Головна

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 16 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

Завершуючи цей розділ, хотілося б ще раз висловити вже звучала тут думка, що немає принципової межі між характеристиками педагогічної роботи, спрямованої на нормальних дітей, і такий же роботи з важковиховуваних, "важкими" підлітками. І там і тут потрібна просто продумано побудована педагогічно організована спільна діяльність колективу дітей і дорослих. Сказане не знімає необхідності вирішення більш складних психологічних і педагогічних завдань по корекції поведінки психічно неблагополучних дітей або підлітків з уже сформованою кримінальною спрямованістю особистості. Але це - окрема проблема.

Висновок.

Завершуючи цю роботу, ми користуємося нагодою висловити надію, що все викладене допоможе людям, щиро зацікавленим в долях молодого покоління Росії, зорієнтуватися в психолого-педагогічних проблемах формування особистості тих, хто через 10-20 років прийме на свої плечі долю країни. Ми впевнені, що незважаючи на всі несподіванки і повороти, пріподнесенние нам історією, принциповою позицією гуманістично орієнтованого педагога є завдання виховання особистості, здатної за будь-яких, самих несприятливих умовах залишатися самою собою і зберігати людяність. Завершити цю роботу ми хочемо мудрими словами Варлама Шаламова: "Людина живе, коли він допомагає людям".

література

До глави 1.

[1] А. С. Макаренка. Собр. Соч. т. 5, 1958, с. 325-326.

[2] Н. І. Монахов. Вивчення ефективності виховання: теорія і методика. М., 1981,

[3] Н. К. Голубєв, Б. П. Бітінас. Введення в діагностику виховання. М., 1989, с. 104-107.

[4] Г. П. Щедровицький. До методики педагогічного дослідження гри. "Знання", 1963, c.28.

[5] К. Роджерс. До науки про особистість. Історія зарубіжної психології. Тексти. М., 1986, с. 293-323.

[6] Healthy personality N 4, 1974, с.167.

[7] А. Н. Леонтьєв. Обр. Психол. Вироб., М., 1983, т.1, с. 385.

[8] Б. С. Братусь. Аномалія особистості. М., Думка, 1988, с. 71-72.

[9] А. Н. Леонтьєв. Філософія психології. МГУ, 1994, с. 244.

[10] Д. І. Фельдштейн. Психологія становлення особистості. М., 1994, с. 164-174.

[11] І. П. Іванов. Методика Комунарського виховання. М., Просвітництво, 1990;

І. П. Іванов. Енциклопедія колективних творчих справ. М., 1989;

І. П. Іванов. Виховувати колективістів. М., 1982.

[12] А. Н. Леонтьєв. Обр. Психол. Вироб., Т.2, с.141.

[13] Те ж, т.1, с.288.

[14] Те ж, т.2, с. 205.

[15] А. Н. Леонтьєв. Філософія психології. М., 1994, с. 48.

[16] Те ж, з. 49-50.

[17] В. Франкл. Людина в пошуках сенсу. М., 1990, с. 38-39.

[18] "Радянська педагогіка», 1944, N 4, с. 34-44.

[19] А. Н. Леонтьєв. Обр. психол. произв., т.1, с. 285.

[20] Там же, т.1, с. 285-286.

[21] "Питання психології" 1971, N 4, с. 6-20.

[22] Хрестоматія з вікової психології. М., 1994, с.169-175.

[23] Д. І. Фельдштейн. Психологія становлення особистості. М., 1994, с. 88.

[24] О. В. Лишин і ін. "Діагностика рівня сформованості суспільно корисної діяльності як спосіб психологічної характеристики восспітательного процесу". "Психологічний журнал", том 11 N 4 1990, с. 98-106.

До глави 2.

[25] К. Маркс, Ф. Енгельс. Соч., М., 1933, т.4, с.18.

[26] Б. В. Зейгарник, Б. С. Братусь. Нариси з психології аномального розвитку особистості. МГУ, 1980, с. 139.

[27] "Питання психології", 1972, N 2, с. 114-123.

[28] В. Мітипов. Геологічекая поема. М., 1985, с. 160-163.

[29] Прихожан А. М., Толстих Н. Н. Діти без сім'ї. М., 1990, с. 74-86.

[30] К. Обухівський. Психологія потягів людини. М., 1977.

[31] Ротенберг В. С., Бондаренко С. М. Мозок, навчання, здоров'я. М., 1989, с. 28-29.

[33] Михайлов Ф. Т. Наступність у розвитку свідомості. "Природа", 1986, N 5, с. 63-72.

[34] Ротенберг В. С., Бондаренко С. М. Мозок, навчання, здоров'я. М., 1989, с.29.

[35] Там же. С.33-36.

[36] Там же.

[37] В. І. Гарбузов. Нервові діти. Л., 1990, с.29.

[38] Там же. С.35.

[39] Д. І. Фельдштейн. Психологія розвитку особистості в онтогенезі. М., 1989, с.150.

[40] Там же. С. 151.

[41] Е. Фромм. Душа людини. М., 1992, с. 137.

[42] Там же, с. 160.

[43] В. І. Гарбузов. С. 48.

[52] Ельконін Д. Б. Психологія гри. М., 1978.

[53] Я. Л. Коломінський, Є. А. Панько. Вчителю про психології дітей шестирічного віку. М., 1988, с. 61-62.

[54] Давидов В. В. та ін. Основні питання сучасної психології дітей молодшого шкільного віку. В кн .: Проблеми загальної, вікової та педагогічної психології. М., 1978, с. 200.

[55] Цукерман Г. А. Види спілкування в навчанні. Томськ, 1993, с. 10-21.

[56] Лийметс Х. Й. Групова робота на уроках. М., 1975;

Виноградова М. Д., Первін І. Б. Колективна пізнавальна діяльність та виховання школярів. М., 1977;

Скаткін М. Н. (ред). Дидактика середньої школи. М., 1982;

Дусавіцкій А. К. Міжособистісні відносини в молодшому шкільному віці і їх залежність від способу навчання. Журн. "Питання психології" 1983, N 1, с.58-66;

Фрідман Л. М., Волков К. І. Психологічна наука - вчителю. М., 1985;

Психолого-педагогічні проблеми взаємодії вчителя і учнів (під ред. А. А. Бодалева, В. Я. Леудіс). М., 1980;

Навчальний матеріал і навчальні ситуації (ред. Г. С. Костюк, Г. О. Балл). Київ, 1986;

Чередов Н. М. Поєднання фронтальної, общеклассной, групової та індивідуальної форм навчальної роботи на уроках. Омськ, 1982;

Дьяченко В. К. Методи рекомендацій з організації колективних, групових, парних та індивідуальних навчальних занять в загальноосвітній школі. Гомель, 1983;

Цукерман Г. А. Види спілкування в навчанні. Томськ, 1993;

Янотовская Н. Я. Колектив класу і шляхи його формування в процесссу навчальної діяльності. В зб. Результати психологічних досліджень в практику навчання. М., 1985;

Гузман Р. Я. Роль спільної діяльності у вирішенні завдань. Журн. "Питання психології" 1990, N 4;

Рубцов В. В. Організація і розвиток спільних дій у дітей в процесі навчання. М., 1987;

Сластенін В. А., Тамарина І. В. Психологічні проблеми підготовки вчителя до колективної педагогічної діяльності. Журн. "Питання психології" 1986, N 3.

[57] Б. П. Нікітін. Сходинки творчості, або розвиваючі ігри. М., 1991.

[58] Цукерман Г. А. Види спілкування в навчанні. Томськ, 1993, с. 131-132.

[59] Там же.

[60] Там же. С. 130-132.

[61] Там же. С. 80-81.

[62] Там же. С. 91-92.

[63] Там же, с.105.

[64] Д. Б. Ельконін. До проблеми періодизації психічного розвитку в дитячому віці. "Питання психології" 1971, N 4, с.17.

[65] Д. І. Фельдштейн. Психологія становлення особистості. М., 1994, с. 131-135.

[66] Д. І. Фельдштейн. Психологія розвитку особистості в онтогенезі. М., 1989, с.146.

[67] Там же, с. 153.

[68] Аналітична записка "Стратегія розвитку державних і муніципальних установ додаткової освіти дітей", 1994..

[69] Д. І. Писарєв. Обр. Пед. Соч. М., 1951, с.220.

[70] В. С. Ротенберг, С. М. Бондаренко. Мозок, навчання, здоров'я. М., 1989, с.85-87.

[71] Г. К. Туляганова. Інтереси важких підлітків і відображення їх в мотиваційно-потребової сфері. Автореферат канд. Дисс. Ташкент, 1993.

[72] О. Шмідт. Педагогічний листок. 1881 с.227.

[73] А. П. Краківський. Про підлітків. М., 1969.

[74] Е. Шостром. Анти-Карнегі, або людина-маніпулятор. М., 1992, с. 92.

[75] С. М. Сулейменова. Конфліктні ситуації в роботі вчителя. Автореферат дис. Канд. Психол. Наук. М., НДІ ОПП, 1981;

М. Т. Кучкаров. Розвиток мотивів ставлення до трудової діяльності на різних стадіях підліткового віку. Автореферат дис. Канд. Психол. Наук. М., НДІ ОПП, 1990.

[76] Я. Л. Коломінський. Психологія дитячого колективу. Мінськ, 1984.

[77] К. Обухівський. Психологія потягів людини. М., 1972.

[78] Д. І. Фельдштейн. Психологія становлення особистості. М., 1994, с.159-163.

[79] А. М. Прихожан. Розвиток емоційної сторони самовиховання. В зб. Формування особистості в перехідний момент від підліткового до юнацького віку. М., 1987, с.75.

[80] Д. І. Фельдштейн. Указ. Соч., С. 146.

[81] Там же, с.174-175.

[82] О. В. Лишин. Суспільно корисна діяльність як фактор формування мотиваційно-потребностной сфери особистості підлітка. Автореферат дис. Канд. Психол. Наук М., 1984, НДІ ОПП.

[83] Д. Б. Ельконін. До проблеми періодизації психічного розвитку в дитячому віці. Журн. "Питання психології" 1971, N 4.

[84] Д. І. Фельдштейн. Психологія розвитку особистості в онтогенезі. М., 1989.

[85] Там же, с. 155.

[86] Там же, с. 154.

[87] Л. І. Божович. Етапи формування особистості в онтогенезі. "Питання психології" 1978, N 4; 1979 NN 2, 4.

[88] І. С. Кон. Психологія ранньої юності. М., 1989, с.67-68.

[89] Там же, с. 131, 137, 138 і ін.

[90] К. Обухівський. Психологія потягів людини. М., 1979.

[91] Цит. по: Е. Фромм. Людина для себе. М., 1992, с.35.

[92] С. А. Беличева, Г. А. Нечаєв, А. П. Нохріна. Соціально-психологічні умови ефективної ресоціалізації неповнолітніх правопорушників у спеціалізованому підлітковому клубі. В зб. Психологія і профілактика асоціальної поведінки неповнолітніх. Тюмень, 1985.

До глави 3.

[93] А. Н. Леонтьєв. Філософія пісхолог. М., 1994, с.207.

[94] В. Франкл. Людина в пошуках сенсу. М., 1990, с.288.

[95] Б. С. Братусь. Аномалія особистості. М., 1988, с.87.

[96] Д. І. Фельдштейн. Психологія розвитку особистості в онтогенезі. М., 1989, с.143-159.

[97] Б. С. Братусь. Ук. Соч., С.117-118.

[99] Л. І. Уманський. Психологія організаторської діяльності школярів. М., 1980, с.77-82.

[100] Маються на увазі дослідження Т. Є. Коннікова, А. В. Петровського та його співробітників, Л. І. Новікової, М. Г. казакина, В. А. Караковський, О. С. Газман, А. Г. цегельника, Л. І. Уманського, А. Н. Лутошкина та інших авторів.

[101] А. В. Петровський. Особистість. Діяльність. Колектив. М., 1982.

Психологічна теорія колективу. М., 1979.

[102] Л. І. Уманський. Психологія організаторської діяльності школярів. М., 1980, с.77-78.

[103] Там же, с.78.

[104] Там же, с.79.

[105] В. М. Сергєєв. Педагогічно організована діяльність як психологічна умова розвитку підлітково-юнацької групи. Автореферат дис. М., 1993.

[106] С. Л. Ящук. Вплив педагогічно організованої діяльності на поведінку підлітків і старшокласників. Автореферат дис. М., 1995.

[107] О. С. Газман. Проблеми розвитку комунарської методики. В зб. Комунарська методика як феномен педагогічної дійсності. М., 1987.

[108] Іванов І. П. Методика Комунарського виховання. М., 1990;

Поляков С. Д. Про новий вихованні. М., 1990;

Іванов І. П. Виховувати колективістів. В зб. Педагогічний пошук, М., 1988;

Іванов І. П. Енциклопедія колективних творчих справ. М., 1989;

Караковский В. А. Виховай громадянина. М., 1986;

Мудрик А. В. Про виховання старшокласників. М., 1981;

Соловейчик С. Л. Виховання по Іванову. М., 1989;

Комунарська методика як феномен педагогічної дійсності. Матеріали засідання Наукової Ради "Проблеми інтеграції психолого-педагогічної науки і шкільної практики". Кострома, 1989.

Поляков С. Д. Комунарська методика: проблеми дослідження. В зб. Комунарська методика як феномен педагогічної дійсності. Кострома, 1989.

[113] Психологічний словник. М., 1990, с.8.

[114] Довідник бойскаута. Упорядник Вільям Хілкорт. Техас, 1986, с.9.

[115] Н. Коупленд. Психологія і солдат. М., 1991, с.8.

[116] Хараш А. У. Міжособистісний контакт як вихідне поняття усної пропаганди. Журн. "Питання психології" 1977, N 4, с.52-63.

[117] А. Ю. Гордін. Формування товариських відносин педагога і учнів в радянській школі. М., 1980.

[118] Н. Коупленд. Ук. Соч., С.39.

[119] А. А. Куманев. Роздуми про майбутнє. М., 1981, с.57.

[120] К. А. Абульханова-Славська. Стратегія життя. М., 1991, с.200-223.

[121] Там же, с.220-221.

[122] Ерік Берн. Ігри, в які грають люди. Психологія людських взаємин. Люди, які грають в ігри. Психологія людської долі. Л., 1992, с.17.

[123] Там же, с.19-20.

[124] "Народна освіта" 1993, N 5, С.49-50.

[125] Е. Берн. Секс у людській любові. М., 1990, с.104-106.

[126] В. Н. Сорока-Росинський. Педагогічні твори. М., 1991, с. 159.

[127] З. І. Файнбург. Не створи собі кумира. Соціалізм і культ особистості (нариси теорії). М., 1991, с.22.

[128] Е. Берн. Секс у людській любові. М., 1990, с.126-129.

[129] Е. Берн. Ігри, в які грають люди. Психологія людських взаємин. Люди, які грають в ігри. Психологія людської долі. Л., 1992, с.225-228.

[130] Е. Шостром. Анти-Карнегі, або людина-маніпулятор. Мінськ, 1992.

[131] Н. В. Жутикова. Психологічні уроки повсякденного життя. М., 1990, с.28-29.

[132] Е. Г. Ейдеміллер, В. В. Юстицкий. Сімейна психотерапія. М., 1990. Ук. Соч., С.153.

[133] Е. Шостром. Анти-Карнегі, або людина-маніпулятор. М., 1992, с.84.

[134] І. Медведєва, Т. Шишова. Книга для важких батьків. М., 1994, с.40.

[135] Там же, с.29-35.

[136] Там же, c.10-11.

[137] Там же, с.9-10.

[138] Н. Уварова. Оживи ляльку! "Сім'я і школа", 1988, N 6, c. 47-49.

[139] Т. Шибутані. Соціальна психологія. М., 1969, с.416.

[140] Там же, с.417.

[141] Е. Шостром. Ук. Соч., С.84-85.

[142] І. Кібіров. Втікачі. Журн. "Північ", 1991, N 4, с.17.

[143] Е. Шостром. Ук. Соч., С.86-87.

[144] Там же, с.98.

[145] Там же, с.97-98.

До глави 4.

[146] В. Шаламов. Колимські розповіді. Книга 2, с.11-48.

[147] Л. Е. Розгін. Непридуманное. М., 1991.

[148] І. Губерман. Прогулянки навколо барака. М., 1993, с.77-88.

[149] В. Ф. Абрамкін, Ю. В. Чижов. Як вижити в радянській в'язниці. Красноярськ, 1992.

[150] Антологія соціальної роботи. Том 2, с.371-375.

[151] Л. А. Габишев. Одлян або повітря свободи. М., 1992.

[152] Там же, с.32.

[153] Там же, с.35.

[154] Митрополит Сурожский Антоній. Про церкви, про чернецтво і шлюб. Журн. Континент. Москва-Париж. Тисячу дев'ятсот дев'яносто три, с.261.

[155] Е. Вроно. Міра за міру. Газ. "Сегодня", N 163 від 27 авг.1994, с.14.

[156] А. А. Куманев. Роздуми про майбутнє. М., 1981, с.55-56.

[157] Туляганова Г. К. Інтереси "важких" підлітків як відображення їх мотиваційно потребової сфери. Автореф. дис. Канд. Психол. Наук. Ташкент, 1993.

[158] В. Єрьомін. Суддя і хулігани. Учительська газета, 24 авг.1985.

[159] Л. І. Уманський. Психологія організаторської діяльності школярів. М., 1980, с.80.

[160] Н. В. Жутикова. Психологічні уроки повсякденного життя. М., 1990, с.218-219.

[161] Е. Фромм. Анатомія людської деструктивності. М., 1994, с.221-222.

[162] Там же, с.216.

[163] Особистість злочинця як об'єкт психологічного дослідження. Зб. Наукових праць під ред. А. Р. Ратинова. М., 1979.

[164] Башкатов І. П. Психологія груп неповнолітніх правопорушників (соціально-психологічні особливості). М., 1993.

[165] Антологія соціальної роботи. М., 1995, том 2, с.350.

[166] Петрівка, 38. N 21 1995 рік, с.5.

[167] Комсомольская правда. 18 червня 1995 року, с.6.

[168] Московський комсомолець. 10 червня 1995.

[169] І. П. Башкатов. Соціально-психологічні особливості криміногенних груп підлітків. В зб. Психологія і профілактика асоціальної поведінки неповнолітніх. Тюмень, 1985.

[170] Проблеми дитячого колективу в російській і радянській педагогічної думки. М., 1973, с.113-116.

[171] Там же, с.411.

[172] І. Коробець. Безпритульні діти і перевиховання їх у виправно-трудових колоніях. "Російська школа", 1914, N 7-8, с.37-68.

[173] А. Я. Гердт. Обр. Соч. М., 1953.

[174] Проблеми дитячого колективу ... с.115-116.

[175] В. В. Комаров. Активні групові методи як засіб корекції психологічних характеристик педагогічно запущених підлітків. В зб. Психологічні проблеми виявлення та корекції відхилень у поведінці школярів. М., 1990, с.104-112.

[176] Л. Е. Розгін. Непридуманное. М., 1991, с.145.

[177] Жак Россі. Довідник по ГУЛАГу. М., 1991, частина 1, с.199.

[178] В. Н. Сорока-Росинський. Педагогічні твори. М., 1991, с.141.

[179] Там же, с.142-145.

[180] Д. Лило. Недоноски. Комсомольська правда, 5 вересня 1995.

[181] Л. Габишев. Одлян або повітря свободи. М., 1992.

[182] Там же, с.66.

[183] ??Там же, с.73.

[184] С. Довлатов. Збори прози в трьох томах. СПб, 1995, том 1, с.63.

[185] Н. К. Логінова. Дитяча таємниця. М., Педагогіка, 1989, с. 147.

[186] Л. С. Виготський. Собр. Соч., Том 5, с.203.

[187] А. С. Макаренка. Про виховання. М., 1990, с.338-339.

[188] В. Н. Сорока-Росинський. Ук. Соч., С.181.

[189] А. С. Макаренка. Ук. Соч., С.339-340.

[190] В. Н. Сорока-Росинський. Ук. Соч., С.182-183.

[191] А. С. Макаренка. Твори. М., 1951, том 5, с.94.

[192] В. М. Коротов, Л. Ю. Гордін, А. Ю. Гордін, В. В. Жуков. Методика виховної роботи. Навчальний посібник для студентів педучилищ. М., 1990, с.96-104.

[193] А. С. Макаренка. Соч., Тому 5. М., 1951, с.146-148.

[194] Там же, с.148.

[195] Там же, с.149.

[196] В. Н. Сорока-Росинський. Педагогічні твори. М., 1991, с.153-163. В. Н. Сорока-Росинський. Ук. Соч., С.163.

[197] Там же, с.191.

[198] Маро (М. І. Левітіна). Робота з безпритульними (практика нової роботи в СРСР). Харків, "Труд" 1924 с.78-98.

[199] В. Н. Сорока-Росинський. Ук. Соч., С.151-152.

[200] Б. С. Братусь. Аномалії особистості. М., 1988, с.281-282.

[201] М. Е. Литвак. Психологічне айкідо. Ростов-на-Дону, 1992.

[202] Там же, с.35-36.

[203] Там же, с.50.

[204] Там же, с.36.

[205] Там же, с.30.

[206] Там же, с.18.

[207] В. В. Комаров. Ук. Соч., С.106.

[208] Там же, c. 106-107.

[209] Там же, c. 108-112.

[210] Алесь Адамович. Собр. Соч., С. 4. М. Б 1983, с. 492.
 ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 5 сторінка |  ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 6 сторінка |  ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 7 сторінка |  ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 8 сторінка |  ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 9 сторінка |  ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 10 сторінка |  ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 11 сторінка |  ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 12 сторінка |  ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 13 сторінка |  ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 14 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати