На головну

Перепису населення, їх цілі та основні принципи проведення

  1.  FH 05 Основні принципи
  2.  FH 10 10 Організаційні принципи роботи національних товариств здоров'я.
  3.  FL 01 05 Е Основні принципи.
  4.  FL 01 10 Е Основні положення.
  5.  FL 01 25 Е Основні цілі та діяльність.
  6.  FS 05 Основні принципи
  7.  I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології

Перепис населення - єдиний процес збору, узагальнення, аналізу та публікації демографічних, економічних і соціальних даних населення, що відносяться за станом на певний час до всіх осіб в країні або чітко обмеженою її частини. Як і в разі інших переписів, по завершенні переписів населення проводиться обробка і публікація зібраних даних.

Методи проведення перепису

опитування - при цьому методі проведення перепису переписний лист заповнюється переписувачем (лічильником, реєстратором) в процесі особистої бесіди з переписувати особою. За цим методом проводилися перепису населення Росії і СРСР;

самосчісленіе - листуємося самі заповнюють переписний лист, а переписувач (лічильник, реєстратор) лише перевіряє правильність його заповнення, уточнюючи пропущені або неясні відомості. Застосовується в деяких європейських країнах;

змішаний (анкетне) метод (активно застосовується за кордоном, в тому числі в США) - при цьому методі анкети розсилаються переписувачам, які самі заповнюють їх і потім висилають в бюро переписів або статистичну службу. Після закінчення збору заповнених анкет статслужби (бюро переписів) проводять їх звірку і направляють переписувачам за тими адресами, звідки не отримані анкети, для проведення опитування жителів. Зазвичай матеріальні витрати на проведення перепису таким методом менш великі, ніж при опитуванні, проте ступінь повернення заповнених анкет залишається невелика (близько 15-20%), навіть з урахуванням значних витрат на пропаганду перепису.

Основні принципи проведення перепису населення - загальність, одномоментність, єдина програма перепису, поімённость, самовизначення, конфіденційність, сувора централізація управління перепису, регулярність проведення перепису.

 Предмет демографії. Завдання і методи демографії. Демографічні явища і процеси |  Історія розвитку демографії. Особливості відтворення населення в різні історичні періоди |  Види джерел інформації про населення |  Поточний статистичний облік природного руху населення, його програма і організація |  Побудова статевовікових пірамід |  Тенденції зміни статево-вікової структури населення в світі, Росії та інших країнах |  Структура населення за шлюбним і сімейному стану. Етнічна структура населення |  Демографічний поняття народжуваності. Плодючість як коефіцієнт народжуваності. Шлюбна і позашлюбна народжуваність |  Коефіцієнти шлюбної і позашлюбної народжуваності. Статево коефіцієнти народжуваності. Показники тайминга народжуваності |  Розрахунок загального та сумарного коефіцієнтів народжуваності. Сумарний коефіцієнт народжуваності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати