На головну

Заходи та засоби захисту від ураження електричним струмом. Надання першої допомоги при ураженнях ел. струмом.

  1.  B. Повільно діючі протіворевматоідние кошти
  2.  Способи захисту металів від корозії
  3.  Стандарти первинної медико-санітарної допомоги
  4.  I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  5.  III. Медична психологія; лікування психічних розладів; організація психіатричної допомоги.
  6.  III. Медична психологія; лікування психічних розладів; організація психіатричної допомоги.
  7.  III. Програмні засоби реалізації інформаційних процесів

Заходи захисту від ураження електричним струмом можна розділити на три групи: організаційні, організаційно-технічні, технічні фо-кі.

До організаційних заходів відносяться: навчання та інструктажі рабо-танучих, правильна організація робочого місця, відбір персоналу для обслуговування діючих електроустановок за станом здоров'я, застосування попереджувальних плакатів і знаків безпеки, застосування засобів індивідуального захисту.

Засоби індивідуального захисту призначені для захисту від ураження електричним струмом, впливу електричної дуги і електромагнітного поля. Вони повинні розглядатися як аварійні.

Електрозахисні засоби поділяються на основні і додаткові.

До основних засобів захисту відносяться ті, ізоляція яких рас-зчитана на робочу напругу установки і допускає безпосередній контакт з струмоведучими частинами, що перебувають під напругою.

Додаткові засоби захисту служать для посилення дії основних засобів і попередження можливих небезпек.

При напрузі понад 1000 вольт основними засобами захисту є: ізолюючі штанги, ізолюючі і струмовимірювальні кліщі, покажчики напруги. Додаткові: діелектричні рукавички, боти, килимки, індивідуальні екранують комплекти, ізолюючі підставки, переносні заземлення, огороджувальні пристрої, плакати і знаки безпеки.

При напрузі до 1000 вольт до основних електрозахисних середовищ ствам відносяться: ізолюючі штанги, ізолюючі і токоізмерітель-ні кліщі, покажчики напруги, діелектричні рукавички, слюсарно-монтажний інструмент з ізолюючими рукоятками. додаткові:

діелектричні калоші і килимки, переносні заземлення, ізолюючі підставки, огороджувальні пристрої, плакати і знаки безпеки.

Електрозахисні засоби проходять періодичну перевірку діелектричної і механічної міцності. При напрузі до 1000 вольт захисні засоби розраховують тільки на пробій, а при напряже-пах більше 1000 вольт і на перекриття. Випробування високим напруги-ням проводять на спеціальних установках.

Штанги відчувають на 40 кіловольт протягом 5 хвилин і на нагруз-ку в 150 кг. Інструменти на 2,5 кіловольта протягом 1 хвилини. Рукавички піддаються 2 рази в рік на 2,5 кіловольта при напружених до 1000 вольт і на 6 кіловольт при напружених понад 1000 вольт. Діелектричні бо-ти відчувають на 15 кіловольт 1 раз в 3 роки.

На кожному захисному засобі ставиться клеймо із зазначенням напруги та терміну випробування.

До організаційно-технічним мір захисту відносяться: ізольовани-ня і огородження струмоведучих частин електрообладнання; досягається за допомогою огорожі або розташування струмоведучих частин на недо-ступні висоті або в недоступному місці; застосування блокувань для виключення помилкових дій персоналу; застосування переносних заземлювачів при роботі на відключених струмопровідних частинах електро-установок; ізолювання робочого місця з метою посилення ролі перехідного опору ланцюга струму людина-земля; захисна ізоляція струмоведучих частин електроустановок. Виділяють наступні види ізоляції:

- Робоча - електрична ізоляція струмоведучих частин електроустановок, що забезпечує її нормальну роботу і захист від ураження ел. струмом;

- Додаткова - електрична ізоляція для захисту від ураження ел. струмом в разі ушкодження робочої ізоляції;

- Подвійна - електрична ізоляція, що складається з робочої і додаткової ізоляції.

Технічні заходи захисту поділяються на дві групи. До першої групи належать малі напруги, поділ мереж, контроль ізоля-ції, компенсація ємнісного струму витоку, подвійна ізоляція, захисне заземлення.

Ці заходи забезпечують захист людини від ураження ел. струмом шляхом зниження напруги дотику або зменшення струму через його тіло при однофазному дотику.

До другої групи належать занулення і захисне відключення, за-захищатися людини від ураження ел. струмом шляхом швидкого відключення пошкодженого устаткування.
 Класифікація шкідливих речовин, характер їх впливу на організм людини. |  Санітарно-захисні зони промислових підприємств. |  Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. |  Класифікація вібрацій. |  Гігієнічні характеристики і норми вібрації. |  Іонізуючі випромінювання, види випромінювань, величини, їх характеризують, вплив на організм людини, нормування. |  Електромагнітні поля, вплив на організм людини, нормування. |  Санітарна характеристика виробничих процесів. |  Схеми водопостачання підприємств, норми водоспоживання. |  Вимоги безпеки до виробничих процесів, технологічного устаткування. Пристрої безпеки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати