На головну

Принципи створення регістрів населення

  1.  AnvSoft Photo Flash Maker Professional-програма для створення анімованих слайдшоу з супроводом з вашої улюбленої музики: http://depositfiles.com/files/t7m8xqaff
  2.  FH 05 Основні принципи
  3.  FH 10 10 Організаційні принципи роботи національних товариств здоров'я.
  4.  FL 01 05 Е Основні принципи.
  5.  FS 05 Основні принципи
  6.  I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  7.  I. Базові принципи застосування програми Excel

Регістр населення визначається як сукупність персональних реєстраційних даних громадян, однозначно ідентифікують особу, і даних обліку громадян, збір яких регламентований державними нормативними правовими актами.

Завдання створення реєстру населення характеризується такими аспектами:

- Відсутність нормативно-методичної бази на федеральному і республіканському рівнях;

- Величезний обсяг різнорідних даних;

- Необхідність інтеграції та взаємодії різних відомчих інформаційних систем;

- Підвищені вимоги до захисту даних.

До складу інформації реєстраційного обліку входять такі реквізити: персональний ідентифікаційний номер; прізвище; ім'я; батькові; підлога; національність; громадянство; дата народження; місце народження; реквізити документа, що посвідчує особу; адреса місця проживання (постійного); сімейний стан (у шлюбі складається (не перебуває), розлучений (а), вдів (а)); дата прибуття до місця проживання; причини прибуття; звідки прибув; дата вибуття з місця проживання; причини вибуття; куди вибув.

Персональний ідентифікаційний номер використовується для ідентифікації громадян і організації обміну інформацією між відомчими системами. Як такого номера доцільно використовувати ідентифікаційний номер платника податків (далі - ІПН), який присвоюється кожному громадянину податковими органами, оскільки він відповідає необхідним для цього вимогам (НЕ-змінити протягом усього життя громадянина, мінімально можлива довжина, стійкість, можливість автоматичного формування в децентралізо- ванном режимі). ІПН подібний номеру і серії паспорта громадянина, але при втраті паспорта видається новий паспорт з новими реквізитами (номер, серія), а ІПН залишається колишнім.

ІПН застосовується в якості єдиного ключового реквізиту у всіх базах даних і підсистемах регістра населення, в яких необхідна посилання на фізичну особу. Комп'ютерна обробка інформації з документів починається з введення ІПН - в цьому випадку при «пізнанні» громадянина по ІПН все інші облікові дані про нього (П. І. Б., рік народження, адресу та ін.) Можуть не вводитися, а тільки візуально звірятися з автоматично що показують на моніторі. Виявлення невідповідності між даними, що видаються комп'ютером, і даними на документі сигналізує про некоректне його заповненні або необхідності внесення змін до бази даних.

У всіх відомчих системах до основної ідентифікаційної інформації про людину додається специфічна для відповідного органу виконавчої влади функціональна інформація (збір податків, соціальне забезпечення, боротьба зі злочинністю та ін.).

 Предмет демографії. Завдання і методи демографії. Демографічні явища і процеси |  Історія розвитку демографії. Особливості відтворення населення в різні історичні періоди |  Види джерел інформації про населення |  Програма перепису населення, її основні розділи. Структура переписних листів. Правові основи перепису населення |  Побудова статевовікових пірамід |  Тенденції зміни статево-вікової структури населення в світі, Росії та інших країнах |  Структура населення за шлюбним і сімейному стану. Етнічна структура населення |  Демографічний поняття народжуваності. Плодючість як коефіцієнт народжуваності. Шлюбна і позашлюбна народжуваність |  Коефіцієнти шлюбної і позашлюбної народжуваності. Статево коефіцієнти народжуваності. Показники тайминга народжуваності |  Розрахунок загального та сумарного коефіцієнтів народжуваності. Сумарний коефіцієнт народжуваності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати