Головна

РОБОТА № 1. МЕТОД пальмоскопія

  1.  Cтатистика - предмет, метод, завдання
  2.  I. 2. 1. Марксистсько-ленінська філософія - методологічна основа наукової психології
  3.  I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  4.  I. Методичні основи
  5.  I. Методичні рекомендації
  6.  I. Визначення та проблеми методу
  7.  I. СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ. Метод Гаусса

Завдання № 1:

· ознайомтеся з методом пальмоскопія;

· законспектуйте метод в робочий зошит;

· вкажіть діагностичні можливості методу пальмоскопія.

На долоні є три «точки»: ? - біля основи вказівного пальця, d - біля основи мізинця, t - біля основи лучезапястного суглоба. Кожна «точка» утворена трьома напівдугою папілярних ліній. Кут «?td» - це трирадіус «Т», який в нормі дорівнює 48 ?С. При хромосомних абераціях і геномних мутацій він зміщується до кінця долоні, т. Е. Кут «?td» збільшується і становить при синдромі Шерешевського-Тернера 66 ° С, при хворобі Дауна - 80 ° С і у дітей, що вижили при трисомії групи Д (13 -15 пари хромосом) - 108 ° (рис. 1).

 1 - синдром Патау; 2 - синдром Дауна; 3 - синдром Шерешевського-Тернера; 4 - норма; 5 - синдром Клайнфельтера

Мал. 1. Кут atd в нормі і при хромосомних аномаліях

Для отримання відбитка долоні необхідно виконати наступне:

на скло нанести кілька крапель друкарської фарби і рівномірно розітріть по склу валиком. Прикласти долоню лівої руки до скла, покритому фарбою, а потім цю долоню обережно прикласти на чистий аркуш альбому.

На відбитку долоні знайти «точки» ?, t, d і за допомогою транспортира визначити величину кута «?td». Зробити висновок.
 РОБОТА № 1. Побудова варіаційного ряду |  РОБОТА № 2. Побудова варіаційної КРИВИЙ |  В результаті роботи на практичному занятті студент повинен |  РОБОТА № 1. Моногенне успадкування. моногібридні АНАЛІЗ |  РОБОТА № 2. плейотропії |  РОБОТА № 4. ВЗАЄМОДІЯ неалельних генів |  В результаті роботи на практичному занятті студент повинен |  РОБОТА № 1. Зчеплене успадкування ОЗНАК |  РОБОТА № 2. зчеплення підлогою УСПАДКУВАННЯ |  РОБОТА № 3. СПІЛЬНЕ УСПАДКУВАННЯ зчеплення генів І ГЕНОВ хромосом |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати