На головну

Закони міграції. Сучасні тенденції міграції населення в світі і Росії

  1.  Gt; 90% пивного ринку Росії належить Заходу!
  2.  II. закони хаосу
  3.  III. 3.1. Геоурбанізаціонние процеси в Росії
  4.  TEМА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ.
  5.  TEМА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ.
  6.  V. Сучасні геологічні процеси.
  7.  VI. Святе мить і Закони Божі

Сучасні тенденції міжнародної міграції

зростання нелегальної міграції (яскраво виражений трудовий характер; державі і суспільству невигідна: податки нелегали платять вкрай рідко, але часто отримують соц. допомоги і пільги [джерело не вказано 143 дня]; також призводить до збільшення злочинності);

зростання вимушеної міграції (найбільше з Африки; через збільшення збройних конфліктів у світі, загострення міжнаціональних відносин; 80% біженців тікають в країни, що розвиваються; жінки і діти створюють додаткову економічну навантаження на приймаючі країни, яка вимагає грошових витрат)

збільшення демографічного значущості міжнародної міграції (в Росії міжнародна міграція відіграє провідну роль в демографічному розвитку країни; в розвинених країнах та ж сама тенденція);

глобалізація світових міграційних потоків (майже всі країни залучені; визначилися країни з переважанням імміграції та країни з переважанням еміграції);

якісні зміни в потоці міграції (збільшення частки осіб з високим рівнем освіти, багато країн мають спеціальні програми, щоб людина залишалася там якомога довше - США, Франція, Канада, Швеція);

двоїстий характер міграційної політики (жорсткість і регламентація міграційної політики проти еміграції; в той же час визначає складова міграційної політики - імміграція).

Велика кількість мігрантів приймають країни-експортери нафти на Близькому Сході, в яких 70% робочої сили складають іноземці. Також високий показник міграційного сальдо у країн Латинської Америки (Аргентина, Бразилія, Венесуела), Південно-Східної Азії (Сінгапур, Гонконг, Японія), Африки (ПАР), а також Ізраїль має хороший міграційний потік з Росії.

Постачальниками робочої сили на світовому ринку в даний час є Індія, Пакистан, В'єтнам, Алжир, Мексика, Ірландія, Туреччина, СНД.

Сьогодні праця мігрантів є важливим чинником економічного розвитку Росії, поповнення трудовими ресурсами малого і середнього бізнесу. Завдяки їхній праці в країні створюється 3-5% ВВП.

Найбільша кількість іноземних громадян на територію Російської Федерації прибуває з країн СНД, які фактично займають всю першу десятку лідерів - це громадяни України (понад 20%), Узбекистану (близько 14%), Казахстану (близько 11%), Таджикистану та Азербайджану (понад 6 %), Молдови (близько 5%), Киргизії і Вірменії (понад 3%).

У російських регіонах, особливо в великих мегаполісах, регіонах з динамічно зростаючою економікою, прикордонних областях, мігранти зайняли певні економічні ніші, які в майбутньому будуть поглиблюватися і розширюватися. У таких регіонах працю іноземних працівників уже став структуроутворюючих фактором економіки, яка не може ефективно функціонувати без залучення мігрантів.


28 Демографічні прогнози: поняття, цілі та види. Їх роль в економічному і соціальному плануванні

Демографічний прогноз - передбачення майбутнього стану населення, що характеризується сукупністю демографічних показників і тенденцій.

Знання демографічних прогнозів необхідно як для вирішення поточних соціально-економічних завдань, так і для реалізації стратегічного комплексного геополітичного планування з урахуванням людського фактора.

Демографічний прогнозування проводиться на основі принципів демографічного прогнозування:

- Врахування особливостей демографічного розвитку в минулому і сьогоденні;

- Облік специфік соціально-економічної ситуації;

- Використання достовірної інформації (бази демографічного прогнозу);

- Використання наукових методів побудови демографічного прогнозу та ін.

Етапи демографічного прогнозування можна представити в наступному вигляді:

1. Визначення об'єкта прогнозування.

2. Вибір періоду прогнозування.

3. Встановлення бази прогнозу.

4. Визначення сценарію і гіпотези прогнозу.

5. Вибір методу прогнозування і моделі прогнозу.

6. Розрахунок моделі і аналіз результатів прогнозування.

Всі демографічні прогнози можна класифікувати в залежності від критерію їх побудови.

1. По довжині періоду прогнозування:

1.1. Короткострокові прогнози - до 5 років.

1.2. Середньострокові прогнози - від 5 до 30 років.

1.3. Довгострокові прогнози - понад 30 років.

2. По цілям прогнозування.

2.1. Аналітичний прогноз - включає оцінку реальної ситуації з метою вивчення динаміки відтворення населення в разі збереження всіх нині існуючих умов.

Різновид - прогноз-застереження, метою якого є показ можливих несприятливих або небезпечних наслідків ситуації, демографічної ситуації.

2.2. Нормативний прогноз - включає розробку рекомендацій щодо досягнення бажаного стану демографічних процесів.

2.3. Функціональний прогноз - прогноз чисельності і складу населення, трансформований в рівняння.

3. В залежності від методу:

3.1. Прогнози на основі математичних методів, включаючи методи екстраполяції і аналітичний метод.

3.2. Прогнози на основі методу пересування вікових груп (методу компонент).

3.3. Прогнози на основі теорії циклічного етногенезу.

 Коефіцієнти шлюбної і позашлюбної народжуваності. Статево коефіцієнти народжуваності. Показники тайминга народжуваності |  Розрахунок загального та сумарного коефіцієнтів народжуваності. Сумарний коефіцієнт народжуваності |  Репродуктивна поведінка, його поняття та структура |  Демографічний поняття смертності. Основні показники смертності |  Розрахунок загального коефіцієнта смертності, статево-вікових коефіцієнтів смертності і коефіцієнта дитячої смертності |  Таблиці смертності (дожиття). Правила розрахунку таблиць смертності |  самосохранітельное поведінку |  Шлюб як соціологічна і демографічна категорія. Основні показники та аналіз шлюбного стану |  Індекс людського потенціалу. Коефіцієнти життєздатності нації |  Коефіцієнт природного приросту населення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати