Тепуї «Бити, рубати». Є припущення, що російське слово степ - Того самого кореня, що латинська назва ковили - Stipa. Хто правий, поки не ясно.

Стерня /. Основа слова - та ж, що в слові старий (чергування е / а - як в гребу - граблі). Початкове значення - «старі стебла злаків»).

Сто / йло.утворено від стояти (Пор. стадо, зграя).

Стіл.Того ж кореня, що стлать, стелю. Спочатку слово означало «то, що розстелено» (наприклад, шматок полотна на землі під час обіду в поле). Втім, є й інша версія - про зв'язок з дієсловом стати, стояти - Пор., Наприклад, слово престол, А також близькі за змістом і за звучанням німецькі слова: німецьке Stuhl, готське stols, ісландський stoll «Стілець», «трон», англійське stool «Табуретка, лава».

Сторона /. Російський варіант загальнослов'янської * storna (старослов'янське країна). Того ж кореня, що простір, сягати.

Пристрасть. Утворене від дієслова страждати за допомогою суфікса -т(ь). звук д перед т змінився в с (Пор. влада від володіти, пащу від падати і т.п.). Таким чином, пристрасть - Почуття настільки сильне, що заподіює страждання, біль.

Стра / вус.Це слово - ще один приклад загадкових «перетворень» тварин і птахів в мові (див. верблюд, слон, лелека та ін.). Запозичене з німецької мови, де Strauss «Страус» через латинське посередництвом походить від грецького strouJoV , Яке означає ... «горобець». Воістину - за час шляху (з мови в інший) пташка змогла підрости.

Стріляючи / ть.Для того, щоб зрозуміти походження цього слова, досить просто вдивитися в нього. Звичайно ж, воно утворено від стріла і спочатку означало «пускати стріли» (пор. просторечное гатити). Наше озброєння дуже сильно змінилося, а слово залишилося.

Стремгла / в. Перша частина - того самого кореня, що дієслово прагнути (Спочатку - «текти»), від якого було утворено іменник прагнуть «Крутий, стрімкий» (пор. обрив), А потім і прислівник cтрем - «Вниз». Буквальне значення слова стрімголов - "вниз головою".

Стриж. Ще одне перевтілення (див. страус): Вважається, що древнє індоєвропейське слово того ж кореня, що латинське strix, грецьке strigx. Подібність звучання в наявності, а й латинське і грецьке слово позначають сову, нічну птицю.

Струг. Назва старовинного річкового судна (в говірках і зараз човни-довбанки називають струг, стружок) - Того самого кореня, що струмінь (Див.).

Струмінь /. Сходить до стародавнього кореня * srau- "протікати". У слов'янських мовах в поєднання ср зазвичай вставляється звук т (Пор. сором - страм). поєднання * au/ * ou перед гласним змінювалося в ів (Див. острів), Перед згодним (в даному випадку - перед j) - В у.

Студія / нт. Запозичене на початку XVIII століття з німецької мови, в якому Student походить від латинського studens - Дійсному причастя теперішнього часу від дієслова studere «Займатися, намагатися, вчитися».

Стілець. Давньоруська запозичення з германських мов (див. стіл).

Сором. Того ж кореня, що студити, холонути. Стародавні слов'яни пов'язували почуття сорому з холодом, застигання (а у нас зараз від сорому горять вуха і щоки). Пор. мразь, мерзенний.

Стяг. У сучасних російських говорах стягом називають довгу жердину, якою або притискають сіно на возі, або підпирають що-небудь, або знімають з воза сіно. Саме це останнє застосування і послужило причиною створення слова. стяг - То, ніж стягують щось звідкись. Звичне для нас значення з'явилося в зв'язку з тим, що стяг - Це прапор на довгому держаку (т. Е. На прапорі).

Субба / та. Запозичене зі старослов'янської мови, в якому воно походить від грецького sabbaton, В свою чергу запозиченого з давньоєврейської мови, де sabbath означало «день відпочинку». Див. також шабаш.

Суд. Здавна су- Було в цьому слові приставкою зі значенням спільності, а корінь (від якого зараз залишився тільки звук д) - Той же, що в словах справа, діти. Первинне значення, якщо спробувати його відновити, виглядало, очевидно, як «спільна справа» (йшлося про вирішення спірного справи удвох, про своєрідну очній ставці або, можливо, про третейському суді, до якого вдаються дві сторони суперечки).

Су / дарь. Скорочення слова государ (Див.).

Су / дно.Похідне від давньоруського суд ' «Посуд», «посудина» (те, що в лапках - теж однокореневі для слова судно слова). Пор. посудина або корито - Зневажлива назва корабля або човна. суд ' «Посуд» утворено точно так же, як суд «Державна установа» (див.) - Це так звані словотворчі омоніми. Посуд - То, що з'єднане разом (наприклад, дранка, прути, з яких посудину пліток).

Доля /.Утворене від дієслова судити (як косовиця від косити, одруження від одружити і т.п.). Спочатку вживалося в значенні «вирок», потім з'явилося значення «Божий суд», потім «приречення, доля».

Сукно /. Того ж кореня, що дієслово сукати «Прясти, т. Е. Скручувати волокно в нитку» і качалка (давньоруське с'кал'ка) «Дерев'яний валик для розкочування тіста». чергування стародавнього ъ с у - Як, наприклад, в словах рдеть (давньоруське р'дhті) - руда. Давнє значення кореня було «крутити».

Сулі / ть.Пов'язано родинними відносинами з посилати, слати (Давньоруське с'латі), посол (Давньоруське пос'л'). Ъ в XII-XIII століттях в одних позиціях зникав (слати), В інших переходив в о (посол). А крім того, ъ чергувався з ы и у (Пор. р'деть - руда - рудий). Значення «обіцяти» могло виникнути від звичаю посилати то, що обіцяно. Є й інша версія: слово обіцяти пов'язують з давньоруським сулhй «Краще».

Сунді / к.У російських письмових пам'ятках відомо з XVI століття (згадується в «Домострої»), але в усному мовленні існувало, очевидно, і раніше. Запозичене з тюркських мов, пор., Наприклад, турецьке, татарське, казахське sandyk "ящик". Тюрки запозичили слово у арабів, а ті - у народів Індії.

Суп. Запозичене в XVIII столітті з французької мови, де soupe сходить до пізнього латинського suppa «Шматок хліба, вмочений в підливу». У латинську мову слово прийшло, скоріше за все, від германців. Пор. готське soppen «Вмочати».

Супру / г. Того ж кореня, що упряжка, запрягати (чергування у / а після м'якого приголосного як в боягуз - трясти). спочатку чоловік означало «упряжка з двох волів», потім виникло значення «подружня пара», і, нарешті, з'явилося два окремих слова чоловік и дружина. На думку древніх слов'ян (і не тільки слов'ян), сім'я - це віз, який тягнуть по життю чоловік і дружина.

Суро / вий.Того ж кореня, що сирої (чергування и / у як в руда - рудий). Розвиток значення «сирий» - «необроблений (наприклад, не варений)» - «грубий» (пор. Сувора нитка) - «жорсткий» - «жорстокий».

Су / тки. Давньоруська сут'кі. Корінь той же, що в словах тикати, зіштовхуються (Чергування стародавнього ъ с ы як в словах замкнути - замикати), А су- - Приставка зі значенням спільності як в словах чоловік, замет (від згрібати). Первісне значення - «стик». У давньоруській мові було значення «кут в будинку (зазвичай передній, червоний)», яке і зараз збереглося в російських народних говорах. Так само стали називати і стик дня і ночі.

Суфлер.Запозичене з французької мови в другій половині XVIII століття. французьке soufleur буквально означає «дме» (цим же словом французи називають склодува), «дихаючий», відсудити значення «шепоче» (мовець, як здається одним подихом, беззвучно) - адже суфлер говорить пошепки.

Сча / стье. Утворено від слова частина. префікс с- Має в даному випадку значення «хороший» (пор. смерть), І початкове значення можна уявити собі як «хороша частина». Пор. частка, доля.

Си / воротка.Очевидно, спочатку було сироватка (В українському і білоруською мовами так і є) - освіту від сировоть, А воно - від сирів «Сирий» за допомогою суфікса -оть (як м'якоть від м'який).

Син. Одне з найдавніших індоєвропейських слів. Початкове значення - «народжений».

Сир. Це слово було відомо всім слов'янам, в тому числі в значенні «сир» (тому ми до сих пір називаємо сирні оладки сирниками). Того ж кореня слова сирої, сироватка (з сироватка).

Сич.Як це не здасться вам неправдоподібним, корінь у цього слова той, що і слова сова. Спробуємо це довести: ів може чергуватися з у - Пор. острів - струмінь; у може чергуватися з ы - Пор. рудий - руда; отже, ы може чергуватися з ів - І крім логіки це можуть підтвердити і матеріали нашого словника: пор. дах - дах, рів - рити. З точки зору значення теж все збігається - адже сич - Птах родини совиних. А -ч- - Це древній суфікс (пор., Наприклад, калач від коло)

Си / щик.Утворено від слова розшук, А воно - від дієслова знайти (Префіксальне освіту від Шукати).

Сюди /. Утворено від займенника сь «Цей» як куди від Кь(то), туди - від т'(т') «Той» за допомогою суфікса прислівники -да.

Сюрпра / з.Запозичене на початку XIX століття з французької мови, де surprise є пасивні причастям від дієслова surprendre «Застати зненацька» і означає не тільки «несподіваний подарунок», «несподіванка», а й «раптовий напад», «хитрість» та інші неприємні речі.

Сюрте / к. Запозичене з французької мови в кінці XVIII століття. французьке surtout означає «завжди, всюди» (мається на увазі повсякденний одяг - на відміну від фрака).

Т

Таблі / тка. Сходить до французького tablette «Плитка, коржик, таблетка». У російській мові з'явилося в кінці XIX століття і скоро переоформити за допомогою зменшувального суфікса -к-. Французьке слово - теж зменшувальна форма від слова table «Дошка» (а також «стіл»), який походить від латинського tabula «Дощечка».

Табуром / т. Сходить до французького tabouret, Яке представляє собою зменшувальну форму від tabour «Барабан» (від нього ж, тільки з іншим зменшувальним суфіксом утворено слово, яке в російську мову запозичене як тамбурин) І спочатку означало круглу (як барабан) подушечку для голок, а згодом стало позначати табурет (але не чотирикутний, як ми звикли, а круглий і з м'яким сидінням). У російську мову слово потрапило в значенні «стілець без спинки» в кінці XVIII століття.

Таз.Запозичене з тюркських мов в XVI столітті. Пор., Наприклад, турецьке tas «Чашка», до речі, проникло і у французьку мову (по-французьки чашка - tasse). таз як частина скелета - метафора, оскільки кістки тазового пояса дійсно нагадують широку округлу посудину.

Та / йна. Утворене від дієслова таїти «Приховувати, ховати». Див. також тать и танути.

Тайфу / н.У російській мові відомо з середини XIX століття. Запозичене з англійської мови, де typhoon зводять до китайського тай фaнг «Тайський вітер». Вчені також звертають увагу на грецький ????? «Ураган, смерч», яке теж могло зіграти свою роль в поширенні назви цього вітру по території Європи.

Тако / ї. Утворено від стародавнього местоименного кореня т- (Див. той) За допомогою суфікса -ак. Первісна форма займенника - так, така, тако. закінчення -ой, -е, -а я з'явилися під впливом прикметників.

Таксі /. В Європі таксі з'явилися на початку ХХ століття - в 1904 році був винайдений лічильник, що автоматично визначає вартість проїзду в залежності від відстані, яку проїхав пасажир. У Франції такі лічильники назвали taximetre «Вимірювач ціни» (французьке taxe «Ціна» впізнається в нашому слові такса). Незабаром тим же словом стали називати і сам автомобіль, а ще через деякий час французи скоротили довге слово до двох складів: taxi. Це слово і потрапило до нас в 20-х - 30-х роках ХХ століття.

Тала / нт.Відомо ще в давньоруській мові XI-XII століть в значенні «монета в древніх греків і римлян», а також «удача», «щастя». Походить від грецького talanon «Міра ваги; монета певної вартості, срібна або золота ». Сучасне значення - «видатне обдарування, природні здібності» - виникло в мовах Європи під впливом євангельської притчі про талант (монеті), заритий в землю, і про таланти примноження.

Та / лія.Запозичене в кінці XVIII століття з французької мови, де taille має багато значень: «зростання», «фігура», «крій» і ін. Мабуть, при запозиченні талія (а також талья) Було Кравецьким словом, що передбачає викроювання сукні по фігурі.

Тало ??/ н.Запозичене на початку XIX століття з французької мови, де talon «П'ята, каблук» придбало також значення «подпяток» (архітектурний термін), «корінець в чекової, квитанційній книжці». Спочатку в російській мові слово було відомо тільки як архітектурний термін, а до кінця XIX століття набуло і те значення, до якого ми всі звикли.

Тамо / жня. Утворено за допомогою суфікса -н (я)від давньоруського там'га «Мито», запозиченого з тюркських мов (пор. Татарське, башкирська, узбецьке тамга «Клеймо, мітка»; значення «мито» з'явилося в зв'язку з тим, що при сплаті мита товар позначався печаткою). стародавній ъ змінився в о, А чергування г / ж - Звичайне явище при словотворенні.
 Напуття ЧИТАЧУ 17 сторінка |  Напуття ЧИТАЧУ 18 сторінка |  Напуття ЧИТАЧУ 19 сторінка |  Напуття ЧИТАЧУ 20 сторінка |  Напуття ЧИТАЧУ 21 сторінка |  Напуття ЧИТАЧУ 22 сторінка |  Напуття ЧИТАЧУ 23 сторінка |  Напуття ЧИТАЧУ 24 сторінка |  Напуття ЧИТАЧУ 25 сторінка |  Напуття ЧИТАЧУ 26 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати